Písemná interpelace na ministra školství ve věci vyhlášky o školním stravování
2. července 2020

Jana Černochová: Písemná interpelace na ministra školství ve věci vyhlášky o školním stravování

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu ve věci vyhlášky o školním stravování.

Vážený pane ministře,

opětovně se na Vás obracím s podnětem, který vyplynul při diskuzi s ředitelkami a řediteli základních a mateřských škol zřizovaných Prahou 2. Tentokrát se jedná o vyhlášku č. 107/2005 Sb, o školním stravování a související výši finančního normativu v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky.

Jistě jste sám zaznamenal, že se ceny potravin v České republice v posledních měsících významně navýšily. Řada základních, ale hlavně mateřských škol Prahy 2 se již nyní ke konci školního roku 2019/2020 potýkala s problémy při nákupu potravin v souladu s přílohou vyhlášky, tj. stanovené limity jsou již v současnosti téměř nedostačující. Někteří ředitelé se obávají, že při obdobných cenách potravin bude velice náročné zachovat i nadále stejnou kvalitu stravování ve školních jídelnách. Dnešní moderní dietetické předpoklady, ale hlavně rodiče a děti samotné, vyžadují poskytování zdravých a kvalitních surovin, které jsou ovšem čím dál tím méně cenově dostupné. Zvažuje ministerstvo úpravu finančních limitů uvedených v příloze č. 2 vyhlášky 107/2005 Sb., respektive jejich horní hranice? Pokud ano, kdy takovou úpravu plánujete?

Děkuji za Vaše odpovědi v termínu stanoveném Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

Jana Černochová

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
předsedkyně sněmovního výboru pro obranu
expertka pro obranu
starostka MČ Praha 2

Více o autorovi