Komplikace s novým stavebním zákonem
21. dubna 2021

Tomáš Jirsa: Komplikace s novým stavebním zákonem

(Českobudějovický deník) „Proč to dělat jednoduše, když to můžeme udělat komplikovaně,“ řekli si zřejmě na Ministerstvu pro místní rozvoj a rozhodli se odstoupit od původního vládního návrhu nového stavebního zákona, který je klíčový pro stanovení pravidel celého procesu stavebního řízení, a na místo toho se přiklonili ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu poslance Martina Kolovratníka. Neboli ukázka konstruktivního přístupu ve vládní praxi. Problémy se neřeší, naopak přidělávají.

Kolovratníkův návrh totiž zavádí rozsáhlé změny, u nichž odborníci nejsou schopni definovat dopady, které budou na celý proces mít. Znamená to mimo jiné kompletní vyčlenění stavebních úřadů i dotčených orgánů z působnosti obcí a krajů, tedy přesun 7,5 tisíce zaměstnanců (!) pod stát. To samozřejmě předpokládá vysoké transformační náklady na zajištění prostor a provozu pro nové úřady.

V obcích vůbec nepanuje ochota nechat převedené úředníky ve svých budovách. A to není zdaleka jediný problém. V žádném případě neznamená tento návrh „jedno razítko“ pro povolení stavět, jak zní vládní slogan, ale v praxi jich může k jedné stavbě být i více než 20.

Zastavení celého procesu projednávání proto požadují nejen odborníci a lidé z praxe, ale i Svaz měst a obcí ČR. Apelují přitom na to, aby novela byla připravena a následně přijata na základě dohody širokého okruhu dotčených subjektů tak, aby jeho výsledkem byl efektivní proces stavebního řízení a územního plánování. Takže projde-li tento zmatek Poslaneckou sněmovnou, v Senátu budu hlasovat proti.