Ozvěny dne
3. listopadu 2011

Michal Doktor: Ozvěny dne

Místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Michal Doktor hovořil v diskusním pořadu ČRo 1 - Radiožurnálu o projednávání rozpočtu v Poslanecké sněmovně.

Moderátor (Jan Bumba):

V Poslanecké sněmovně je návrh nejdůležitějšího zákona roku, zákona o státním rozpočtu. Nedá se říct, že by k jeho projednávání zasedali zákonodárci zrovna v ideální formě. Mnozí z nich strávili prakticky celou noc ve Sněmovně poté, co levicová opozice sáhla k obstrukcím při projednávání reformních zákonů vrácených Senátem. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka řekl, že rozpočet sociální demokraté blokovat tímto způsobem nebudou. Ale jinak na adresu rozpočtu opozice nešetří kritikou. V našem sněmovním studiu je místopředseda rozpočtového výboru, poslanec ODS Michal Doktor. Dobrý den.

Michal Doktor, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR (ODS):

Hezký podvečer. Dobrý den.

Moderátor (Jan Bumba):

A poslanec KSČM, člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš. Dobrý den. I Vás vítám.

Jiří Dolejš, člen rozpočtového výboru PS PČR (KSČM):

Příjemný večer.

Moderátor (Jan Bumba):

Pánové, už se, řekněme, chod Sněmovny vrátil do běžných kolejí? Je to, řekli byste, věcnější diskuse než v noci, pane Doktore?

Michal Doktor, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR (ODS):

Přestože tam 6 hodin docela bedlivě naslouchám svým kolegům a kolegyním, tak s velkou lítostí shledávám, že většina z nich, nepochopila, o čem je 1. čtení. 1. čtení je debata o základních indikátorech, na kterých rozpočet stojí a o základních parametrech, na kterých je sestaven - vyjádření schodku, plánované příjmy, plánované výdaje a výsledné číslo. Shledávám, že většina kolegů, vystupujících ve Sněmovně tak trochu čte ze svých snářů. Někteří chtějí více na sociální služby, jiní více na kulturu. Jiní by chtěli více pro hasiče, jiní zase více na sport. To je prostě nepochopení toho, k čemu slouží 1. čtení a jak má 1. čtení vypadat.

Moderátor (Jan Bumba):

Pokud dovolíte. Já bych se ještě slovem vrátil k tomu včerejšku a k tomu velice dlouhému jednání. Neberte to, prosím, neuctivě z mojí strany, ale jste na tak důležitou debatu, jako je státní rozpočet, vůbec dostatečně čerství? Některé poslance dnes očividně zmáhala únava. Nebo ne, pane Dolejši?

Jiří Dolejš, člen rozpočtového výboru PS PČR (KSČM):

Já doufám, že to nebyl ve vašich očích můj případ.

Moderátor (Jan Bumba):

Nebyl, neberte to osobně.

Jiří Dolejš, člen rozpočtového výboru PS PČR (KSČM):

Já si myslím, že pro členy rozpočtového výboru je příprava státního rozpočtu do té míry každodenní chleba, že by měli být, jak se říká "ready", i kdybyste je o půlnoci probudil. A já si myslím, že ta debata byla věcná. Samozřejmě kolega upozornil na to, že někdy se nekvalita návrhu dokládala na dílčích číslech. Samozřejmě jde především o koncepční debatu. Ale právě onu koncepční debatu pan ministr financí odmítá tím, že říká "neměňme rozpočet, uvidíme". Tento způsob debaty vlastně vede k tomu, že podstatná koncepční východiska, podstatné strukturální změny se nemohou opřít o širší konsenzus, který byl kdysi slibován. Například u penzijní reformy je to dost závažná věc, protože pokud za 2 roky budeme penzijní systém měnit, tak samozřejmě to je jednak nestabilita a jednak by to mohlo vyvolat jak právní, tak ekonomické důsledky.

Moderátor (Jan Bumba):

Kdybyste měl, pane Dolejši, v kostce říct, z čeho vychází vaše zásadní výhrada vůči návrhu státního rozpočtu?

Jiří Dolejš, člen rozpočtového výboru PS PČR (KSČM):

Koncepčně je to otázka poměru příjmových a výdajových opatření. Já chápu, že je třeba šetřit, ale pokud se pouze mechanicky škrtá, tak logicky se buď odložené výdaje vrátí jako bumerang, anebo zvyšujeme sociální napětí a podvazujeme ekonomický růst. Takže prorůstová politika mi tam silně chybí, efektivní státní správa a nikoliv pouze seškrtaná státní správa. To jsou zásadní vady. Pokud jde o příjmová opatření, tak samozřejmě máme odlišný pohled na minimalizaci státu. My bychom zvyšovali daňovou progresi, nikoliv zvyšovali DPH.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Doktore, nechybí v návrhu rozpočtu prorůstová politika, o které mluví pan Dolejš?

Michal Doktor, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR (ODS):

Těch investičních impulsů je v návrhu rozpočtu přesně tolik, kolik tam v tuto chvíli má být. Já znovu musím zopakovat, že Česká republika je vázána ve smyslu toho, jak velký schodek můžeme profinancovávat. Nejen vlastní potřebou zbavit se závislosti na cizích zdrojích. To znamená stále méně zatěžovat ten který rozpočet, toho kterého roku, těmi náklady spojenými s obsluhou státního dluhu, ale také dodržením a nutnosti dodržet naše mezinárodní závazky. Podívejte, jak citlivé jsou mezinárodní trhy, jak každý den se země trápí s cenou za prodej svých dluhopisů. A Česká republika si prostě nemůže dovolit vysílat nepoctivé, nekorektní signály a musí se chovat jako odpovědný dlužník, musí směřovat k plnění závazků, které dala. Takže ten deficit nemůže být větší, než je v konvergenčních kritériích. Nemůže být větší, než náš prostor unese.

Moderátor (Jan Bumba):

Když mluvíte, pane Doktore, o té odpovědnosti. Vzhledem k očekávanému utlumení ekonomiky v příštím roce, jak reálné vůbec je to, co má teď Sněmovna na stole?

Michal Doktor, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR (ODS):

Samozřejmě, že jde o to správně odhadnout, a to přiznávám, že v tuhle chvíli neumíme úplně s tak velkým detailem, jak bych si já osobně přál. Jak případně velké budou muset být korekce v případě, že ta ekonomika vysadí více, nebo pojede jiným tempem, nežli je zatím počítáno. Pan kolega Dolejš by mohl uvádět jiná čísla, než jsou zatím uvedena v makroindikátorech sestaveného rozpočtu a stejně jako jiné autority - světová banka, by věštil z křišťálové koule. Prostě to neví ani on. S lítostí tedy ani já, a já doufám, že ty korekce nebudou větší než číslo, které už jsem uvedl, a to je 15 miliard korun. Popravdě řečeno, ovšem vezmete-li, že výdaje toho rozpočtu jsou plánovány na 1 bilion a více než 100 miliard korun, je to 1 % korekcí, které prostě musí vláda zvládnout v režimu běžného projednání běžných úspor. Nikoliv na základě nějakých velkých otřesů.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Dolejši, jestli jsem správně četl a poslouchal to, co dnes zaznívalo z vašich řad opozičních řad ve Sněmovně, tak podle vás jsou ty základní parametry dost na vodě, když to řeknu lidově.

Jiří Dolejš, člen rozpočtového výboru PS PČR (KSČM):

Já si myslím, že důraznější větší propad je asi na místě. Není to jen můj názor. Je to názor celé škály ekonomů od odborářů přes podnikatelské asociace a některé bankovní domy. Zkrátka výpadek 50 miliard korun už nelze zvládnout běžnými korekcemi. Proto se také diskutuje o rychlejším navýšení DPH a možná dalších opatřeních. Na podnikatele se možná chystá seškrtání tzv. daňových paušálů a další kroky. To je věc, která je odmítána nyní k politické diskusi, a přitom právě tato by se diskutovat měla. V Evropě se zapojují bohatí. U nás se tváříme, že se nic neděje.

Moderátor (Jan Bumba):

Je ale čas pro takovou diskusi, pane Dolejši? Protože, podívejme se na kalendář. Není prostě nutné, aby měla Česká republika nějaký rozpočet a nemusela hospodařit podle rozpočtového provizoria?

Jiří Dolejš, člen rozpočtového výboru PS PČR (KSČM):

Kdy ten čas tedy má být? V létě se s námi koalice nebavila. Na podzim se s námi nebaví. Bude se s námi bavit, až bude pan ministr předkládat na jaře novelu zákona, která bude zreálňovat tato čísla? Prostě se s námi nebaví, a tak se nedivte, že se sahá k takovým prostředkům, jako je obstrukce. I když přiznávám, že v noci to občas nebyla hostina ducha, ale je to prostě zoufalé volání, aby nám bylo nasloucháno.

Moderátor (Jan Bumba):

Pane Doktore, není skutečně v tuhle chvíli žádná možnost, jak třeba rozpočet upravit tak, aby víc odrážel, že hospodářský růst s největší pravděpodobností nedosáhne těch plánovaných 2,5 %?

Michal Doktor, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR (ODS):

Čistě technicky to samozřejmě možné je. Bylo by čistě technicky možné dnes navrhnout úpravu těch základních indikátorů, respektive základních parametrů. Ovšem jako odpovědný politik musím říct, okamžitě by bylo nutné absolvovat politickou debatu o tom, kde by se ta případná korekce měla promítnout, protože každý, kdo ví, jak se sestavuje rozpočet, ví, že ta čísla prostě nejsou čísla na papíře, která se mohou jen tak pominout. To jsou čísla, mající svou autoritu a jsou odvozena, jsou výslednicí součtů  bilančních stran. To znamená, když navrhnu někdy nějaké číslo upravit, snížit výdaje státního rozpočtu, tak taky musím okamžitě vědět, kde tuto úpravu promítnu, kam to politické rozhodnutí půjde, kde se bude jednak šetřit více, než je zatím navrženo. Já myslím, že nás čeká ještě jiná debata. Čeká nás debata o prioritách toho budoucího období. Tady jaksi s lítostí shledávám, že jsem zaslechl pouze 2 - 3 návrhy, které mají nějaké racio, mají nějaký smysl. Jedním z nich, a to bych rád vyzvedl, a já věřím, že pan kolega bude spíše souhlasit, to je debata o diverzifikaci obchodně ekonomických rizik České republiky.

Moderátor (Jan Bumba):

A určitě se k ní ještě vrátíme na Radiožurnálu, ale bohužel, teď už vám do toho musím skočit. Děkuji, pánové oběma, že jste si udělali čas. Místopředseda rozpočtového výboru, poslanec ODS Michal Doktor. Nashledanou.

Michal Doktor, místopředseda rozpočtového výboru PS PČR (ODS):

Na slyšenou.

Moderátor (Jan Bumba):

Poslanec KSČM, člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš. Děkujeme, nashledanou.

Jiří Dolejš, člen rozpočtového výboru PS PČR (KSČM):

Budu se těšit, nashledanou.

Michal Doktor
předseda místního sdružení
poslanec PČR

Více o autorovi