22. dubna 2021

Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci testů ve školách

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministra zdravotnictví Petra Arenbergera ve věci testů ve školách.

Vojtěch Munzar:

Děkuji. Toto je opravdu nedůstojné projednávání interpelací. Je to nedůstojné jak nás, tak vlády. Je škoda, že si vláda třeba nenaplánovala jednání až po skončení interpelací nebo v čas před interpelacemi. Ono totiž ptát se prázdné židle na nějaké aktuální...

Já se k tomu dostanu. Ano, chci se tedy zeptat pana ministra, který tady není přítomen, na to, že máme - kdy jsme v druhém týdnu, kdy byla rotační výuka prvních stupňů základních škol, to znamená, dvě skupiny už jsou otestovány a zatím dosavadní výsledky ukazují velmi malou pozitivitu - velmi malý záchyt pozitivních dětí, tak mě zajímá u pana ministra, jak si tyto výsledky vykládá, proč tomu tak je. Mě osobně napadly dvě varianty. Buď jsou testy špatné, a pak si kladu otázku, proč vláda koupila takové testy, jsou třeba málo citlivé, nebo je skutečně takto malá pozitivita u školních dětí, a pak si samozřejmě kladu otázku, proč dále trvat na rotační výuce a nepustit rychleji další děti a druhé ročníky do škol a celé to urychlit. Já se chci na to zeptat. Mě to opravdu velmi zajímá, protože mám samozřejmě dva kluky - jeden v prvním ročníku základní školy, druhého v druhém ročníku základní školy a vidím všechny ty negativní dopady, které ta dlouhá nepřítomnost ve škole na ně má, tak mě skutečně zajímá, kdy pro ně už budou otevřené školy v nějakém normálnějším režimu. Děkuji.

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení