27. března 2021

Sečtěme se. Ale stát u toho znovu selhal

(Aktuálně.cz) Od půlnoci ze včerejška na dnešek se všichni sčítáme. Je třeba tím projít, koneckonců jde o zákonnou povinnost. Akce však vyvolává řadu otázek.

Proč nebylo sčítání kvůli koronakrizi odloženo?

Vím, že nezanedbatelná část lidí odešle své elektronicky. Vedle toho ale velká část lidí buď s počítačem nepracuje, nebo nemá zájem zadávat kamkoli na internetu jakékoli své údaje včetně čísla dokladu. Proto Český statistický úřad počítá s tím, že domácnosti, které dotazník nevyplní, navštíví sčítací komisař.

Opravdu? Jsme v čase, kdy se nemáme stýkat, abychom nešířili koronavirus. Neměli bychom bez pádného důvodu opouštět domov, natož vyjíždět za hranice okresů, máme omezit styky i uvnitř rodin, ale stát od dveří ke dveřím pošle 10 000 lidí se sčítacími archy? A to nejspíš právě za těmi lidmi, kteří počítače neovládají tak snadno jako mladší generace? Za lidmi, za nimiž se – víc než za jakoukoli jinou skupinou – po celý uplynulý rok doporučuje nechodit?

Sice doufám, že až 17. dubna sčítací komisaři vyrazí do světa, bude epidemická situace zase o něco lepší, přesto si kladu otázku, jestli přece jen nebylo vhodné celé sčítání o několik měsíců odložit. Zvláště když se koná jednou za deset let, takže pár měsíců sem, pár měsíců tam nehraje žádnou roli? V době, kdy se jeden zákon za druhým přijímá ve stavu legislativní nouze, by to nebyl žádný problém. Stát ale omezuje všechny, jen ne sebe.

Dostali všichni lidé o sčítání dost informací?

Nedostali, tedy až do dnešního rána nedostali. S přetíženým a následně vypnutým webem se situace dramaticky změnila. Bojím se ovšem, že to nebyla promyšlená strategie, jak informaci doručit všem občanům, ale zase jen obyčejný šlendrián. A hlavně to, bohužel, větší důvěře ve sčítání jenom ublíží.

Chápu, že inzerce a reklama v médiích je nákladná. Už ale nechápu, proč jsem já ani nikdo z asi deseti známých z celých středních Čech nedostal žádný infomační leták do schránky, takže není jasné, jestli vůbec nějaký vznikl a byl distribuován.

A pětku by za podporu sčítání dostala vláda. Statistický úřad je sice na ní fakticky nezávislý, ale vláda by mu měla a mohla s jeho úkolem aktivně pomoci, koneckonců i ministerstva výsledky sčítání používají.

Ministerstvo financí zrovna elektronicky přijímá daňová přiznání za minulý rok, takže mohlo po skončení podání poplatníky na sčítání upozornit. Ministr vnitra si v končícím týdnu našel čas a prostor v Mladé frontě na půlstránkový článek o tom, že je potřeba porazit pravicový virus, ale na podporu sčítání nevyslovil ani větu. Jeho resort spravuje elektronické identity lidí, třeba i mou, takže mi jako občanovi mohl poslat upozornění na mobil nebo e-mail. Ani to se nestalo.

Neptá se stát náhodou i na věci, které dávno ví?

Ano, ptá. Považuji za selhání digitalizace v naší zemi, že stát, který ví o lidech prakticky všechno, se jich musí ptát, jaké mají nejvyšší dosažené vzdělání, nebo kde bydleli po narození.

Přes to všechno prosím, abyste pár minut vyplnění dotazníku věnovali. Výsledky mohou pomoci k dobrému řízení rozvoje obcí, měst a regionů, kapacity veřejných služeb a podobně. A také zpřesní průběžné statistiky, v nichž se od posledního sčítání přes všechnu snahu zcela jistě a z různých důvodů objevují různé chyby.

Blog Martina Kupky.

Martin Kupka

místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu