Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci osobního poděkování náměstka policejního prezidenta poslanci Zdeňku Ondráčkovi
1. října 2020

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci osobního poděkování náměstka policejního prezidenta poslanci Zdeňku Ondráčkovi

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci osobního poděkování náměstka policejního prezidenta poslanci Zdeňku Ondráčkovi (KSČM).

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci děkovného dopisu zaslaného náměstkem policejního prezidenta pro ekonomiku plk. Ing. Michalem Keřkou poslanci Parlamentu České republiky Zdeňku Ondráčková (KSČM) v souvislosti s pozměňovacím návrhem, kterým měl být navýšen rozpočet Policie České republiky pro nadcházející rok 2020.

Podle mého názoru se jedná o zcela bezprecedentní dopis, který dle mého názoru překračuje pravidlo nezpochybnitelné apolitičnosti Policie České republiky. Ve formální korespondenci vyzdvihuje vybrané politické zásluhy a dává všanc kredit a značku Policie ČR k jejímu využití či spíše zneužití v politickém boji. Nehledě na to, že zcela opomíjí skutečnost, že předmětný pozměňovací návrh byl schválen hlasy 142 poslanců napříč politickým spektrem a nejedná se tedy o zásluhu jednoho zákonodárce. Právě díky jejich podpoře se v rámci rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra podařilo navýšit rozpočet Policie ČR, což by si, při vší úctě, mohl pan náměstek policejního prezidenta uvědomovat.

Ačkoliv dovedu pochopit, že Policie ČR usiluje o navyšování prostředků ve svém rozpočtu také určitou formou lobbingu, a to jak na exekutivní, tak legislativní úrovni, považuji za velmi nešťastné, když její představitel využije formální cesty k nadbíhání konkrétnímu politikovi a zdůrazňování jeho zásluh. Jistě se shodneme, že policistům ve výkonu služby nepřísluší jakkoliv hodnotit politická rozhodnutí či dokonce dávat najevo své sympatie ke konkrétním stranám či politikům.

Rád bych požádal o Váš názor na tento dopis. Domníváte se, že je v pořádku, aby policisté ve výkonu služby, zvláště v takto vysokých pozicích, oslovovali formální cestou politiky s hodnocením jejich politických kroků? Stejně tak bych rád znal stanovisko pana policejního prezidenta. Mluvil pan náměstek i za pana policejního prezidenta, příslušníky v přímém výkonu služby, kterým byla tato částka na pořízení munice a balistické ochrany určena? Jak tomu máme rozumět?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi