9. února 2021

Písemná interpelace na ministra průmyslu ve věci budovy Petschkova paláce, národní kulturní památky

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka ve věci budovy Petschkova paláce, národní kulturní památky, užívané resortem ministerstva průmyslu a obchodu.

Vážený pane ministře,

v souvislosti se zvýšeným zájmem o naše národní dějiny a důrazem na paměťovou agendu se na Vás obracím s několika otázkami, vztahujícími se k budově národní kulturní památky Petschkova paláce, novoklasicistní budovy č. p. 931 na Novém Městě v Praze, situované na nároží ulic Politických vězňů a Washingtonovy, které je bezprostředně spjata s jednou z nejtragičtějších etap našich moderních dějin, okupací naší vlasti hitlerovským Německem.

Především by mě zajímalo:

1/ Které úseky (útvary) ministerstva průmyslu a obchodu ČR sídlí v této budově a o kolik jde přesně zaměstnanců?

2/ Jakým způsobem je ze strany Vámi řízeného resortu zajišťována pieta ve vztahu k tomuto místu, centrále někdejší řídící úřadovny gestapa, tragicky spjaté s osudy mnoha českých vlastenců?

3/ Na jakém základě je realizována výstava vztahující se k době nesvobody či jiná spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu?

4/ Kdy, v jakých prostorech Petschkova paláce a v jakém rozsahu byla tato výstava instalována a jak byl zajištěn přístup veřejnosti?

5/ Jaké celkové náklady resort vynakládá na správu této národní kulturní památky a kolik vyčleňuje bezprostředně na pietní či historické aktivity připomínající dobu nacistické okupace.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek