Zpráva krajského zastupitele za druhý kvartál 2021

25. června 2021
Zpráva krajského zastupitele za druhý kvartál 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, všechny Vás moc zdravím a zasílám další, tentokrát tříměsíční zprávu o činnosti zastupitele.

Nejprve téma bohužel stále aktuální. Zdravotnictví, očkování a dopady koronavirové krize.

Očkování: situace je nadmíru uspokojivá a stabilní. Středočeské nemocnice a detašovaná očkovací místa jsou dobře zásobovaná očkovací látkou, a občasné dlouhé čekání na PIN z registračního prostředí je způsobení velkým zájmem, nikoliv nedostatkem látky. Plná proočkovanost je do podzimu reálná. Všichni si přejeme, aby koronavirová krize definitivně odezněla, pokud nemáte vážný důvod, nechte se očkovat. Nebezpečné mutace mohou způsobit další omezení podnikání a pohybu, na který již mnohým chybějí dostatečné rezervy. Nejenom v soukromé sféře, ale i rezervy zdravotních pojišťoven a samotných nemocnic. Šetřit se musí, ale další pokračování koronavirové krize by vyvinulo velký tlak na rozpočty krajů a obcí, které by byly nuceny omezit investiční akce a následně některé služby, například ve veřejné dopravě.

Statistika ukazuje v proočkovanosti velmi dobrá čísla: Středočeský kraj vyočkováno dávek celkem 799 465, z toho 293 862 i druhou dávkou. Dobíhající druhá očkování, společně se Středočechy naočkovanými v Praze, nám do září poskytne slušnou odolnost pro případné podzimní zhoršení kvůli mutacím. Domníváme se, že kvůli mutacím bude po čase třeba provést ještě jednu očkovací kampaň. Všichni si přejeme, aby koronavirová krize definitivně odezněla, ale buďme prosím dál ostražití a ohleduplní.

Zprávy ze Kraje do oblasti:

Téměř půl miliardy korun pro Oblastní nemocnici v Kolíně půjde z prostředků EIB na důležité rozvojové projekty. Rekonstrukce Pavilonu O, Cévní chirurgie, ORL, Interna, včetně operačních sálů a zázemí pro zaměstnance. ONK bude mít novou magnetickou rezonanci. Bude postavený přechodový most mezi pavilony O a L, takže se bude mezi budovami dát projít „krčkem“. Proběhne kompletní rekonstrukce pavilonu E a jeho vybavení moderními technologiemi pro budoucí Oční oddělení.

Zároveň brzy začne výstavba zcela nového parkoviště pro zaměstnance za 40 milionů korun, které uleví parkovacím místům v areálu nemocnice a ulehčí tak pacientům přístup a pohyb po rozsáhlém areálu v Kolíně. Pokud všechno půjde dobře, postavíme v Kolíně ještě moderní pavilon urgentní péče za půl miliardy korun. Rozhodne dostupnost prostředků a již zmiňovaný vývoj veřejných financí. V příštím období se chci zaměřit také na investice v areálu nemocnice Kutný Hora, která je součástí ONK.

Kyberbezpečnost: ve zdravotnictví zůstaneme. Vypracovali jsme a přijali bezpečnostní směrnici „Politika bezpečnosti informačních systémů“. Je to jeden z programových cílů mého mandátu a jsem velmi spokojený s její postupnou implementací. Díky této směrnici budou mít zodpovědní pracovníci a vedení nemocnic nástroj pro zavedení a udržení nutných pravidel, bez kterých se o kyberbezpečnosti nelze vůbec bavit. Směrnici dáváme k dispozici veřejně každému zařízení ve Středočeském a ostatních krajů. V ONK se budu na procesu osobně podílet.

Zároveň jsme přijali teze Strategie zabezpečení kybezpečnosti sítí, která vytyčí další cíle a způsoby zabezpečení perimetrů. Společně s financováním z prostředků RRF (Fond obnovy), spojené na vybavení fyzickou infrastrukturou socioekonomických partnerů a prostředků z IROPu budeme schopní vybudovat bezpečné vysokorychlostní sítě také pro pacienty na lůžkových a ambulantních odděleních. Splnění dalšího předvolebního cíle půjde díky těmto prostředkům realizovat. Nejenom v Kolíně, ale také v LDN Vojkov a v neposlední řadě v Kutné Hoře.

Pozemní komunikace: zimní údržba Středočeským silnic stále 2,5x více, nežli minulou zimu. Z disponibilních prostředků se naneštěstí nedalo převádět na údržbu a nutné opravy, i kvůli vysokému zatížení rozpočtů KSUS na opravy zimou způsobených výmolů. Musím říct, že mne stav komunikací vysloveně štve, ale investiční mezera je kolem 70 miliard korun a příjmy rozpočtu výrazně klesají, zatímco ceny stavebních prací a materiálu rostou geometrickou řadou. Považuji za nutné provádět opravy kvalitněji, aby se investiční mezera zbytečně nezvětšovala ledabylou prací některých cestmistrů, kteří

Výbor pro digitalizaci: pracujeme na agendě Digitalizace.

DTM, Digitálně technické mapy. Extrémně důležité téma, z pohledu veřejné i privátní sféry. Zákonná povinnost Kraje do poloviny roku 2023 zprovoznit platformu pro DTM je doprovázená 200 milionu korun dotací z PO 4.2, původně určené pro vysokorychlostní internet. Naplnění daty a zprovoznění v co nejkratší době podstatnou měrou urychlí plánování výstavby liniových a neliniových staveb. Aktuálně vybíráme společnost, která provede dozor nad zpracováním a technické konzultace. Jako vedoucí pracovní skupiny DTM na Kraji a technik cítím velkou potřebu DTM dotáhnout do úspěšného konce.

Co je DTM? Stavebník je v současné době nucený zjišťovat existenci a umístění infrastruktury ostatních správců dotazy prostřednictvím „Vyjádření k existenci sítí“. Vyjadřovačky jsou složitá, zdlouhavá a tak trochu bez záruky procedura, která se procesně spoléhá na zasílání žádostí subjektům potencionálně vlastnícím infrastrukturu v zájmové oblasti. Pro plánování investic nutný proces, který mnohdy zdrží záměry i o několik měsíců. V prostředí DTM bude možné zobrazit situaci s umístěním sítí v dostatečném rozlišení, v mnoha vrstvách a v ověřené poloze vůči viditelné části. Investor tak přesně ví, na koho se má obrátit a dohodnout podmínky uložení nové plánované infrastruktury. Nadstavbový modul zobrazí databázi a mapu projektů ve stádiu záměru a poslouží velmi dobře pro případnou koordinaci výstavby.

DI, Digitální infrastruktura. Akční plán pro výstavbu sítí elektronických komunikací ve Středočeském kraji. Dokument je z velké části hotový a je mojí velkou radostí oznámit, že se nám všechny legislativní bariéry našeho Akčního plánu podařilo odstranit novelou Zákona o elektronických komunikacích, která prošla 3. čtením ve Sněmovně také díky našim poslancům. Důležité návrhy za ODS přinesl Martin Kupka a Vojtěch Munzar, se kterými jsem intenzivně na přípravě spolupracoval. Děkuji ovšem také dalším poslancům z řad současné demokratické opozice.

Vysokorychlostní železnice, VRT: po poradě s Markétou Pošíkovou jsem nasměroval Spolek VRTáci, který vyvolává diskuzi o umístění a stavebně-technickém řešení VRT v oblasti Kounic – Peček až na Kolínsko a Kutnohorsko. Je to ožehavé téma, o obecné potřebnosti výstavby VRT a jejím významu pro rozvoj ČR já osobně vůbec nepochybuji. Všechny obce však musí být respektovány a technické řešení musí v maximální míře potlačit projevy provozu vysokorychlostních vlaků. Nelze akceptovat nevratná poškození krajiny, vodních zdrojů a znečištění okolí hlukem, pokud je možné takové projevy technicky mitigovat.

Oblastni-listy.cz: zřídili jsme webový prostor, na kterém máte možnost vyjadřovat svoje názory. Není určený pouze pro členy ODS, ale pro každého pravicově uvažujícího člověka s potřebou se vyjádřit. K založení starých dobrých webových stránek nás vedla zkušenost z běžného pracovního života: na sociálních sítích rozhodně není stejný jako zásah ve webovém prostoru, stále více lidí s podobným viděním světa z Facebooku odchází a obsah konzumuje v klasickém webu. Pro tvorbu článků jsme získali některé osobnosti, přispívá také Veronika Vrecionová. Projekt je nový, ale čtenost již nyní dosahuje na stovky návštěv týdně, záleží na typu obsahu. Přispívejte, pište, čtěte, inzerujte svoje akce.

Výbory: z členské základny přišel požadavek na zveřejnění seznamu členů ODS ve Výborech kraje. Připojil jsem také některé kontakty, pokud jsem si jistý, že jsou veřejné. Budete-li chtít kontakt na některého ze členů Výborů, prosím kontaktuje tajemníka Zastupitelského klubu ODS pana Jiřího Daleckého na klubods@kr-s.cz, 720 323 245.

Členové výborů

Název výboru

Členové

Funkce

Email

Výbor finanční

Ing. Michael Pánek

Předseda výboru

zk_panek@kr-s.cz

Ing. Tomáš Havlíček MBA

Člen výboru

zk_havlicek@kr-s.cz

Ing. Petr Magera

Člen výboru

Mgr. Petr Mach

Člen výboru

Výbor kontrolní

Ing. Zdeněk Nejdl

Člen výboru

Michal Prokůpek

Člen výboru

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Mgr. Petr Paták DiS.

Člen výboru

Ing. et Ing. Jan Skopeček

Člen výboru

PaedDr. Luděk Štíbr

Člen výboru

zk_stibr@kr-s.cz

Ing. Josef Treml

Člen výboru

Výbor pro tělovýchovu a sport

Mgr. Jiří Havelka

Předseda výboru

zk_havelkaji@kr-s.cz

Petr Koten

Místopředseda výboru

Jiří Havránek

Člen výboru

Zdeněk Tůma

Člen výboru

Výbor sociálních věcí

Ing. Ilona Chrtová

Místopředsedkyně výboru

zk_chrtova@kr-s.cz

Mgr. Petr Hanuš

Člen výboru

David Minařík

Člen výboru

Mgr. Roman Schulz

Člen výboru

Výbor pro životní prostředí a zemědělství

PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl MBA LL.M.

Předseda výboru

zk_bendl@kr-s.cz

Ing. Dan Jiránek

Místopředseda výboru

zk_jiranek@kr-s.cz

Jakub Nekolný

Člen výboru

Bc. Lukáš Vápeník

Člen výboru

TomEben@seznam.cz

Výbor pro zdravotnictví

Mgr. Jan Klusáček

Místopředseda výboru

PhDr. Milan Baier

Člen výboru

Martin Lebeda

Člen výboru

Mgr. Veronika Luňáková

Členka výboru

Výbor pro dopravu

Ing. Miloslav Šmolík MSc.

Místopředseda výboru

zk_smolik@kr-s.cz

Tomáš Patočka

Člen výboru

Roman Tichovský

Člen výboru

Roman Valuš

Člen výboru

Výbor pro regionální rozvoj

Petr Vychodil MPA

Předseda výboru

zk_vychodil@kr-s.cz

Ing. Jarmila Smotlachová

Místopředsedkyně výboru

zk_smotlachova@kr-s.cz

Jan Hofmann

Člen výboru

Markéta Pošíková

Členka výboru

Výbor pro digitalizaci a chytrý kraj

Jakub Rejzek

Místopředseda výboru

zk_rejzek@kr-s.cz

Jiří Jirout

Člen výboru

Tomáš Novák

Člen výboru

Výbor pro památkovou činnost, kulturu a cestovní ruch

Jan Chleboun

Člen výboru

Mgr. Jan Pleskač

Člen výboru

j.pleskac1@gmail.com

Libor Síla

Člen výboru

Mgr. Daniel Štěpánek

Člen výboru

Kandidátka SPOLU pro volby do Sněmovny ve Středočeském kraji:

1. Ing. et Ing. Jan Skopeček

ODS, 40 let, ekonom a pedag.

2. Mgr. Helena Langšádlová

TOP 09, 57 let, poslankyně, místopředsedkyně TOP 09

3. Mgr. Martin Kupka

ODS, 45 let, poslanec, místopředseda ODS

4. Ing Vojtěch Munzar

ODS, 44 let, ekonom, poslanec

5. Jan Jakob

TOP 09, 38 let, starosta Roztok, poslanec

6. Ing. Jiří Havránek

ODS, 28 let, OSVČ

7. Ing. Petr Bendl

ODS, 55 let, poslanec, OSVČ

8. Mgr. Nina Nováková

KDU-ČSL, 67 let, středoškolský pedagog

9. Jan Hofmann

ODS, 36 let, podnikatel, technolog ve strojírenství, zastupitel

10. Jiří Slavík

TOP 09, 53 let, starosta Votic

11. Ing. Pavel Pavlík

ODS, 51 let, radní pro oblast zdravotnictví

12. Mgr. Jan Pleskač

ODS, 32 let, úředník

13. Mgr. Tomáš Klinecký

TOP 09, 41 let, místostarosta Českého Brodu, advokát

14. Ing Tomáš Martinec, Ph. D.

KDU-ČSL, 43 let, podnikatel

16. Jiří Baňka

KDU-ČSL, 21 let, student

18. Marek Škaloud

TOP 09, 33 let, jednatel textilní společnosti

21.Lenka Kotková, DiS.

TOP 09, 40 let, spoluzakladatelka ZŠ, správa nemovitostí

24. Mgr. Ludmila Šimková

KDU-ČSL, 48 let, ředitelka Rodinného centra Milovice

26. Ing. Jana Havelková

TOP 09, 62 let, projektová manažerka, zastupitelka Kostelce n.Č.l.

28. Ing. et. Ing. Tomáš Šalamon, MBA, PhD.

ODS, 43 let, podnikatel, VŠ pedagog

29. RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph. D.

TOP 09, 50 let, vědecký pracovník

32. Tomáš Forejt

KDU-ČSL, 53 let, ekonom

34. Oskar Blažek

TOP 09, 27 let, student PF UK, pořadatel Olympiády lidských práv

Všechny Vás srdečně zdravím z krásného Českého Brodu;

Jakub Rejzek