Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci Přísnost nebo pomoc?
22. října 2020

Vojtěch Munzar: Interpelace na ministryni práce a sociálních věcí ve věci Přísnost nebo pomoc?

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci Přísnost nebo pomoc?

Vojtěch Munzar:

Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministryně. 6. října 2020 jsme se na výboru pro podnikatelské prostředí zabývali programem Antivirus a zejména tím, že jsou žadatelům kráceny prostředky nebo je musí vracet v celé výši, a to i za drobná administrativní pochybení. Tato strohost a přísnost pravidel programu Antivirus bez možnosti opravného prostředku a dovolání popírá základní cíl podpory, a tím je rychlá pomoc firmám v době restriktivních opatření. Zpětné vracení podpor by mohlo vést až ke krachu takových firem.

Proto jsme ve výboru pro podnikatelské prostředí na vás apelovali, abyste byla tolerantnější při administrativním pochybení na straně žadatelů a ministerstvo hledalo nástroje, jak netrestat žadatele právě za administrativní pochybení. Často se jedná o žadatele, kteří neměli dosud zkušenosti se státními programy a jejich administrací, a stresové období může logicky vést k tomu, že žadatel udělá nějakou chybu a něco přehlédne. Vysoké procento pochybení z provedených kontrol to jen potvrzuje.

Takže se vás chci, paní ministryně, zeptat, jak toto řešíte, jak jste na naši výzvu podvýboru pro podnikatelské prostředí reagovali a jaké nástroje jste na ministerstvu našli. Chci zdůraznit, že to není pouze o tom, že firmy něco přehlédly. Je to i o tom, že jim podpora byla krácena třeba v následujících situacích, kdy jim bez avíza přišla podpora dříve, takže poslaly odvody státu až po jejím obdržení. Nebo jim byla podpora krácena proto, že ač vše vyúčtovaly v termínech, tak si jejich zaměstnanec přišel pro výplatu, která byla provedena v hotovosti, až později. Nebo že poslaly v zákonném termínu odvody, ale na účet státu byly připsány až následující den, nebo jim prostě onemocněla účetní a z toho důvodu poslali odvody o den později.

Paní ministryně, to je pak taková pomoc k ničemu, když na základě takovýchto příkladů je krácena pomoc. Děkuji.

Vojtěch Munzar

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi