Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci změny v Policii ČR a provádění lustrace
2. září 2020

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci změny v Policii ČR a provádění lustrace

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci změny v Policii ČR a provádění lustrace .

Vážený pane ministře,

v souvislosti s nepříliš uspokojivým objasněním některých klíčových otázek na neveřejné 39. schůze výboru pro bezpečnost, konané dne 25. června 2020, a to bodu „Reorganizace Policie České republiky – vytvoření analytického pracoviště policejního prezidenta“, a s ohledem, že se výbor bude k tématu reorganizace centrálních útvarů a vytvoření střechového orgánu opětovně vracet, obracím se na Vás se žádostí o jejich písemné doplnění. Konkrétně žádám o odpovědi na následující otázky a poskytnutí přehledných statistik vedených Ministerstvem vnitra ČR a Policií České republiky:

  1. Kdy se plánuje zřízení Národního kriminálního úřadu nebo jeho obdoby (opravdu k 1. 1. 2021)? Jak by tento úřad měl vypadat, resp. jaké bude v jeho rámci postavení stávajících centrálního útvarů (Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Národní protidrogové centrály SKPV, atp.)?
  2. Proč bylo již k 1. dubnu 2020 zřízeno na Policejním prezídium ČR centrální analytické pracoviště a nevyčkalo se na vznik střechového útvaru? Jak se vznik tohoto pracoviště odrazil na činnosti stávajících analytických pracovišť (kompetence, odliv odborného personálu atp.)? Jaké činnosti, předpokládané u tohoto centrálního analytického pracoviště, jsou konkrétně pozastaveny do vzniku Národního kriminálního útvaru? Co tedy vlastně jeho pracovníci dnes dělají?
  3. Kolik realizují útvary Policie ČR v současnosti průměrně měsíčně lustrací (centrální útvary – ostatní) a kolik po jednotlivých měsících za poslední rok?
  4. Kolik lustračních dotazů za poslední rok požadují další orgány a subjekty od výdejového pracoviště, jehož úkolem je provádět lustrace v informačních systémech Policie ČR pro orgány veřejné moci (prosím o přehledné zanesení do tabulky podle následujících subjektů: soudy, státní zastupitelství, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Generální ředitelství cel, Národní bezpečnostní úřad, zpravodajské služby, Odbor bezpečnostní politiky MV, Vojenská policie, Vězeňská služba, Finanční úřad)?
  5. Kde bude v budoucnosti centrálně lustrováno? Bude vyřízení veškerých lustračních dotazů realizovat výhradně centrální analytické pracoviště na Policejním prezidiu? Pod koho bude spadat centrální analytické pracoviště po vzniku Národního kriminálního úřadu?
  6. Jaké informace bude centrální analytické pracoviště zpracovávat? Po jakou dobu a jakým způsobem bude informace uchovávat a kdo bude případným adresátem těchto informací?
  7. Jaké budou důvody pro lustraci na centrálním analytickém pracovišti, kdo ponese odpovědnost za výsledek lustrace a jak bude zajištěna bezpečnost centrálního analytického pracoviště, resp. jednotlivých informačních systémů Policie ČR?
  8. Jaké jsou další výsledky pracovní skupiny „Reforma“ a dalších pracovních skupin hodnotících práci Policie ČR a spolupráci se státním zastupitelstvím ve vztahu k nadcházející reorganizaci?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi