4. března 2021

Interpelace na ministra průmyslu a obchodu ve věci kompenzace za 4. Q 2020

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka ve věci kompenzace za 4. Q 2020.

Vojtěch Munzar:

Vážený pane ministře, děkuji, že jste dorazil na dnešní interpelace. Já se chci zeptat na kompenzace pro firmy, které nejsou přímo opatřeními vlády uzavřeny, ale protože jsou přímo navázány například na zavřené restaurace, hotely, obchody, tak jim dramaticky propadly tržby. Jedná se například o dodavatele služeb, jako jsou prádelny, nebo dodavatele zboží do těch restaurací. Ti všichni propadli sítem nepřehledného chaotického množství programů. Za rok 2020 neměli nárok skoro na žádné kompenzace kromě 60 % nákladů na zaměstnance z Antiviru B, a v závěru roku z COVID - Nájemné.

To ovšem většinu jejich trvajících nákladů neřešilo a své vlastní rezervy již vyčerpali. A získání úvěru v této situaci bez perspektivy je pro ně velmi složité. Sice v připravovaném novém programu bude šance i pro tyto firmy, to je určitý posun, a původně i z vašich vyjádření se dalo usuzovat, že novým programem se vyřeší problematika kompenzací i pro čtvrtý kvartál, poslední kvartál minulého roku. Nicméně dnes říkáte, že program bude nastaven striktně od 1. února. Takže se chci zeptat, jak se tedy budou řešit kompenzace za čtvrtý kvartál pro tato nepřímo ovlivněná odvětví? Nedá se přece postupovat tak, že vláda něco zakáže, v důsledku toho paralyzuje ekonomický život firem, ale pak se tváří, že problém neexistuje, nebo že se na to zapomene, že se z toho nějak promlčí, anebo možná vymluví. Takže se chci zeptat, pane ministře, jaké pro ně máte řešení. Děkuji.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček:

Dobrý den, vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, asi hodně čtete média. Používáte stále slovo chaotické. Myslím, že Henry Kissinger tu kdysi říkal, že každá opozice vždycky viní vládu z toho, že je chaotická a nedůsledná, a to i v dobách normálních. Ano, jsme v chaotické době, v tom máte pravdu. Ale my za tu dobu nemůžeme. Covid jsme si nevymysleli tady. Jsme obětí všichni, ani vy za něj nemůžete. Nemůžeme za něj my, nemůžou za něj podnikatelé, nikdo, a snažíme se s tím nějakým způsobem bojovat. A ty programy, které se postupně dávaly dohromady, nejsou chaotické, jsou to programy, které si připravili podnikatelé. Jsou to programy, které jsme s nimi solidně projednávali, a ano, vždycky jsme říkali, že se nám nepodaří tam odchytit úplně všechny, myslím tím pozitivně. To znamená, že bychom zasaturovali 1,5 milionu podnikatelů. Ale všichni ti, kteří byli postiženi skutečně tou první ránou, to znamená, měli provozovny uzavřené, tak rozhodně u nás nemají špatnou podporu. A když se podíváte, tak za minulý rok to bylo řádově 230 miliard korun pro podnikatele. Když to přepočteme na den, byla to skoro miliarda. Čímž neříkám, že jsou všichni spokojeni, a čím neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, a čímž neříkám, že zejména v těch jarních měsících se to možná dalo dělat lépe.

Co se týká těch dotčených oborů, tak všichni podobně jako v jiných zemích mají právo na ten nejzásadnější náklad a na jeho kompenzaci, a to jsou mzdy. Ať už to bylo na úrovni 100 %, nebo na úrovni 60 %. To je jedna věc. Druhá věc. Všichni větší dodavatelé, a v zahraničí je to zcela běžné, dokonce to mají výrazně více než my v překlopení do nepřímé podpory, čerpají možnosti záruční. 

To znamená, dali jsme do záruk desítky miliard korun a ty záruky se poskytují a je to pro větší firmy samozřejmě nebo pro střední firmy. Beru i to, že tedy někdo nechce z těch obchodních, velkoobchodních firem třeba do těch záruk jít a i pro ně jsme připravili určitá další řešení. Za chvíli řeknu, jakým způsobem k nim teď budeme přistupovat. Přesto jsme vyslyšeli to, co třeba říkaly prádelny, anebo i další firmy, zdaleka se nejednalo jenom o prádelny, byly to optiky, byli to květináři a já nevím, kdo další, že sice mohou mít otevřeno, ale mají pokles tržeb poměrně velký. Tak těm jsme dali zpětně, to znamená od podzimní vlny, úhradu nájemného. Ano, je to 50 %. To znamená, všichni ti, kteří měli otevřeno, nebyli tedy zablokováni, ale měli propad tržeb, tak mohou čerpat, protože to nájemné pro ně není určitě bezvýznamné, k tomu že mají zaplacené mzdy, k tomu že mají zaplacené odvody, byť samozřejmě pouze pro ty, co jsou na překážkách, tak v tuto chvíli mají ještě 50 % nájemného. Ale tyto firmy prodávaly, pane poslanče, tyto firmy fungovaly. A některé měly propad tržeb 30 %, některé 70 %. V tuhle chvíli se nesmírně těžko v tom pohybujeme, abychom do toho dostali všechny. Ale vzali jsme tuto výtku a od podzimní vlny mají zpětně hrazeno nájemné.

Za další: ano, teď připravujeme další program, už finální, to znamená, z těch deseti programů jsme to scukli řádově asi na čtyři programy a vedle programu kompenzace mezd, vedle kompenzačního bonusu, který je na dvojnásobek, to je 30 tisíc korun, vedle programu takzvaně na hlavu, což je přes zaměstnance, 400 korun, tak všechny firmy, které jsou dodavateli, tak mohou teď nově čerpat, a bude to samozřejmě zpětně, ale bude to od února, budou moci čerpat dokonce od 10. ledna pravděpodobně, budou moci čerpat nikoliv 400, ale 500 korun na každého zaměstnance. Takže má-li dodavatelská firma, třeba velkoobchod 30 zaměstnanců, bude mít propad tržeb, tak 30 krát 500, je to 15 tisíc za den, krát 30, počítám v rychlosti, je to 450 tisíc pro tuto firmu. Pokud nebude chtít tento program a řekne, že má třeba málo zaměstnanců, je to firma velkoobchodní, tak poté bude moci čerpat program takzvaně nepokrytých nákladů, což je to, co jste třeba zmiňoval.

A současně si uvědomuji ještě jednu věc. Vy jste říkal dodavatelé pro gastro. Ano, v tom máte pravdu. Ale těžko se potom rozlišuje ten, kdo je dodavatelem do gastra, a kdo třeba dodával do maloobchodů, které jely normálně. A jsou firmy, které měly propad třeba 50 % a pak jsou firmy, které měly propad třeba jenom 20 %. To znamená, v tuto chvíli to právě budeme řešit tím, že se do té možnosti té podpory dostanou všechny firmy, které mají jednoznačně definovaný propad obratu.

Vojtěch Munzar:

Tak nejdříve zareaguji na tu první část, pane ministře. Ano, vláda podle mého názoru také nemůže za to, že se objevil na světě covid. Ale co je vaší zodpovědností, je to, že jste nebyli na tu podzimní vlnu připraveni, že ty programy vznikaly velmi hekticky, velmi chaoticky a to letní období se nevěnovalo tomu, že byste se připravili na varianty těch kompenzačních programů dopředu. Možná bychom si mohli ušetřit spoustu těchto výtek.

Druhá věc. Vy jste tady říkal: 60 % na zaměstnance, což jsem opakoval také, z antiviru B, které jsou na překážce a covid nájemné. Jenomže to nejsou všechny náklady těch firem. Zbylých 40 %, když mají zaměstnance na překážce, 100 % nákladů mzdami zaměstnanců, kteří musí fungovat i při tom propadu tržeb, splátky úvěrů na modernizace, když někdo není v nájmu, je ve vlastním, náklady vůbec na tuto činnost. Tohle jste vůbec neřešili. Ano, vy říkáte zpětně, ale říkáte od 1. února...nebo 10. ledna... Tak jaké máte řešení za ten čtvrtý kvartál?

Děkuji.

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček:

No, že vaše vláda takhle k tomu nepřistupovala zodpovědně v roce 2008, 2009, 2010. To je úplně skvělé. Já jsem v té době podnikal. Dva roky jsme byli na 30 % poklesu tržeb, myslím tím na 30 %, výsledkem čehož bylo to, že jsme nedostali od vás, pane poslanče, ani korunu. Ale ani jednu korunu. Kompenzace mezd: neexistovalo. Kompenzace nákladů přes nájemné: neexistovalo. Kompenzace na hlavu: neexistovalo. Nedostali jsme nic. Dostali jsme jedině nabídku určitých záruk, které byly na desetinové úrovni co dneska. My dneska do té ekonomiky dáváme skoro miliardu denně.

A k tomu, co jste říkal k těm obchodům. Ano, ale uvědomme si, že některé z nich fungovaly. To znamená, nemůžeme dát někomu stoprocentní kompenzaci mzdových nákladů, pokud má pouze určitý pokles. Když je na nule, měl 100 %. Ale pokud třeba má pokles 40, 50, 60 %, pak jede na své mzdy na úrovni 60 %.

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení