Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci změn v personálním obsazení v řídících funkcích v rámci HZS ČR
18. března 2021

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci změn v personálním obsazení v řídících funkcích v rámci HZS ČR

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci změn v personálním obsazení v řídících funkcích v rámci HZS ČR.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci změn v personálním obsazení v řídících funkcích v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky.

Jelikož se blíží konec druhého funkčního období generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genpor. Ing. Drahoslava Ryby a jelikož dle § 1 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů tatáž osoba nemůže být ustanovena na služební místo ředitele bezpečnostního sboru více než dvakrát za sebou, žádám Vás o informaci, kdy přesně končí toto druhé funkční období generálního ředitele a zda máte v této době představu o jeho nástupci.

Zároveň žádám informaci, jaký vliv má na konec druhého funkčního období skutečnost, že první funkční období generálního ředitele bylo prodlouženo jmenovacím dekretem, Vaším předchůdcem ministrem vnitra M. Chovancem, předčasně, tedy před uplynutím prvního funkčního období generálního ředitele Ryby. Jak si vykládáte správné počítání času a lhůt v tomto případě, kdy současný generální ředitel byl prvně jmenován 1. prosince 2011? Končí tedy druhé funkční období 1. prosince 2021? Pokud ne, z jakého důvodu?

Máte informace o tom, že se pan generální ředitel genpor. Ing. Drahoslav Ryba chce ucházet o post, který ostatně sám v minulosti prosazoval zřídit, hasičského přidělence na Velvyslanectví České republiky na Slovensku? Považoval byste tento postup za standardní? Má vůbec význam, aby Česká republika takového přidělence na Slovensku měla? Jaká je zkušenost s touto pozicí a jaká je její náplň?

Dále Vás žádám o informace o výběrovém řízení na místo ředitele HZS Libereckého kraje. O jeho průběhu, procesu jmenování a dalších podrobností s tím spojených. Je podle Vás obvyklé, standardní a lege artis postup, kdy ředitel územního odboru HZS je jmenován jako ředitel jiného kraje? Nebyl by podle Vás standardnější postup provést nejdříve výběr mezi stávajícími náměstky krajského ředitelství HZS Libereckého kraje? Vnímáte tento kariérní postup za vhodný? Pokud ano, z jakých důvodů?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi