4. března 2021

Interpelace na ministra průmyslu a obchodu ve věci kompenzací souvisejících s vládními opatřeními

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Jana Skopečka na ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka ve věci kompenzací souvisejících s vládními opatřeními.

Jan Skopeček:

Dobrý podvečer, vážené kolegyně a kolegové. Pane ministře, já jsem se vás rozhodl interpelovat ve věci, ve které mě kontaktovali zástupci tanečních škol, kteří dneska fungují většinově ve formě zapsaného spolku. Nicméně jsou to organizace, které se převážně věnují mimoškolní aktivitě pro děti a mládež. V České republice je tanečních škol okolo 177. Drtivá většina těchto tanečních škol má skutečně právní formu své činnosti zapsaný spolek a věnují se až patnácti tisícům tanečníků. Tato sdružení, tyto taneční školy bohužel propadají sítem nejrůznějších covidových podpůrných programů. Propadají sítem COVID - Nájemné, nemají na něj nárok, přestože jsou to organizace, které si pro svoji činnost samozřejmě musejí prostory pronajímat za zcela tržních podmínek. V této době na základě restrikcí vlády České republiky nemohou vykonávat svoji činnost, přestože tato sdružení jednak mají fixní náklady, mají své zaměstnance, mají leasingy, mají splátky, mají celou řadu typů nákladů, a bohužel na ně v této situaci nemohou vydělávat. Zatímco při jarní vlně získaly podporu ze strany Národní sportovní agentury, která jim částečně právě to nájemné hradila, tak nyní taková možnost neexistuje. A samozřejmě tyto taneční školy jsou na pokraji sil, jsou na pokraji vyčerpání a celé řadě z nich hrozí zánik, protože tuto situaci, kdy na jedné straně mají výdaje, ale nemohou získávat příjmy, nemohou zkrátka přežít.

Já jsem se vás, pane ministře, chtěl zeptat, jestli o této situaci tanečních škol, které jsou většinově zapsány jako spolky, víte a jestli tuto věc řešíte. Děkuju.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček:

Dobrý den. Přiznám se, že nevím o těch tanečních školách. Ale je to dáno tím, že těch platforem nebo těch různých aktivit je obrovské množství - teď to neříkám alibisticky, protože já to aspoň zjistím - nespadá úplně tedy pod MPO. My děláme podnikatelské subjekty. A samozřejmě každý podnikatelský subjekt, právnická osoba, fyzická osoba, který se dostává do problému, tak se snažíme ty segmenty odchytávat, řešit a vymýšlet pro ně programy, ať už ty plošné, nebo třeba i orientované. Toto teď v rychlosti, když si vyhodnocuji, tak je podle mého názoru někde na pomezí sportovní agenturou, to co pravděpodobně tedy oni už čerpali, možná i kulturou, nejsem si tím úplně jistý, jestli to spadá jako taneční škola, tanec pod tuto oblast, a možná částečně ještě pod školství. Ale znova říkám, to není tak, že bych se z toho nějakým způsobem chtěl vyháčkovat. Musíme najít, pokud je máme nějakým způsobem podpořit, protože MPO ze zákona nemůže podporovat nikoho jiného, než jsou podnikatelské subjekty, což neznamená, že nemůžou získat někde jinde podporu, proto to zřejmě na tom jaře dělala Národní sportovní agentura. Tak já zjistím, pod koho by to spadalo a kdyžtak se spolu spojíme a já je propojím a zkusíme něco vymyslet.

Jan Skopeček:

Děkuju pěkně. Velmi děkuju. Vážím si této vstřícnosti. Pane ministře, já tady mám pro vás seznam těch 177 tanečních škol. Ony opravdu jako zapsaný spolek jsou nepodnikatelským subjektem, jsou to vlastně neziskové organizace. Na straně druhé ale ta jejich činnost prostě v celé řadě oblastí podnikání připomíná nebo napodobuje, protože mají zaměstnanecké vztahy, ať už trvalé pracovní poměry, nebo dohody, mají prostě náklady, výdaje jako standardní podnikatelský subjekt. A přestože asi nespadnou do nějaké kolonky Ministerstva průmyslu a obchodu, tak si myslím, že si tu podporu zaslouží, jednak s ohledem na to, že podnikají, ale i s ohledem na to, že jde o činnost směrem k dětem a směrem k mládeži.

Jenom upozorním, nejde jenom o taneční školy. Co se týče zapsaného spolku, tak podle mého názoru tak funguje celá řada dalších organizací, které se mládeži a dětem věnují, ať už sportovního, kulturního charakteru, a které by taky potřebovaly (nesrozumitelné). (Upozornění na čas.) Takže nejde jenom o taneční školy, ale o ně zejména. Děkuju pěkně.

Jan Skopeček

místopředseda poslaneckého klubu ODS
člen výboru pro evropské záležitosti PS PČR
poslanec PČR
ekonomický expert ODS