Restaurační zahrádky

25. května 2021
Restaurační zahrádky

Radní hl. m. Prahy odhlasovali v dubnu výpovědi z 20 smluv s provozovateli zahrádek, protože podle města brání v pohodlné prostupnosti Královské cesty a takzvaného Hradebního korza pro pěší. 31 dalších smluv má být upraveno tak, aby se zmenšila plocha, nebo dispozice zahrádky. Argument, že zahrádky brání v pohodlném průchodu davům turistů bude pro příštích několik let snem.

Lze souhlasit s potřebou zlepšení vzhledu zahrádek, který mnohdy vypovídá o původu v 90.letech. K úpravám by však postačilo přistoupit méně revolučně a spojit zodpovědně pojatý proces estetizace s koncepční úpravou umístění jednotlivých zahrádek v uličním prostoru. Zahrádky v centru po mnoho let do pražského rozpočtu každoročně přinášely jen na přímých platbách 160milionů korun, proto si jejich provozovatelé zaslouží vstřícný přístup městské správy.
Zahrádky k Praze patří. Každý je raději upřednostní před posezením uvnitř restaurace. Doba pokřivená covidovou epidemií navíc přináší do této oblasti podnikání nesymetrický přístup k jednotlivým podnikatelům podnikajícím v pohostinství. Ti, kteří mají možnost mít restaurační zahrádku zde mohou přivítat hosty, těm ostatním opět zbude možnost pouhé nabídky přes okénko.

Navíc bude pražská samospráva uvažovat o snížení plateb za zahrádky. Vůči těmto provozovatelům je to správné gesto. Pokud však jedněm bude poskytnuta tato výhoda, měli by být druzí symetricky podpořeni, nejméně do okamžiku, než budou moci otevřít dveře svých restaurací dokořán.

Ing. Filip Dvořák

člen výkonné rady ODS
1. místopředseda představenstva Hospodářské komory Praha 1

Štítky:
komentář