Písemná interpelace na ministryni financí ve věci podílu Ministerstva financí na krachu opravy pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově 2, Praha 3
9. července 2020

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministryni financí ve věci podílu Ministerstva financí na krachu opravy pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově 2, Praha 3

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci podílu Ministerstva financí na krachu opravy pláště budovy sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově 2, 130 00, Praha 3.

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás opět po čase ve věci spolupráce Ministerstva financí ČR (dále „MF“) s Ústavem pro studium totalitních režimů (dále „ÚSTR“) při realizaci investičního záměru rekonstrukce vnějšího pláště a zateplení sídla ÚSTR v Siwiecově 2, Praha 3, 130 00. V této souvislosti mě konkrétně zajímá:

1. Jak MF hodnotí aktuální stav realizace investičního záměru rekonstrukce vnějšího pláště a zateplení sídla ÚSTR v Siwiecově 2, Praha 3?

2. Jak probíhala ze strany MF kontrola dodržování harmonogramu tohoto registrovaného investičního záměru? Proč podle Vašeho názoru nebyl tento harmonogram dodržen?

3. Kolik finančních prostředků z rozpočtu kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů, uvolněných na tuto rekonstrukci v minulých letech po jednáních s resortem MF, bylo již celkem vynaloženo?

4. O jak velkou částku a kdy ÚSTR aktuálně požádal MF o navýšení finančních prostředků na další průběh rekonstrukce, a jak to zdůvodnil? Jaká byla odpověď Vašeho resortu?

5. Vyplývá z informací ÚSTR, zda vůbec a kdy bude rekonstrukce dokončena? Je pro MF prodlužování této rekonstrukce a další navyšování investičních prostředků akceptovatelné?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi