21. ledna 2021

Písemná interpelace na ministra obrany ve věci naplňování § 14 zákona č. 181/2007 Sb., o ÚSTR a o Archivu bezpečnostních složek

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra obrany Lubomíra Metnara ve věci naplňování § 14 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, ze strany Ministerstva obrany včetně Vojenského zpravodajství.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí průběžné informace o předávání evidenčních a registračních pomůcek, archivních fondů, včetně agenturních, operativních, vyšetřovacích a kádrových svazků nebo spisů, archivních sbírek i jednotlivých archiválií a dokumentů vzniklých činností hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. správa Sboru národní bezpečnosti) jako bezpečnostní složky Federálního ministerstva vnitra a zpravodajské správy Generálního štábu Československé lidové armády i jejich předchůdců z období komunistické totalitní moci (25. února 1948 až 29. prosince 1989) ve smyslu odst. 1), 2) § 14 zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.

Vzhledem k nedostatku veřejně přístupných informací o aktuálním průběhu delimitačního procesu mezi Ministerstvem obrany ČR a Archivem bezpečnostních složek zahájeného k 1. únoru 2008 Vás proto žádám o zodpovězení následujících otázek:

1/ Kolik ještě archivních či spisových jednotek z provenience výše uvedených státněbezpečnostních a zpravodajských složek v rámci Ministerstva obrany včetně Vojenského zpravodajství ve smyslu odst. 2) § 14 výše zmíněného zákona ještě zbývá k předání Archivu bezpečnostních složek?

2/ Kolik bylo (či ještě bude) delimitováno jednotlivých dokumentů z předmětného období soustředěných v rámci resortu Ministerstva obrany ČR ve spisovnách po 1. únoru 2008?

3/ Jak dlouho odhadujete, že tento delimitační proces bude ještě pokračovat (s přihlédnutím k pětiletým cyklům přehodnocování utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů)?

4/ Můžete potvrdit informace, že Archiv bezpečnostních složek vrací některé archiválie zpět resortu Ministerstva obrany ČR? Pokud ano, tak z jakých důvodů a jakého objemu archiválií se to týká?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek