9. července 2020

Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zproštění mlčenlivosti plk. Roberta Šlachty, bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci zproštění mlčenlivosti plk. Roberta Šlachty, bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci zveřejnění konkrétních informací o činnosti útvarů Policie České republiky a jejich příslušníků, a to v publikaci „Robert Šlachta. Třicet let pod přísahou“ autorů Roberta Šlachty a Josefa Klímy. V rámci jakési sebereflexe své dlouholeté služební činnosti u bezpečnostních sborů zde bývalý ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Robert Šlachta prezentuje i působení u Policie ČR.

V této souvislosti se chci ujistit, jaký je Váš názor, případně názor vedení Policejního prezídia ČR, na publikování informací, s nimiž se plk. Šlachta seznámil během výkonu své služební činnosti? Byl někdejší ředitel jednoho z klíčových celostátních policejních útvarů zproštěn povinnosti mlčenlivosti ve smyslu příslušných paragrafů zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, anebo zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů? Pokud se tak stalo, žádám o odpověď, který orgán státu požádal o jeho zproštění povinnosti mlčenlivosti, v jakém rozsahu a proč.

Pokud plk. v. v. Šlachta zproštěn povinnosti mlčenlivosti nebyl, tak bych rád dostal odpověď na otázku, jaká opatření jste v tomto konkrétním případě přijal, případně vedení Policie ČR? Anebo se tento přístup stane novým trendem příslušníků bezpečnostních sborů, jak po skončení svého služebního poměru využít informace získané podle zvláštních právních norem a výhradně za účelem stanoveným zákonem.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

dokument: odpoved MV (pdf)

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek