Události, komentáře: Ústavní právo bránit život se zbraní v ruce?
18. června 2021

Pavel Žáček: Události, komentáře: Ústavní právo bránit život se zbraní v ruce?

(ČT 24) Hostem diskusního pořadu Události, komentáře ČT24 byl místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček.

Celý rozhovor s Pavlem Žáčkem můžete zhlédnout na ČT24.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Právo bránit život se zbraní v ruce bude zakotveno v Ústavě.
Poslanci schválili novelu, která reaguje na odzbrojovací tendence v Evropské unii. Listina základních práv a svobod má nově obsahovat ustanovení, a teď cituji, že právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.
A našimi hosty jsou teď zástupci obou názorových proudů.
Pavel Žáček, poslanec ODS. Dobrý večer.

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A vítám taky politologa Daniela Kroupu. Pěkný večer.

Daniel KROUPA, politolog Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Kroupo, vy jste, už je to delší čas, řekl: Ústavu kvůli držení zbraní neměnit. Tak se ptám, proč.

Daniel KROUPA, politolog Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:
Protože ta změna je zbytečná. Už nyní platí podle našich zákonů, že se můžeme v případě napadení bránit nebo že můžeme i s použitím zbraně bránit někoho jiného.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Takže rozumím-li správně, pak obrana života vám tedy připadá jako příliš malicherný a příliš nicotný důvod ke změně Ústavy?

Daniel KROUPA, politolog Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:
Tak tomu vůbec není, ale do Listiny základních práv a svobod není třeba psát něco, co už platí. Týká se to článku 6, tuším, který hovoří o právu na život, a z něj vyplývá, že se už dnes můžeme bránit.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:

ODS je tedy opačného názoru, nakonec jsme to slyšeli i z té předchozí reportáže, jakými argumenty to tedy, ten svůj názor, podpíráte vy? Není ta úprava vlastně nadbytečná?

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že ty hlavní důvody jsou tři. Jeden důvod je vlastně, že už delší dobu, už před rokem 2015,
Poslanecká sněmovna a nakonec i Senát jednaly o možnosti, jak reagovat na novou situaci vlastně uvnitř Evropské unie, tenkrát angažovala se od začátku v tom moje kolegyně, předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová velmi výrazně, stejně tak, jako dneska ten houf vlastně té ústavní většiny také dávala dohromady ona. A tenkrát se to nepodařilo. Dnes jsme byli v nové situaci, a to je ten druhý bod, na který naráželi někteří kolegové i v komentáři, to je polická situace v Senátu, že vlastně vybrali si jedno základní právo, které bude chráněno, shodli se vlastně konsensuálně pouze na jednom a nebyly tam doplněny ty další, nicméně my jako Sněmovna už jsme to museli akceptovat, protože pokud bychom to neakceptovali, tak to vlastně spadne pod stůl a do voleb by už to přijato nebylo. A myslím si, že sekundárně tam je opravdu odkaz na to, co se dělo ze strany Evropské unie například po útoku teroristickém v tom klubu Bataclan, tj., že byla velmi rychle vymyšlena nějaká směrnice, která by měla dopad vlastně na držitele legálně držených zbraní i v České republice, a my jaksi vysíláme určitým způsobem velmi silný signál, protože to ústavní je u nás nejsilnější, když to je ústavní většina nad 120 poslanců, že bychom toto rádi v rámci své svrchovanosti chtěli řešit sami.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
No, ale ta směrnice Evropské unie, ta zpřísňující držení zbraní, ta přece míří na zbraně, jako je například kalašnikov, a to asi není prostředek k nutné obraně.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
To je pravda, určitě také tato věta nová v Listině se netýká toho. Ale myslím si, že tam je zohledněna ta diskuse, myslím si, že tam je zohledněn postoj i to, že naše vláda nebyla schopná například čelit této směrnici a že se jí ta žaloba nepovedla.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Kroupo, teď jsme o tom tady mluvili, že zastánci vlastně hájí ten záměr obranou před evropskými předpisy, které tedy zpřísňují postupně držení zbraní, nemají ani kousek pravdy, anebo prostě zákonodárci tady podlehli lobby poměrně početné skupiny držitelů zbraní?

Daniel KROUPA, politolog Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:
Já se domnívám, že to druhé je pravda. Úprava Listiny nepřináší žádné nové právo, které bychom už neměli. Je koncipována jako fiktivní obrana proti evropské směrnici týkající se zbraní z roku 2017, a ta omezuje v podstatě jenom určité druhy zbraní poloautomatických. To znamená, jsou to zbraně, které mohou být zneužity právě v případě teroristických útoků. Například zbraně, které mají sklápěcí pažbu a dají se schovat pod kabát. Navíc ta směrnice se našich držitelů těchto zbraní ani moc nedotýká, je to omezení, které má platit do budoucna. A navíc, naši pozici při vyjednávání v Evropské unii tato ústavní úprava nijak neposílí. Smyslem té evropské směrnice není zakázat zbraně, ale sjednotit pravidla, která mají platit v celé Evropě. To znamená státy, které mají přísnější úpravu, tak ji mají zmírnit, státy, které mají naopak volnější úpravu, tak ji musí trochu zpřísnit. Čili jediný, komu tato úprava může na nějakou dobu pomoci, jsou výrobci těch poloautomatických zbraní.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče Žáčku, podlehli jste, nebo nepodlehli lobbingu?

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že to tak není. Je to samozřejmě určité vyjádření ze strany jak
Poslanecké sněmovny, tak Senátu vůči kredibilitě, že to vnímáme velmi silně od naší střelecké komunity. A na druhou stranu tam není řečeno nic o charakteru těch zbraní. Čili tou zbraní může být při obraně lidského života v zásadě cokoliv. Takže to si myslím, že je jedna věc. A druhá věc, valná většina Poslanecké sněmovny, více než potřebných 120 hlasů, se přiklonila k té důvodové zprávě, která přišla ze Senátu, že to je ústavně konformní jak v rámci České republiky, tak že to není ani proti právnímu řádu Evropské unie.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane Kroupo, když to ale vezmu úplně selským rozumem, tak neměl by mít člověk, který chrání svoji rodinu, svůj život například před lupičem, jistotu, že to nakonec nebude on, kdo bude stát před soudem?

Daniel KROUPA, politolog Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:
Tu jistotu má už dnes. Nakonec to ukázala i vaše reportáž o tom pánovi, který použil střelnou zbraň, aby zabránil nějakému napadení.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
No, ale promiňte, že vám do toho vstupuji, ale...

Daniel KROUPA, politolog Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:
Z tohoto hlediska to právo dávno máme.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Připusťme, že dokazování, co je a co není nutná obrana, je poměrně složité.

Daniel KROUPA, politolog Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:
No, to tak bude i nadále. Přece nemůžeme připustit, aby někdo jen tak zbůhdarma zastřelil druhou osobu a odvolával se na to, že má právo se hájit. Ty případy jsou složité a myslím si, že soudní praxe už je v těchto věcech poměrně zaběhaná, takže já jsem přesvědčen, že ani tu soudní praxi to nijak nezmění, tato navrhovaná úprava.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče Žáčku, ještě krátce poslední věc, neotvírá tento návrh cestu vlastně k rozšíření zbraní ve společnosti a k jakémusi nekontrolovatelnému nebo těžko kontrolovatelnému násilí?

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já se nedomnívám, tyto názory nesdílím. Myslím si, že ty důvody, proč se lidé bojí, proč se lidé chtějí ozbrojovat, jsou jinde, jsou třeba v určité bezpečnostní politice, v rizicích, které se dneska objevují a které některé taky zasahují do Evropské unie zvenčí. Takže myslím si, že tento zákon nebude důvodem k ozbrojování, ale naopak k posílení té legitimity těch řádných držitelů zbraní.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pavel Žáček, Daniel Kroupa. Pánové, oběma vám děkuju. Pěkný večer.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Hezký večer, děkuju za pozvání.

Daniel KROUPA, politolog Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:
Na shledanou a dobrou noc.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi