Písemná interpelace na ministra kultury ve věci nulové podpory Židovského muzea v Praze ke zmírnění dopadu fatálního propadu příjmů v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2
12. března 2021

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra kultury ve věci nulové podpory Židovského muzea v Praze ke zmírnění dopadu fatálního propadu příjmů v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra kultury Lubomíra Zaorálka ve věci nulové podpory Židovského muzea v Praze ke zmírnění dopadu fatálního propadu příjmů v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informace, jakým způsobem ministerstvo kultury rok od vypuknutí krize vypuklé v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2 řeší tristní finanční situaci Židovského muzea v Praze, této důležité paměťové muzejní, historické a kulturní instituce.

Vycházím přitom z článku ředitele muzea Leo Pavláta, publikovaného 11. února 2021 v Hospodářských novinách pod názvem „Odkaz zavražděných zaslouží podporu“ (https://archiv.ihned.cz/c1-66881400-dedictvi-po-zavrazdenych-si-zaslouzi-podporu-zidovske-muzeum-v-praze-v-case-pandemie), v němž věcně a přehledně popsal současnou fatální situaci. Poklesy příjmů ze vstupného ve výši 84,09 procenta, celkový propad návštěvnosti oproti roku 2019 o 81,37%, nebyly až dosud hodny pozornosti ministerstva kultury!

Upřímně řečeno, byl jsem nepříjemně šokován faktem, že se Židovské muzeum v Praze nedočkalo žádné podpory, protože dle stanovených parametrů údajně nebylo „oprávněným žadatelem“ v programech Covid kultura I, II ani III, nemluvě o Programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty.

Žádám Vás v této souvislosti o odpověď na otázky, proč až dosud Vámi řízený resort neřešil tuto situaci Židovského muzea v Praze, respektive zda a jak se ji budete snažit řešit? A pokud k tomu konečně přistoupíte, v jakém termínu, za jakých podmínek a do jaké výše ztráty?

Židovské muzeum v Praze s sebou nese odkaz zavražděných židovských obyvatel z doby nacistické okupace Československé republiky, státu, ke kterému se hlásíme a na nějž v mnoha věcech navazujeme. Považuji za urážku paměti všech těchto mrtvých, pokud se ministerstvo kultury a české vláda jasně a zásadně nepřihlásí k podpoře činnosti této nenahraditelné instituce.

Blížíme se v této oblasti mezinárodní ostudě, a pokud neiniciujete či nezahájíte nějakou zásadní finanční podporu, potvrdí se tím bohužel smutný trend současné české vlády, opětně potvrzující nepříliš pozitivní vztah k naší národní minulosti a paměťovým institucím zvláště.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

dokument: odpoved MK (pdf)

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi