7. listopadu 2011

ČSSD riskuje stabilitu české ekonomiky

Ještě před rokem a půl předseda ČSSD Bohuslav Sobotka tvrdil, že parlamentní obstrukce bývá posledním zoufalým nástrojem zviditelnění malých či extremisticky orientovaných stran, ať už Sládkových republikánů, nebo Gottwaldových komunistů. Obstrukce označil za čistou destrukci parlamentního procesu. Dnes tuto destrukci velebí.

Obě situace přitom nelze zcela srovnávat. ODS nebyla v té době v opozici a neblokovala návrhy úřednické vlády, ale s nikým nedohodnuté populistické návrhy změn zákonů ČSSD, které by v době ekonomické krize zvýšily zadlužení státu o 23 miliard korun. Mezi jinými například třinácté důchody, od kterých už dnes samotná ČSSD ustupuje. 
 
Dnes se sociální demokracie chová obdobně, ale v obráceném gardu. Hraje si s ohněm, jako by žila ve vzduchoprázdnu. Nevnímá, nebo nechce vnímat, co se děje v eurozóně, před jakými závažnými rozhodnutími stojí celá Evropská unie. Hospodářský růst především v Evropě, ale i v jiných světových regionech zpomaluje a finanční sektor se opět dostává do problémů. 
 
V takové chvíli musí být ekonomické prostředí stabilnější než kdykoliv předtím. Místo toho se levice snaží lacině vytloukat politické body. Dlouhotrvající paralýza parlamentního systému by mohla znejistit mezinárodní investory, kteří vlastní české dluhopisy. To může vést k prodražení dluhové služby, což by ve svém důsledku zaplatil daňový poplatník. 
 
Hlavním nebezpečím je nekontrolované zadlužování státu. Proto postupně snižujeme schodky veřejných rozpočtů a na evropské úrovni podporujeme veškeré návrhy zavádět legislativní "dluhové brzdy". 
Zahraniční pozorovatelé ocenili přístup vlády a prováděné reformy zvýšením ratingu, v Evropě zcela výjimečným. To je jasná odpověď na kritiku opozice, jestli se ubíráme správnou cestou. 
 
Tím, že jsme reformy zahájili už v roce 2007, nemusí být dnes tak drakonické, jako v některých jiných zemích. Rodiny s dětmi u nás platí podle OECD nejnižší daně z příjmů v Evropské unii. 
 
Zavedení rovné daně s daňovými slevami a bonusy bylo mimořádně výhodné především pro nízkopříjmové rodiny s dětmi, které dosahují v řadě případů vyšších čistých příjmů než hrubých. I přes snížení objemu mezd v nepodnikatelské sféře u nás stále rostou průměrné reálné mzdy. Česká republika je podle mezinárodních kritérií zemí s nejnižší mírou chudoby v Unii. 
 
Jaký je pohled ČSSD na řešení hospodářských problémů? Chce si posvítit na živnostníky, zvýšit jim odvody a tisíce z nich tak dohnat na úřady práce. Chce zastavit reformy, což je jen tradiční strkání hlavy do písku před problémy, kterým čelíme nejen my, ale celá Evropa. 
 
Snížení napětí v sociálně vyloučených lokalitách nezajistí neúměrné zvyšování sociálních výdajů, ale kombinace prevence a represe. Mimochodem nezaměstnanost je dnes u nás už pátá nejnižší v Evropské unii, zatímco za vlád a receptů ČSSD se pohybovala kolem 17. místa. 
 
Za vlamování do otevřených dveří lze považovat důraz na čerpání evropských fondů, podporu a diverzifikaci exportu, které řeší nová Exportní strategie ČR. 
 
Dlouhodobá neochota provádět reformy je důsledkem současných (nejen) řeckých potíží. 
 
Za vlády socialistického premiéra Papandreua od konce roku 2009 klesl rating Řecka celkem čtrnáctkrát o 36 stupňů. Situace této země se nijak nelepší a důvodem je mimo jiné i to, že řecká vláda zatím neplní své závazky vůči mezinárodním společenstvím, a prosazování úsporných opatření naráží na odpor nejen veřejnosti, ale i úřadů. 
 
Je ironií osudu, že premiér Papandreu junior dnes sklízí ovoce působení socialistické vlády Papandreua seniora v 80. letech minulého století, kdy začal raketově narůstat řecký státní dluh nad 100 procent HDP. Je pravdou, že s tímto stavem nic podstatného neučinily ani následující vlády, ovšem letos zřejmě řecký dluh přesáhne astronomických 165 procent HDP. 
 
Chceme zabránit tomu, aby se do podobné situace dostala naše země. Vláda pod mým vedením udělá absolutní maximum, abychom uchránili české občany a firmy před dopady ekonomického ochlazení. 
 
Spolupracujeme přitom s odborníky z NERV na možných scénářích budoucího ekonomického vývoje. Zejména dlouhodobé stabilizaci veřejných rozpočtů pomůže definitivní schválení nutných reforem – penzí, daní, sociálního systému a zdravotnictví, a podpora konkurenceschopnosti České republiky. 
 
Řadu nezodpovědných evropských zemí, jejichž vlády jen přesouvaly problémy na vlády budoucí, dohnaly jejich dluhy. My se takto nezodpovědně chovat nebudeme. 
RNDr. Petr Nečas

předseda strany
předseda vlády