Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci zákona o střetu zájmů - majetkové přiznání
6. května 2021

Petr Bendl: Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci zákona o střetu zájmů - majetkové přiznání

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Petra Bendla na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera ve věci zákona o střetu zájmů - majetkové přiznání.

Petr Bendl:

Vážený pane ministře, z médií jsem se dozvěděl, že jste porušil zákon o střetu zájmů, neboť jste nezveřejnil vaše veškeré příjmy, což ze zákona učinit musíte. Proto se vás chci zeptat, zdali je to pravda, kolik vaše příjmy z podnikání činily, a zároveň bych se vás chtěl zeptat, neboť v médiích také proběhly informace ohledně vašeho podnikání v oblastech, které se vám staly ziskovými, a zároveň to byly oblasti, které ztratily nebo ubyly na příjmech ve fungování nemocnice, kterou jste v danou dobu řídil, což vás vystavuje podezření, že jste jako ředitel nemocnice nemocnici tuneloval. Proto se vás chci zeptat, jaké k tomu máte vysvětlení. Děkuji.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger:

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, moje daňové přiznání je v pořádku a nechybí v něm žádné příjmy ani výdaje. Co se týče klinického výzkumu, který média zmiňovala, tak je to sběr a následné vyhodnocení velkého množství dat a konzultační činnost. Tato činnost má nejen výnosy, ale i náklady. V rámci těchto projektů se platí spolupracovníci, studijní koordinátorky a řada dalších záležitostí. Z toho plyne, že v uvedených letech jsem z této činnosti zisk negeneroval, a proto také nemohl být samostatně uveden v majetkovém přiznání, protože tam se vlastně uvádí bilance. Právě klinický výzkum je vstupenkou do světové vědecké komunity. V lékařském prostředí platí, že pokud neděláte vlastní vědecký, ať už základní, nebo klinický výzkum, tak přicházíte o možnost se účastnit mezinárodních vědeckých projektů, seminářů, konferencí a dalších odborných aktivit, které jsou nezbytné pro vysoce odbornou práci.

To je důvod, proč se řada z odborníků věnuje výzkumu i přesto, že to není primárně zisková aktivita. Je ale dobré připomenout, že právě díky těmto studiím mají čeští pacienti přístup k moderním medicínským poznatkům. Aktuálně je ročně v různých hodnoceních zařazeno kolem 25 tisíc osob v České republice. Klinický výzkum pochopitelně, jak bylo uvedeno i v tom zmíněném článku, neprobíhá na živnostenský list třeba na kosmetické služby, ale ve zdravotnickém zařízení, které je registrováno krajským úřadem, v Praze tedy Magistrátem hlavního města Prahy.

Nevím přesně, o jaké ziskové oblasti se jedná, protože to je vlastně součástí celého daňového přiznání. Pochopitelně že zaměstnanecký poměr generuje v uvozovkách zisk a je součástí tohoto daňového přiznání, čili zřejmě se jedná o tuto činnost. A co se týče tunelování, o tom skutečně nevím. Děkuji.

Petr Bendl:

Já nevím, pane ministře, jestli to děláte schválně, anebo jestli si z nás děláte jenom legraci. Ale já jsem se vás neptal na daňové přiznání, já jsem se vás ptal na to, zdali porušujete zákon o střetu zájmů, neboť jste nezveřejnil příjmy v souladu se zákonem. Ano, to jste mi odpověděl, že jste podal daňové přiznání, ale to nestačí. To byste jako člen vlády měl vědět. Já jsem na to dnes chtěl interpelovat pana premiéra, aby se vás na to zeptal, zdali to tedy zveřejníte, či nikoliv, protože tu povinnost máte. A nezaměňujte to, prosím vás, protože to, co jste tady četl, to já už jsem četl v médiích. To jsem si mohl opravdu přečíst jenom na internetu. Ale já vás žádám, abyste zveřejnil, jaké jste měl příjmy z podnikání. A nemám tady bohužel příležitost zabývat se tím, co vyšlo v médiích, že zrovna ta oblast, ve které podnikáte, najednou zvýšila příjmy a vaše nemocnice v té oblasti příjmy snížila. Děkuji.

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger:

Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážený pane předsedající, klasicky k příslušnému datu konkrétního roku podávám v souladu se zákonem majetkové přiznání, které sestavuje moje účetní ve spolupráci s právním oddělením fakultní nemocnice a uvádí tam požadavky, které mají být splněny. Takže skutečně otázce nerozumím a nejsem si vědom porušení zákona o střetu zájmů. Veškerá bilance je v mém daňovém přiznání. Děkuji.