10. prosince 2020

Interpelace na premiéra ve věci agendy JUDr. Rudolfa Jindráka jmenovaného vládou ČR zmocněncem pro česko-ruské konzultace

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Pavla Žáčka na premiéra Andreje Babiše ve věci agendy JUDr. Rudolfa Jindráka jmenovaného vládou ČR zmocněncem pro česko-ruské konzultace.

Vážený pane předsedo vlády,

s odkazem na jmenování JUDr. Rudolfa Jindráka dne 20. července 2020 zmocněncem pro konzultace s Ruskou federací (viz usnesení vlády ČR č. 770), nejasnost jeho pověření odkazující na čl. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci ze dne 26. srpna 1993, a také nulové informace o jeho činnosti, obracím se na Vás s těmito dotazy:

1/ Byla již „vydefinována agenda“ a „rozhýbána politická relace“ s Ruskou federací, tak jak v rozhovoru s názvem „Cílem je schůzka s Putinem“ požadoval „diplomatický matador“ Rudolf Jindrák (Lidové noviny, 20. 7. 2020)?

2/ Proč vláda ČR schválila jmenování JUDr. Rudolfa Jindráka zmocněncem pro česko-ruské konzultace s odkazem na čl. 5 výše uvedené smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací?

3/ Pořádá zmocněnec s odkazem na čl. 5 na různých úrovních konzultace o otázkách bezpečnosti a obrany? Pokud ano, kdy a kde proběhly a čeho se týkaly?

3/ Zahájil zmocněnec dle čl. 5 konzultace o nejúčinnějším způsobu odvrácení hrozby za mezinárodní situace, které hrozila narušit anebo narušila suverenitu, územní celistvost anebo jiné důležité bezpečnostní zájmy jedné ze smluvních stran?

4/ Dohadoval se zmocněnec v intencích čl. 5 o možnosti poskytnout pomoci napadené smluvní straně podle článku 51 Charty OSN a usiloval o vyřešení konfliktu v souladu se zásadami Charty OSN a dokumentů KBSE?

5/ Zahájil zmocněnec v souladu s čl. 5 konzultace v případě vzniku nebo trvání jiného sporu či situace ohrožující či porušující mír a mezinárodní bezpečnost?

6/ Jakou další činnost zmocněnec vykonával?

7/ Jak úzce spolupracoval a koordinoval s ministrem zahraničních věcí vedení česko-ruských konzultací? Informoval v intencích usnesení č. 770 po projednání s ministrem zahraničních věcí vládu ČR? Jakou součinnost případně členové vlády poskytli zmocněnci?

8/ Je součástí zmocněncovy agendy také jednání o nedodržování závazků ohledně péče o válečné hroby ze strany Ruské federace, případně pokusech Ruské federace zasahovat do činnosti a pravomocí samospráv v České republice?

9/ Jakým ruským médiím a kdy poskytl zmocněnec rozhovor anebo nějaké vyjádření?

10/ Jaké finanční prostředky byly až dosud vynaloženy na činnost tohoto zmocněnce?

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek