16. února 2021

Písemná interpelace na ministra obrany ve věci vyšetřování manipulace s výbušninou

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra obrany Lubomíra Metnara ve věci vyšetřování manipulace s výbušninou.

Vážený pane ministře,

dovolte mi navázat na interpelaci týkající se exploze, ke které došlo v roce 2017 při manipulaci s granátem ve vyškovských kasárnách. Vyšetřování tohoto incidentu bylo následně odloženo. Byla bych ráda, pokud byste mohl upřesnit či rozvést některé své odpovědi.

 1. Napsal jste: „Velitelskými orgány byla ihned po události neprodleně přijata organizační i personální opatření k zamezení možnému opakování takovéto situace a pyrotechnická skupina Vyškov byla organizačně rozpuštěna.“ Zajímalo by mne, jaká konkrétní opatření byla přijata, koho se dotkla a kam byli dotyční přeřazeni? Čeho se konkrétně dopustili?
   
 2. Napsal jste: “Při ohledání místa činu, kde došlo k výbuchu, byl nalezen a zajištěn dále uvedený pyrotechnický materiál. Nutno podotknout, že v době ohledání místa činu nemohlo být zejména z bezpečnostních důvodů podrobně zkoumáno, zda podezřelý pyrotechnický materiál obsahuje, či neobsahuje výbušninu nebo jiný nebezpečný aktivní pyrotechnický prvek, a v případě byť jen minimálního podezření byl tento pyrotechnický materiál zajištěn pro další zkoumání. Zajištěný pyrotechnický materiál byl podroben odbornému zkoumání soudním znalcem z oboru pyrotechnika, a to za pomoci rentgenu, kdy u části zajištěného materiálu bylo soudním znalcem konstatováno, že neobsahuje žádnou výbušninu ani jiný nebezpečný aktivní pyrotechnický prvek a jedná se tak o delaborovaný či výukový materiál neobsahující nebezpečnou látku.“ Dá se dovozovat, že byť část zajištěného pyrotechnického materiálu neobsahovala výbušninu, zcela jistě ji ovšem musela obsahovat před výbuchem, kdy byla v prostoru incidentu delaborována. Prověřovali jste, odkud pochází veškerá zajištěná munice? K jakým závěrům jste došli?
   
 3. Prověřovali jste, zda měla být tato zajištěná munice fyzicky i de iure zlikvidována? K jakým závěrům jste došli? Ráda bych vás požádala o přesný výčet, odkud která munice pocházela, kdy a kde měla být fyzicky i de iure zlikvidována. V případě de iure zlikvidované munice, jaké máte vysvětlení pro to, že byla vykázána jako zlikvidovaná, a přitom byla nalezena ve sklepě ubytovny JUGO ve Vyškově? Bylo kvůli tomu provedeno hloubkové vyšetřování? K jakým závěrům vyšetřující došli? Kdo za to nese odpovědnost? Bylo mu sděleno obvinění, z jakého trestného činu, případně jak byl potrestán?
   
 4. Jaké máte vysvětlení pro to, že ve sklepě byl nalezen pyrotechnický materiál s razatně smrtícími účinky, tzn. granáty, řada jejich komponent, 118 ks TPH protitankové rakety RPG 75? Byla vyšetřována cesta tohoto pyrotechnického materiálu do ubytovny JUGO? Pokud ne, proč?
   
 5. Jaké máte vysvětlení pro velmi nízkou kontrolní činnost zástupce náčelníka SOVZ na ženijních cvičištích (trhací jámy) ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá (Středisko obsluhy výcvikových zařízení Libavá)? Jde o standardní jev?
   
 6. Jak je možné, že kontroly vyplývající z předpisu Vševojsk-16-20 neodhalily, že veškerý údajně na trhací jámě zlikvidovaný pyrotechnický materiál nebyl dle protokolu zničen?
   
 7. Jak je možné, že nebyl nalezen a identifikován na ubytovně JUGO pyrotechnický materiál, který byl nalezen po incidentu, ke kterému došlo dne 19. 9. 2017, když „pravidelně 1 x ročně se pak provádí kontrolní činnost z nadřízeného stupně u Střediska obsluhy výcvikových zařízení (SOVZ) v rámci celkové kontroly na oblast učebně výcvikové základny (UVZ), kde je důraz kladen na dokumentační kontrolu na jednotlivých výcvikových zařízeních, a namátkovou fyzickou kontrolu vybraných střelnic. Ta je zaměřená hlavně na stav jednotlivých zařízení, funkčnost a případné opravy a modernizace zařízení“?
   

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
předsedkyně sněmovního výboru pro obranu
expertka pro obranu
starostka MČ Praha 2