Nový Barrandov má konkrétní podobu

18. září 2020
Nový Barrandov má konkrétní podobu

(Pravá 5) Vedení radnice Prahy 5 schválilo územní studii urbanistického návrhu takzvaného Nového Barrandova. Tato lokalita má navázat na stávající sídliště Barrandov, významně ho obohatit a rozšířit. Studie byla navržena tak, aby nejen nová výstavba, ale také celý komplex vyhovovaly potřebám moderního bydlení s širokým spektrem vybavenosti a služeb.

Zadali jsme novou územní studii pro toto území proto, aby zde vznikla plnohodnotná městská čtvrť, a nikoliv jen noclehárna. Městská část ve svých požadavcích uvedla, že chce velký park pro sport a aktivní i pasivní trávení volného času. Chceme doplnit vybavenost, která současnému sídlišti chybí, jako je škola, školky, pošta, poliklinika. Chceme, aby území bylo celkově koncepčně dořešeno. Vznikne zde nové náměstí i s parkem a veškerou občanskou vybaveností. Doplněny byly i plochy pro sportovní vyžití.

Schválená studie zahrnuje připomínky samotné městské části, ale i občanské společnosti. Jako velký problém se ukázala absence školy nebo přílišná hustota zástavby až k hranici parku. Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout konečné podoby studie tak, aby zohledňovala požadavky městské části, byla pozitivně přijata místními spolky a akceptována investory. Aby však došlo k jejímu naplnění ve všech částech, je nutná aktivní účast všech zainteresovaných stran, zejména městské části a investorů, na naplňování vize – zajišťování pozemků pro park, rozvoj veřejných prostranství a tak dále.

Studie byla zadána už na přelomu let 2015 a 2016. První část, která byla s městskou částí projednána v roce 2017, už probíhá. Investor se například zavázal, že tu vybuduje nové náměstí, kde bude zastávka tramvaje a kde vznikne nová pošta. Návrh se představí veřejnosti, aby lidé mohli ovlivnit budoucí podobu náměstí. Co se týče dalšího území, tak tam je třeba změna územního plánu.

Studie představuje rámec budoucí podoby. „Nové město“ jde až na hranici samotné české metropole, která by měla plynule přejít ze zástavby do krajiny. Tato hranice by měla být tvořena zejména zelení. Například spolek Za lepší Barrandov se plně ztotožnil s hlavním zadáním MČ Praha 5 „Navrhnout město, nikoliv sídliště“. Jeho představitelům se líbí okružní park, který definuje hranice města, vítají i změnu oproti hrubopisu studie, kde vysoká okrajová zástavba působila dojmem hradeb. Pás třípodlažních budov podle spolku působí jako přechod ke krajině přívětivěji.

Ateliér A69, který připravil například i vizi podoby Motolského údolí, navrhl urbánní strukturu, jež vytváří obraz tradičního města definovaného ulicemi, parky a náměstími. Přivítal také koncept okružní hlavní ulice, ale třeba i ekodukt umožňující propojení ekosystémů Prokopského údolí a Chuchelského háje. Oproti předchozí urbanistické studii AHK studie A69 navrhuje vyvážený podíl komerčních ploch, zdravotnictví, veřejné vybavenosti a sportovišť.

Mgr. Zdeněk Doležal

radní MČ Praha 5
předseda místního sdružení Újezd
člen oblastní rady ODS Praha 5

Štítky:
komentář