11. března 2021

Interpelace na ministra zdravotnictví ve věci nošení roušky na prázdné ulici

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministra zdravotnictví Jana Blatného ve věci nošení roušky na prázdné ulici.

Vojtěch Munzar:
Vážený pane ministře, Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové opatření o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platné od 1. března. V rámci něho uložilo občanům povinnost nosit roušky či respirátory v zastavěném území obce, a to bez ohledu na to, zda se někdo jiný pohybuje v jejich blízkosti. Já rozumím tomu, že chcete, aby byli lidé opatrní, aby nenakazili ostatní, aby dbali na nošení ochranných prostředků, když jsou kolem jiné osoby. Ale já se chci zeptat na případ, kdy člověk jde po ulici sám, případně pouze se členem své domácnosti, a nikdo jiný v jejich blízkosti není.
Roušky se začaly nosit pod heslem "moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě". Ale koho chrání moje rouška, když jdu po ulici sám? Přece jen je to také určitá zátěž organismu, hůře se pod ní dýchá a podobně. Takže se vás chci zeptat jako lékaře i jako ministra zdravotnictví, jestli je skutečně nutné vynucovat a ukládat lidem povinnost nosit roušku či respirátor, když jdou po ulici prokazatelně sami a v blízkosti se nikdo cizí nepohybuje. Upozorňuji na to, že většina lidí povinnost nosit roušku právě když jdou po ulici sami, ne když jsou kolem nich další osoby, považují za absurdní. A bohužel, pokud vláda vydává opatření, která lidi považují za absurdní, tak to snižuje důvěru nejen v toto opatření, ale ve všechna opatření jako celek. Proto se chci zeptat, zda v tomto povinnost neupravíte, aby se povinnost nosit roušku či respirátor nevztahovala na případy, kdy se člověk pohybuje na ulici sám, respektive v jeho bezpečném okolí nejsou žádní jiní lidé. Děkuji.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný:
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, je třeba říct, že za aktuální opravdu nepříznivé epidemiologické situace a v souvislosti s výskytem nové mutace nebo nové varianty s takzvanou britskou mutací, která se šíří v populaci s rychlostí o 40 až 70 % větší a snadnější, bylo třeba doporučit používání osobních ochranných prostředků za jiných okolností přísněji a i ve venkovním prostředí. Obecně jenom zopakuji, že z dostupných informací se dá předpokládat, že ke křížení toho infekčního agens může dojít i ve venkovních prostorách při rozhovoru, hře, povídání a tak podobně, při čekání lidí před obchody a tak dále, pokud infekční osoby nedodrží vzdálenost minimálně dva metry a nemají ochranný prostředek. Vzhledem ke způsobům přenosu je zřejmé, že se nejedná o přenos, který by byl pouze omezený na vnitřní prostory, ale i venku. K vašemu dotazu, vzhledem k tomu, že se ani ve venkovním prostředí ne vždy podaří dodržet ten rozestup, tak bylo třeba doporučit používání osobních ochranných prostředků i na veřejně přístupných místech, v zastavěných územích obce, i mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti více osob na vzdálenost menší než dva metry. Je ale potřeba říct, že v současné době je jakékoliv další zavádění výjimek z různých opatření považováno za kontraproduktivní. Upozorňuji na to, že se na to tedy v tuto chvíli nedívám jenom jako lékař, ale spíše více jako ministr zdravotnictví, vycházím také z toho, že podobná nařízení jsou platná v řadě ostatních zemí a je to prostě naprosto jasné striktně dané pravidlo, ze kterého nechci, aby byly žádné výjimky. Je to stejné, jako když si všichni uvědomujeme, a na to si naši občané zvykli, že když se napiji, tak si nesednu za volant. Pravděpodobně by se taky nic nestalo, když bych se nenapil moc, tak bych asi někam dojel, ale třeba taky ne. A z tohoto pohledu je potřeba jasně nastavit, že toto opatření je bezpečnostní, je dočasné a je potřeba ho dodržovat a jakékoliv další výjimky, které snižují jeho efektivitu, nejsou vhodné, i když obecně s tím, co říkáte, souhlasím, ale tuto výjimku určitě doporučovat nebudu. Snížila by efektivitu toho opatření.

Vojtěch Munzar:
Pane ministře, vy jste mě trošku zmátl, protože jste tady několikrát řekl, že se jedná o doporučení a já se domnívám, že tedy vaše opatření je povinnost. To mi asi odpovíte, jestli se jedná o doporučení, nebo povinnost, protože povinnost je něco jiného než doporučení. Vy jste tady mluvil o případech, kdy lidé jsou v nějaké blízkosti. Nemusíme se bavit o dvou metrech, třeba o pěti metrech. Ale já jsem se ptal skutečně na situaci, kdy se člověk pohybuje sám v nějaké rezidenční zóně po ulici, kde skutečně nikdo není, tak mi, prosím, odpovězte, jak nošení roušky, i když jde člověk sám po prázdné ulici, zlepšuje epidemiologickou situaci a jaké je to riziko pro ostatní lidi. Děkuji.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný:
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, odpovím na ten první dotaz. Ano, je to nařízení, není to doporučení, omlouvám se, je to nařízení, je to povinnost. A jakkoliv rozumím vaší logické argumentaci, tak jenom říkám, že i s ohledem na kontrolu na to, aby k tomu všichni přistupovali jednoznačně, tak je to prostě nastaveno takto. Ta diskuse byla vedena, souhlasím s tím, co vy říkáte ve smyslu odborného argumentu a jenom říkám, že jakékoliv výjimky v tomto opatření by snižovaly jeho efektivitu, proto nyní na dočasnou dobu je nařízeno takto.

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení