Písemná interpelace na ministra dopravy ve věci programu COVID-BUS
16. října 2020

Jana Černochová: Písemná interpelace na ministra dopravy ve věci programu COVID-BUS

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci programu COVID-BUS.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci aktuálně schváleného programu COVID-BUS, který by měl podpořit provozovatele nepravidelné autobusové dopravy v době, kdy jejich podnikání je postiženo restrikcemi kvůli pandemii koronaviru. Obrátil se na mne jeden z provozovatelů okružních vyhlídkových jízd po Praze, který pro tyto účely provozuje „turistické vláčky“. Tento provozovatel shodou okolností v letošním roce obnovil vozový park a zakoupil dvě nové soupravy vláčků, které splňují emisní normu EURO 6, a to v hodnotě 6 milionů Kč. Bohužel, s ohledem na pandemii byly tyto soupravy využity letos jen ve velmi omezené míře a tato podnikatelská aktivita je tedy také zásadním způsobem poškozena.

Z programu COVID-BUS není zcela patrné, zda se tato podpora vztahuje rovněž na tento případ, který není přímo zájezdovým provozem, ale současnými událostmi je rovněž zásadně postižen. Chtěla bych se Vás proto zeptat, zda program COVID-BUS pamatuje také na provozovatele okružních jízd, a to i v případech, kdy nejsou realizovány vyloženě autobusem, ale jinými prostředky hromadné dopravy? Pokud tomu tak není, chtěla bych na Vás apelovat, aby byly podmínky tohoto programu v tomto smyslu upraveny, aby také tito podnikatelé na podporu dosáhli. Domnívám se, že je to v zájmu rovných podnikatelských podmínek i udržení podnikatelských aktivit, které jsou pro naši ekonomiku přínosné, a s nimi souvisejících pracovních míst.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

Jana Černochová

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
předsedkyně sněmovního výboru pro obranu
expertka pro obranu
starostka MČ Praha 2

Více o autorovi