5G Hoaxy - opravdové nebezpečí
13. července 2020

Jakub Rejzek: 5G Hoaxy - opravdové nebezpečí

(www.ods.cz ) Po internetu i v médiích se v posledních týdnech šíří nepravdivé informace o nebezpečí výstavby a používání bezdrátových sítí, které jsou souhrnně označovány jako sítě 5G. Jedná se o hoaxy, jež jsou mnohem nebezpečnější než samotná technologie. ODS odmítá nepodložené a zavádějící výkřiky proti moderním technologiím. Česká republika nemůže zastavit další technický rozvoj. ODS bude dál prosazovat digitalizaci státu a racionálně vysvětlovat, jak to je se skutečnými riziky.

S každou novou technologií přichází další vlna protestů části společnosti, varování před pokrokem provázelo i zavádění elektřiny a motorové dopravy. A vždy se ukázalo, že varování byla zbytečná, přínosy pro společnost zdaleka převážily negativa. Stejně jako u jiných technologií, zdravotní rizika jsou ostře sledovaná součást pokroku.

Jak je to vlastně s nebezpečím 5G sítí? Expozice organismu neoinizujícímu záření není pro odborníky v žádném případě neprozkoumaný problém. Systematický výzkum začal po druhé světové válce, všechny majoritní problémy byly popsány a potvrzeny v roce 1960. Sledování vlivu u nových technologií a kmitočtových pásem dále pokračuje, výsledky výzkumu ani v jednom případě nepotvrdily žádná rizika spojená s rozvojem bezdrátové komunikace. Pro dodržení referenčních hodnot výzkumu jsou stanovené hygienické limity, které jsou při výstavbě sítí elektronických komunikací přísně dodržované. Česká republika byla v Evropě první, která limity platné pro výstavbu bezdrátových sítí uzákonila. Samotné ověřování dodržení těchto limitů měřením je technicky jednoduché a finančně dostupné. S výkony, při kterých by mohlo samotné působení elektromagnetického pole způsobovat jakékoliv obtíže, se při používání 5G, ani jiné skupiny telekomunikačních zařízení, nesetkáte. Frekvenční úseky, které jsou současnou mezinárodní regulací určené pro rozvoj 5G sítí, byly od roku 1970 používané pro šíření televizního signálu. Vzpomeňte si na protesty při výstavbě Žižkovské věže v Praze. Ani po téměř 30 letech vysílání s desetitisícinásobným výkonem používaným pro televizní vysílání nejsou občané Žižkova vysíláním z věže jakkoliv postižení. Nenechte se zviklat konspiračními teoriemi. Nám, zkušeným technikům, kteří léta pracují s bezdrátovými technologiemi přímo u zdrojů vysílání, slouží některé z těchto teorií toliko k pobavení.

Také v případě milimetrových pásem 26 GHz a 60 GHz jsou obavy z expozice úplně liché. Varování heretiků, kteří vykřikují nepravdy o nedýchatelnosti atmosférického kyslíku po průchodu polem tvořeným milimetrovými pásmy, jsou nejen nesmyslná z pohledu fyzikálního chování částic, ale spolehlivě vyvrácená také prostým faktem, že jsou tyto frekvence v průmyslu již dlouhou dobu masivně používané.

Koronavirová krize ukázala, jakou důležitost mají rozvinuté telekomunikace pro budoucnost naší vlasti. Nenechme si vnutit strach z rozvoje společnosti, který nemá žádné opodstatnění. ODS dlouhodobě digitalizaci společnosti prosazuje a v mnoha případech je také motorem změn ve společnosti.

Představení autora:
Jakub Rejzek, se stal v ODS expertem pro otázky bezpečnosti 5G sítí. Jakub je uznávaný odborník z oboru telekomunikací. Jeho oborovou specializací je právě regulace kmitočtového spektra a projektování bezdrátových spojů. Poradenská činnost našeho odborníka je koordinovaná s Českým telekomunikačním úřadem a Státní zdravotním ústavem, je členem příslušných odborných pracovních skupin.

 

Jakub Rejzek

Jakub Rejzek

expert pro otázky bezpečnosti 5G sítí

Více o autorovi