Písemná interpelace na ministryni financí ve věci zproštění mlčenlivosti plk. Roberta Šlachty, bývalého zástupce generálního ředitele a ředitele sekce 03 Pátrání Generálního ředitelství cel
9. července 2020

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministryni financí ve věci zproštění mlčenlivosti plk. Roberta Šlachty, bývalého zástupce generálního ředitele a ředitele sekce 03 Pátrání Generálního ředitelství cel

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci zproštění mlčenlivosti plk. Mgr. Roberta Šlachty, bývalého zástupce generálního ředitele a ředitele sekce 03 Pátrání Generálního ředitelství cel.

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás ve věci zveřejnění informací o činnosti Generálního ředitelství cel a jeho příslušníků, a to v publikaci „Robert Šlachta. Třicet let pod přísahou“ autorů Roberta Šlachty a Josefa Klímy. V rámci jakési sebereflexe své dlouholeté služební činnosti u bezpečnostních sborů zde bývalý zástupce generálního ředitele a ředitel sekce 03 Pátrání Generálního ředitelství cel plk. Mgr. Robert Šlachta prezentoval i působení u Celní správy ČR.

Na str. 328–329 výše uvedené publikace např. velmi zkratkovitě, nepřesně a účelově popisuje, jak zastupoval generálního ředitele Generálního ředitelství cel při projednávání bodu „Kontrola použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob u akce GŘC RICHARD (sp. zn. 1295/TČ-2018-835120)“ na 13. schůzi kontrolního orgánu poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Stálé komisi pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací. V rámci tohoto bodu členové stálé komise zjišťovali, zda plk. Šlachta a jeho podřízení v rozporu se zákonem (nezákonně) nezapojili do úkonů v rámci svého trestního řízení příslušníky elitního armádního útvaru – 601. skupiny speciálních sil.

V této souvislosti se chci ujistit, jaký je Váš názor, případně názor vedení Generálního ředitelství cel, na publikování informací – ať již přesných či nepřesných, pravdivých či nepravdivých, s nimiž se plk. Šlachta seznámil během výkonu své služební činnosti.

Byl někdejší zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel zproštěn povinnosti mlčenlivosti svým nadřízeným ve smyslu příslušných paragrafů zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, anebo zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se tak stalo, žádám o odpověď, který orgán státu požádal o jeho zproštění mlčenlivosti, v jakém rozsahu a proč.

Pokud bývalý zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel plk. Šlachta zproštěn povinnosti mlčenlivosti nebyl, tak bych rád dostal odpověď na otázku, jaká opatření jste v této souvislosti přijala. Anebo se tento přístup stane novým trendem příslušníků bezpečnostních sborů, jak po skončení svého služebního poměru využít informace získané podle zvláštních právních norem a za účelem striktně stanoveným zákonem.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi