15. října 2020

Dokončíme mapu silnic

(MF DNES) Martin Kupka se o krajský „resort“ dopravy podělí s kolegou Petrem Boreckým. Voliči z něj udělali republikového šampiona v počtu preferenčních hlasů. V nové krajské vládě chce naplnit program středočeských občanských demokratů. „Snažili jsme se zaštítit oblasti, které jsou pro nás klíčové. Jasně jsme dali dopředu voličům najevo, že je pokládáme za stěžejní. Takže zdravotnictví, silnice, sociální oblast, majetek a investice," upozorňuje budoucí náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Martin Kupka.

Mnozí by čekali, že se ujmete zdravotnictví, už jste jej na kraji řídil. Proč tedy doprava?

Máme pro zdravotnictví Pavla Pavlíka. Profiloval se koneckonců už v době, kdy jsem byl krajským radním, staral se jako předseda představenstva o benešovskou nemocnici. Navíc úspěšně, tak jsme se rozhodli, že si vezme na starost právě zdravotnictví. Já se chopil silnic, neboť v této oblasti mohu čerpat ze starostenských zkušeností. Investice do silnic je jedna z nejdůležitějších oblastí mé práce v Líbeznici.

Dopravu jste trochu neobvykle rozdělili na dvě části, proč?

Už v našem volebním programu je rozdělená. A protože pro střední Čechy je jednou z nejdůležitějších oblastí, pokládám to za správný krok. Myslím, že si zaslouží personální posílení. I proto budou mít v radě dopravu na starosti dva lidé. Já silniční, Petr Borecký veřejnou.

Jde o spojité nádoby, ovšem vzal jste si spíše tu obtížnější část. Jak zajistíte, aby úroveň silnic šla dopředu rychleji než doposud?

Jeden krok je přesná analýza, kde nás v rámci správy a údržby silnic ještě stále tlačí bota. Především dokončíme mapování stavu všech krajských silnic. Vznikne veřejně dostupný dokument, takzvaná digitální technická mapa. Jde o věc, kterou jsem prosadil na celostátní úrovni, mapu s přesnými daty o stavu komunikací. Zároveň v ní budou také aktuální informace, kde se právě opravuje a staví. Další vrstva bude zahrnovat plánované investice, aby s nimi města a obce jako správci sítí mohly počítat, a dobře vše zkoordinovat.

Dokončíte tím započatou pasportizaci krajských silnic?

Minulé vedení zmapovalo silnice II. třídy, to by mělo být kompletní. U III. tříd je hotová jedna třetina, možná jen čtvrtina, a je třeba dokončit to celé. Do mapy je nutné informace zanést a také sledovat, jak se kvalita silnic mění. Mým cílem je stav, kdy elektronický mapový systém zvýší přehlednost a umožní snazší kontrolu. A že mapa bude zahrnovat vrstvu věnovanou investicím. Aby bylo zřejmé, že postup rekonstrukcí silnic není nahodilost, že má logiku a přesná kritéria.

Kdy by měla být mapa hotová?

Co se týká digitální technické mapy, je celostátně určený termín do roku 2023. Jsem ale přesvědčený, že je nutné stihnout to pro kraj ještě rychleji, podle mého ideálně v roce 2021, nejpozději v roce 2022. Podrobná data o silnicích totiž nutně potřebujeme.

Za jak dlouho podle vás budou krajské cesty v lepším stavu?

Myslím, že pokud bude dost peněz a budeme postupovat tak, jak jsem naznačil, měl by být posun znát už za čtyři roky. Znamenalo by to ale, že každý rok musí jít na opravy a rekonstrukce, nehovořím o nových stavbách, dvě miliardy korun.

Nemůže být brzdou právě nedostatek peněz?

To se může stát. Na nás ale je, abychom se pokusili zajistit jich co možná nejvíc. Že to bude složitější i s ohledem na průběh druhé vlny koronaviru, si troufnu tvrdit už nyní. O to je potřebnější, aby byla pro veřejnost dostupná jasná data, jak se silnice spravují. Že se postupuje podle jasně určených kritérií, že co nejlépe funguje systém a má to řád.

Nejsou jen silnice, ale také mosty. Budou rovněž v oné mapě?

Určitě, musí v ní být. Mapování mostů už také proběhlo, mostaři se jim věnují. I mosty budou vyžadovat větší investice, než kolik je kraj schopný dát ze svého rozpočtu. Budeme muset stejně jako u silnic získat finanční pomoc od státu.

Jak chcete zajistit, aby opravy co nejméně blokovaly provoz?

I v krajích, jejichž silniční síť není tak rozsáhlá, se pro lepší koordinaci měsíc co měsíc scházejí zástupci krajů, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), policie a klíčových měst. Cílem je opravy a stavby sladit a nezpůsobit kolaps.

Zásadní bude i dostavba dálnic. Je dál prioritou?

Jednoznačně, a především jednání s ministerstvem dopravy a obcemi, aby příprava staveb byla co nejrychlejší.

Kvitujete přípravné stavby minulého vedení kolem budoucí D3?

Ano, chtěl bych ale klást ještě větší důraz na sledování jednotlivých termínů přípravy. Kraj by měl trvale mít přehled, jak se situace vyvíjí, a tlačit na ministerstvo i ŘSD, aby se ani jediný termín neprodlužoval.

Plánujete změny na Krajské správě a údržbě silnic (KSÚS)?

Vypíšeme výběrové řízení na ředitele KSÚS, abychom mohli další období nastartovat bez zátěže, kterou předchozí léta přinesla. Nicméně mám za to, že KSÚS je v poslední době, co se týče množství kontrol, v centru zájmu. S novým ředitelem chceme pokračovat v tom, co se povedlo, a napravit, co je dlouhodobě problematické.

Máte na mysli projekty, o nichž hejtmanka Pokorná Jermanová řekla, že by za ně měl zodpovídat vždy jen jeden subjekt?

Jsem trochu skeptický k modelu, kdy si zhotovitel sám projektuje. Může to mít rizika, protože by pak musela armáda technických dozorů pohlídat nejen samotné provedení, ale i podobu projektování. Neexistuje projekt bez chyby, nikdy jsem takový neviděl. Pokud chceme stavět dobře, je nutná kontrola od přípravy. Určující jsou už třeba sondy podloží. Všemu ale nelze předejít. Může se stát, že první půlkilometr silnice je podle sondy bez problému, a pak se objeví potíže.

Máte v krajské radě po svém předchůdci na co navázat?

Nikdy jsem se netajil tím, že základ dobré správy obce a rovněž kraje spočívá také ve schopnosti navázat na rozběhnuté projekty. Pokud se mají věci pohnout dopředu, je třeba převzít správu nad silnicemi bez zbytečných kotrmelců.

(Autor: Marek Kočovský)

Martin Kupka

místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu