11. března 2021

Interpelace na premiéra ve věci nákupu vodních děl

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Petra Bendla na premiéra Andreje Babiše ve věci nákupu vodních děl.

Petr Bendl:

Vážený pane premiére, v médiích se objevila zpráva, že stát prostřednictvím Ministerstva vnitra chce nakupovat vodní děla proti demonstrantům v řádech stovek milionů korun, nebo zhruba 130 mil. korun. Chci se vás zeptat, zdali je to pravda. Jaké důvody vedou stát k tomu, aby v téhle těžké ekonomicky složité situaci České republiky musel nakupovat vodní děla za 130 mil. korun? Kolik tedy nakonec, pokud to tak opravdu je, takovéto náklady budou, kolik to bude stát a zdali jste připraven takovémuto nákupu zabránit či nikoliv. Děkuji vám.

Petr Bendl

poslanec PČR