ísemná interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti
17. srpna 2021

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, II.

Vážená paní ministryně,

v souvislosti s nedávno proběhlou diskusí v poslanecké sněmovně PČR a s odkazem na svou předchozí interpelaci (viz interpelacehttps://www.ods.cz/clanek/17191-pisemna-interpelace-na-ministryni-prace-ve-veci-vysluhovych-prispevku-byvalych-prislusniku-sboru-narodni-bezpecnosti-ve-smyslu-zakona-c-361-2003-sb) se na Vás opět obracím se na Vás ve věci výsluhových příspěvků bývalých příslušníků Sboru národní bezpečnosti (dále jen „SNB“), respektive zápočtu doby trvání služebního poměru v SNB pro účely výsluhových nároků, ve smyslu odst. 4 § 224 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon“), a dále celkového objemu dávek důchodového pojištění členů nomenklatury Komunistické strany Československa a pracovníků politického aparátu KSČ.

V této souvislosti bych se rád opětně zeptal:

1/ Kolika bývalým příslušníkům Sboru národní bezpečnosti složky Státní bezpečnosti, kteří ke dni skončení služebního poměru v rámci Ministerstva vnitra nedosáhli důchodového věku, byly v loňském, kalendářním roce 2020 započteny, respektive vyplaceny výsluhové příspěvky, a v jaké celkové výši finančních prostředků?

2/ Na základě jakých údajů – poskytnutých ministerstvem vnitra ČR – jsou konkrétně tyto nároky vypláceny?

3/ Kolika bývalým členům Ústředního výboru Komunistické strany Československa, případně krajským (městským) a okresním výborům KSČ a v jaké celkové výši byly v kalendářním roce 2020 vypláceny dávky důchodového pojištění?

4/ Kolika bývalým pracovníkům politického aparátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa, případně krajských (městských) a okresních výborů KSČ a v jaké celkové výši byly v kalendářním roce 2020 vypláceny dávky důchodového pojištění?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi