Partie
28. června 2020

Bohuslav Svoboda: Partie

(CNN Prima News ) Hostem nedělního diskusního pořadu Partie CNN Prima News byl místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví Bohuslav Svoboda.

Celý rozhovor s Bohuslavem Svobodou můžete zhlédnout na CNN Prima News.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Dobrý den u partie. Děkuji, že ji sledujete na Primě a CNN Prima News. Pozvání do první hodiny dnes přijali pan Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví za hnutí ANO. Dobrý den.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Dobrý den.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A pan
Bohuslav Svoboda, poslanec Občanské demokratické strany. Dobrý den, pane poslanče.

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Dobrý den.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Počet nakažených novým typem koronaviru stoupá včera přibylo 260 nových případů. To je nejvíc od 8. dubna, a je to také desáté nejvyšší číslo od začátku pandemie, od 1. 3. Pane ministře, jak moc vás to číslo znepokojilo dnes ráno. Je to druhá vlna?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Už v noci, musím říct, že jsem ho viděl, vždy aktualizujeme o půl jedné ráno, a byl jsem z toho samozřejmě trošku znepokojený. Na druhou stranu není to druhá vlna z našeho pohledu, protože my teď provádíme poměr masivní testování v tom nejpostiženějším regionu, a to je Karvinsko, a to stále tak trvá. Týká se to hlavně OKD, a to jsou hlavně ty záchyty, které tvoří vlastně ten masivní nárůst. Jenom na Karvinsku je to v tuto chvíli 122 nových případů za včerejšek, takže v tomto směru spíš je to dáno skutečně tím, že jsme opětovně... Víte, že už v OKD se testovalo několikrát takto masivně, plošně a znovu tedy testujeme a bohužel nacházíme stále nové případy. Takže v tomto směru to je ten hlavní důvod.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, ale pořád je tam 140 případů mimo Karvinsko.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Ano, je tam určitý nárůst ještě v dalších oblastech, ale to jsou třeba v řádu desítek, nebo třeba 10, 15 nových případů. Takže tam nemůžeme hovořit o nějaké eskalaci. Ale skutečně to gró těch případů je na Karvinsku. A je to skutečně dáno tím masivním testováním. Tím neříkám, že jsme z toho jakkoliv šťastní. Určitě to číslo je velmi vysoké, ale musíme se podívat na jeho strukturu. Není to otázka plošného nárůstu v rámci celé republiky, ale stále skutečně v rámci těch lokálních ohnisek. Ale třeba například Praha v čase klesá, takže v Praze jsme měli včera 10 případů nových, předtím 13, předtím 20, takže tam vidíme, že ten trend není jakkoliv eskalující.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče, vás to znepokojilo?

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Ne, to mě skutečně neznepokojuje. Já se domnívám, že to je normální vývoj, který se dal čekat. Vůbec bych to nijak nebodoval. Významnější část toho nárůstu skutečně dělá Karvinsko, bezesporu jednoznačně, protože to je intenzivní testování v místě, kde ohnisko je, a kde pochopitelně jsou lidé, kteří jsou bezpříznakoví, ale přitom jsou pozitivní. Stanou se tedy nemocnými automaticky.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Ani podle vás toto není druhá vlna.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Ne. Toto není druhá vlna, zcela zaručeně ne, ani epidemicky to není možné. Druhá vlna je věc, která přichází po období pauzy, po období, kdy žádná infekce neexistuje. Ale toto je normální vývoj, který se dal očekávat v okamžiku, kdy se ta opatření trošičku rozvolní. Tak ten nárůst tady musí být, nutně musí být a samozřejmě podle mého názoru toto číslo, který je teď k dispozici, není číslo, které by nás mělo v nějaké podobě zarážet. Je to věc, která se dala čekat.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Já možná přiznám. Je to živé vysílání. Stala nám malá nehoda tady s vodou, a teď když budu trošku vyslýchat pana ministra, možná se nám to podaří vás tady uvést do komfortnější situace. Pane ministře, co se bude dít na Karvinsku dál. Jaké tam chystáte opatření, od 1. 7. se mají rozvolňovat opatření. Co bude dál?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Od 1. 7. se mají rozvolňovat, ale ta celorepubliková opatření, a my jsme jasně říkali, že určitě se to nebude týkat právě Karvinska. Tam vnímáme ta situace, že je nejhorší.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Přitvrdíte tam ještě?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Ano, do jisté míry plánujeme, že ta opatření se budou zpřísňovat, a bude se to týkat například těch hromadných akcí, různých sportovních, kulturních, a tak dále, kde chceme dát hranici 100 osob maximum. Víte, že celorepublikově máme dneska 1 000 osob. Zatím máme na Karvinsku 500 v tuto chvíli, a chceme tedy snížit ještě na 100 osob, jak u těch vnitřních, tak venkovních akcí, a jsou to veškeré, jak říkám sportovní, kulturní události, ty hromadné akce. Tak jak je známe. Takže to je jedno zpřísnění. Chceme skutečně plošně testovat v rámci nemocnic, v rámci sociálních zařízení. To, co musím říci, že nás může trošku zklidňovat, byť ta čísla absolutní jsou poměrně vysoká, 260 nových případů, je to, že se nám nezvyšuje počet hospitalizovaných. To znamená, zatím nám ten virus nezasahuje ty rizikové skupiny seniorů, pacientů, protože kdyby tomu tak bylo, tak bezesporu nám roste počet hospitalizovaných. On nám naopak klesá, za včerejšek máme 117. Víte, že ještě před nedávnem bylo asi 140. Takže z tohoto pohledu naším hlavním úkolem je, abychom ochránili vlastně ta sociální zařízení nemocnice, a tam chceme provádět plošné testování, jak zaměstnanců, tak nových pacientů a klientů. Zavést opět v rámci nemocnic ty vstupní filtry. To znamená triáž, tak, abychom co nejvíce zamezili tomu, aby se ten virus dostal právě do těchto rizikových provozů.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Vy máte ještě jednání s epidemiology předtím o 1. červencem. Co budete prosazovat i pro vlastně, nechci říct zbytek České republiky, ale je tady Karviná nebo Karvinsku pak tady Česká republika co můžeme očekávat od toho 1. 7. je něco už se definitivně své.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Jak jsem o tom hovořil. My skutečně teď se zaměřujeme na Karvinsko. Sledovali jsme například i hlavní město Prahu, ale tam skutečně z těch dat, která vidíme v těch posledních dnech, tak se zdá, že ten trend je spíše klesající, což je dobře. Když se podíváme v přepočtu na obyvatele, tak tady nedochází k nějaké eskalaci počtu pozitivních případů. Takže v tuto chvíli skutečně je to primárně otázka Karvinska, a my musíme tady vlastně fokusovat tu sílu i z hlediska Krajské hygienické stanice, trasování a podobně. My jsme se dohodli na tom, že vzhledem k tomu, že v řadě krajů vlastně ten přírůstek je minimální. To znamená, krajské hygienické stanice mají volné kapacity, takže i vypomůžou vlastně té krajské hygienické stanici v Moravskoslezském kraji, aby mohla vlastně co nejrychleji trasovat. Protože to je ten klíč, když se podíváte, ten počet těch nových případů je poměrně výrazný. Mají další kontakty, rodiny, a tak dále, takže my musíme teď napnout všechny síly, abychom zabránili vlastně nějakému masivnímu rozšíření z toho Karvinska do jiných částí republiky.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Roušky budou povinné kde, pane ministře, od 1. července?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Plošně tu povinnost rušíme.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Včetně Prahy.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Praha, tam ještě si necháváme nějakou debatu, kterou budeme mít s epidemiology právě na základě aktuálních dat. Ale pokud jde o Karvinsko, tam bezesporu budou roušky povinné ve všech vnitřních prostorech, vnitřních budov, MHD a podobně.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče. To, co říkal pan ministr ohledně opatření, vy s tím souhlasíte, a je to je to adekvátní? Nebo byste očekával něco ještě jiného?

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že v tuto chvíli by všechna ta opatření měla být směřovaná k tomu, kde to riziko máme. Nejsme v situaci, když ta epidemie začínala. Jsme v situaci, kdy tu epidemii známe a víme, že v zásadě probíhá relativně velmi mírně u nás. Jestli se nemýlím, tak máme z těch všech nakažených máme asi jenom 19 úmrtí, což je číslovka na procenta velmi malá, a je to méně, je to okolo dvou procent, což je malé. A my se musíme postarat o to, abychom tento trend udrželi. To, že se objeví nějaké výkyvy, že se objeví ty infekce, to je pravděpodobné. Ale my musíme skutečně držet některé věci, které jsou zásadní. Musíme držet triáž v nemocnicích, nesmí se rozpouštět, jak už to některé nemocnice udělaly. Musíme zcela zásadně dělat vyšetření všech pacientů, kteří přicházejí do nemocnice tak, abychom pod nějakými jinými příznaky neměli pacienty, u kterých se ten Covid rozeběhne do nějaké závažné formy. Musíme se velmi výrazně starat o pacienty, o lidi z těch domovů důchodců, a o lidi starší. Uvědomme si, že lidé, kteří zemřeli na Covid, ti byli jenom 2 pod 60. Všechny ostatní jsou nad 60 ti lidi, to znamená, že ta skupina je skutečně velmi, velmi zatížena. A ta celá snaha ministerstva a státu se musí právě zaměřit na to, abychom dokázali udržet ta onemocnění v té nízké mírné formě, aby se nám nerozebíhaly nehlídaně, a ty cesty jsou skutečně na místa, která jsou riziková. To jsou nemocnice, to jsou zdravotnická zařízení obecně. To jsou ústavy, sociální ústavy, kde jsou nahromadění lidé ve vyšším věku. A tam ta pozornost musí být napřímená. A samozřejmě nemůžeme, nemůžeme snižovat počty vyšetření. Ta vyšetření jsou velmi zásadní. Měla by být velmi citlivě nasazována tam, kde se nám objeví nějaký jenom malinkatý výkyv v incidenci, tak tam bychom měli to testování nasadit velmi, velmi plošně. A tak jako se začal snižovat počet toho testování s tím, že to je ekonomicky náročné, a nic to nepřináší, před tím bych varoval, neboť se domnívám, že testování je jedna jediná cesta, která nám umožní, abychom zachytili to onemocnění v počínajícím stadiu. A měli tím pádem ty léčebné výsledky takové, jaké máme. I když všichni víme, že léčit vlastně neumíme.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane ministře, můžete reagovat na pana
poslance, který vlastně má připomínky, kam by měla být směřována pozornost.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Principiálně. Já jsem o tom hovořil, a principiálně si myslím, že tady máme shodu. A určitě pan docent velmi dobře ví, kde ty problémy jsou, a vlastně, kdo je ohrožen tou nemocí. Takže to je samozřejmě bezesporu pravda. Pokud jde o ten počet testů, je pravda, že ten klesl. Ono to je dáno i tím, že vlastně se snížil počet samoplátců. Víte, že když byla povinnost, aby se testovali například pendleři a podobně nebo lidé, kteří cestují do zahraničí, tak to dnes vlastně odpadlo. Díky tomu, že se cestování uvolnilo, takže i to je vlastně důvod, proč klesl ten počet.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Ale tím pádem nám narůstá kapacita.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Narůstá nám kapacita. Souhlasím s tím, že ten počet testů by mohl být i vyšší, byť zase na druhou stranu skutečně, když se podíváme třeba teď na tom Karvinsku, tak testujeme velmi, velmi masivně a plošně, a jsou tady regiony, kde máme záchyty prakticky nulové, takže tam je otázka skutečně, jak moc plošně testovat. My jsme to diskutovali s odborníky vlastně, jaká je efektivita takového testování. To znamená, já jsem zastáncem toho testujme tam, kde skutečně jsou případy, kde jsou ty výkyvy, jak o tom hovoří pan doc. Svoboda. Tam napříměme ty síly. A takto budeme postupovat, to znamená řešit tu situaci lokálně tak, aby se nerozrostla dále do dalších regionů.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Já s dovolením zůstanu chvíli u cestování. Začínají nebo pro někoho už začaly prázdniny a doba letních dovolených. Zbarví se semafor nějak jinak v dohledné době, pane ministře? I s ohledem na to, co se děje u nás?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Pokud jde o nás, to je jedna věc, ale my samozřejmě se díváme na ty země, jak se tam právě ta situace vyvíjí, jaká je tam incidence toho daného onemocnění. Jaký je ten časový trend. A tady jedna z věcí, kterou jsme avizovali, je, že by mělo tedy dojít k rozvolnění, pokud jde o Slezské vojvodství, protože tam pozorujeme klesající trend té, té incidence, a z tohoto pohledu skutečně už nemá úplně smysl tam držet vlastně ty restriktivní kontroly, je povinnost testování, případně karantény.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Bude žluté teda Vojvodství, nebo už rovnou zelené?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Žluté nebo zelené, ale každopádně ty povinnosti tam budou už mírnější. A to, co ještě zvažujeme v tuto chvíli na základě dat, která máme k dispozici, je Portugalsko, které bylo červené. Nyní podle těch aktuálních dat se přiblížilo spíše k té žluté barvě. Jinak žádné změny v tuto chvíli nejsou.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A pokud jde o nás, pane ministře. Máte vy už nějaké zprávy, nějaké reakce od našich nejbližších sousedů na ta rostoucí čísla u nás, protože například Rakousko má už 2 měsíce pod 100 nakažených denně. Slovensko je na 18 nových případech. Máte vy už nějaké zprávy, že naši sousedé jsou znepokojeni tím narůstajícím číslem u nás?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Nemám ty zprávy, ono to narůstající číslo je spíše otázkou skutečně posledních dnů, řád týdne, kdy vlastně tedy byly překročeny ty hranice 100 osob denně. Takže není to zase nějaký úplně dlouhodobý trend. A zatím tedy nemáme žádné, žádné takovéto informace.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A promiňte, ještě cestování po republice. Doporučil byste ho? Například i pro lidi z Karvinska.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Tak.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Z mého laického pohledu cesta, jak se může ta nákaza rozlézt po celé zemi.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Bezesporu ano, a my tady máme i případy, kdy vlastně lidé z tohoto regionu byli zachyceni vlastně v jiných regionech, protože tam byli na nějakých třeba rodinných setkáních, oslavách, výletech, a tak dále. Nemáme tady zákaz volného pohybu, ani ho nechceme zavádět znovu. Ale samozřejmě je třeba být velmi obezřetný, a hlavně pokud lidé mají, samozřejmě jedna věc je, pokud nemají příznaky, tam těžko to mohou ovlivnit, ale my bohužel máme i případy takové, kdy lidé mají příznaky, a přesto se účastní nějakých rodinných oslav, kde je 40 lidí dalších, a z toho pak zase plodí další pozitivní případy. Takže v tomto je znovu třeba apelovat na všechny, že pokud pociťují jakékoliv příznaky daného onemocnění, ať zůstávají doma a nechodí nikam do veřejnosti, protože to riziko nákazy je stále velmi výrazné.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče, vy jste 28. ledna upozorňoval v tom dnes už slavném projevu na možná rizika a důsledky koronaviru. Chystáte něco takového i s ohledem na to, že ta čísla se opět pomalu zvedají. Budete chtít vy jako opoziční poslanec sněmovny, která má kontrolovat vládu, nějaká další vyjádření?

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Ano, budeme o tom určitě hovořit, protože my jsme přesvědčeni o tom, že kdyby byla sněmovna a ministr respektovali, to ten náš požadavek z 28. ledna, že jsme mohli být v daleko jiné situaci. To znamená, že jsme mohli být více připraveni. A možná jsme nemuseli vypnout celý stát.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Vyčítáte to panu ministrovi a vládě?


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
To není otázka jenom pana ministra, to je otázka celé vlády. Ale vyčítám panu ministrovi, že v té době, když jsem to předkládal a skutečně jsem věděl, proč to předkládám. Měli jsme to probráno na ODS, takže to prostě smázli rukou společnou sociální demokraté a strana ANO. A o tom se vůbec nejednalo, tak aby se za 14 dní ukázalo, že to začíná být problém. A ten začátek toho problému je vždycky největší. A proto také chci hovořit k té současné době. To je prostě, co jsou vážné věci. Proto také říkám, že musí být drženo testování, proto také říkám, že musí být držena triáž v nemocnicích, že musí být bezprostředně reagováno na každý výskyt nových onemocnění, a že musíme dodělat to, co jsme nedodělali, že musíme mít nachystaný naprosto jednoznačný plán, co bychom dělali, kdyby k tomu nárůstu docházelo naprosto zásadně. Ten plán musí být natolik jasný, že nebude individuální řešení na jednotlivých krajích, protože ne všecko spadá pod ministerstvo, a ty nemocnice krajské a místní se chovají jinak. Chovají se podle toho, co jim vlastně jako vedení dává kraj, a my bychom toto všecko měli mít sjednocené. Měli bychom tam mít nejlepší možnou variantu. V tuto chvílí ji nemáme. Každý to dělá trošičku jinak. I samo ministerstvo vydává rozdílné příkazy. To, co se říkalo v pondělí, nemusí platit ve čtvrtek. Já tomu rozumím do určité míry, protože názory odborníků se mění. Ono to v tuto chvíli je věštění z křišťálové koule. On to nikdo neví, co to udělá. Proto já říkám, musíme se maximálně zaměřit na to, abychom každý první signál toho, že nám hrozí nějaké riziko, zachytili. A s tím souvisí otázka toho testování. A tam se my musíme, a to budeme velmi výrazně o to žádat, dosáhnout toho, aby ta informovanost občanů byla prostě velmi dobrá, aby všichni věděli, že sice mohou navštívit někoho, ale že musí velmi zvažovat okamžik, kdy se necítí dobře, kdy mají teplotu, kašlou, jsou unaveni, bolí je klouby.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A to se podle vás neděje, pane
poslanče?

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
To se zatím neděje. Ty případy, které já teď z poslední doby znám, jsou případy, kdy ten, kdo se necítí dobře, se zúčastní nějakého zásadního jednání velké skupiny, a my pak ve
Poslanecké sněmovně uvažujeme, jestli ji zavřeme.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Teď narážíte na případ náměstka primátora pana Hlubočka.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Těch případů bych uměl říkat víc, ale tenhle ten je takový, že ho každý pochopí. A to samé se týká toho cestování. My musíme lidem říct ano. My tady nejsme vězení, vy máte právo cestovat, ale musíte si uvědomit, že tím na sebe přijímáte nějaká rizika. A s těmi riziky se musíte vyrovnat. Není možné, abyste netušili nebo nepředpokládali, že když pojedete do oblasti, která je riziková, že je vaše riziko vyšší. Není možné, abyste se začali chovat tak, jako se chovají lidé normálně. Známý příběh z té Itálie, kde ta jedna věřící prostě obešla několik kostelů, několik sdružení těch věřících, co je všechny políbila, tak, jak je to zvykem v té římsko-katolické církvi, a nakazila asi 70 lidí.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, pane
poslanče. A když se podíváte na to mentální nastavení společnosti teď, na jednotlivé ty případy z poslední doby, když jste i třeba viděl oslavy. Tu hromadnou oslavu fotbalového titulu, když vidíte obchodní centra. Nevím, jestli jste viděl nějaké obrázky z kempů, a tak dále. Není to prostě o tom, že Češi už si chtějí užívat po těch třech měsících prázdniny, a mentálně se nastavili jinak?

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Ona to není jenom otázka Čechů. Vzpomeňte si jenom na oslavu tenistů. Také byla velmi zásadní pro šíření infekce. Je to prostě o tom, že po té hrůze té karantény, a toho celého sevření, si lidi jakoby zásadním způsobem oddechli, a zásadním způsobem se znovu začínají chovat jinak. Já nevolám po žádném zavedení nových omezujících opatření, já se dokonce domnívám, že uvažovat třeba v nějakém výhledu o novém vypnutí té země, je prostě věc, která je neakceptovatelná. Já volám jenom proto, když už to víme, a to je to, co se mohlo stát, kdybychom reagovali na můj, na moje slova 28. ledna.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Tak.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Když už se to má stát, aby lidé věděli, co je čeká, aby věděli, jak se mají chránit, aby sami zvažovali, jestli do toho rizika jdou, a když do něj jdou, a nakazí se, je to problém každého z těch. A já stále tvrdím základní zásadu naší strany - osobní svoboda jednotlivce je nejvyšší vrchol.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pojďme do té politické úrovně, co tady jsme řešili na začátku. Poslechnete tentokrát pana
poslance. On říká, že chyba, že jste, že jste neuposlechli toho varování. Mohlo to vypadat jinak. Máte vy teď už nějaký konkrétní plán, pane ministře, co bude, dejme tomu na podzim, pokud přijde opravdu druhá vlna?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Já určitě vnímám to, co říká pan docent, a určitě jeho názory jsou nyní správné. Ale já tedy silně pochybuji o tom, že i kdybychom toho 28. ledna vedli na půdě
Poslanecké sněmovny nějakou debatu, tak že bychom tady měli méně pozitivních případů, a méně úmrtí. Byla by to nějaká politická diskuse na půdě Poslanecké sněmovny, ale jsem velmi skeptický k tomu, že by to přispělo ke zlepšení epidemiologické situace. Ale to je prostě nějaký můj názor. Víme, že tehdy byly první 3 případy potvrzené ve Francii. V té době myslím si, že nikdo nedokázal říci, že bude tady epicentrum této nákazy. A kdyby to tak bylo. Kdyby všichni mohli být připraveni, tak si myslím, že ta Evropa by nebyla v té situaci, v jaké následně byla, takže v tomto směru si myslím, že naopak Česká republika z toho vyšla skutečně nakonec dobře. Ale jinak skutečně to, co říká pan docent…

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, nakonec dobře. Nebyly ochranné prostředky, neměli je zdravotníci, neměli je občané, kteří dostali nařízeno.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
To tak bylo skutečně ve všech zemích. A my jsme na tom skutečně nakonec byli mnohem lépe než ty ostatní země, i z hlediska těch ochranných prostředků. Tak to prostě je. Když se podíváte, co se dělo v Británii, kde prostě, ještě, já nevím, do dubna, do konce dubna neměli zdravotníci ochranné prostředky, a také je to vidět na těch číslech úmrtí lékařů a sester tamních. Takže já si myslím skutečně, že Česká republika přes všechny ty problémy, které na začátku byly a určitě i chyby, které se staly, tak to zvládla dobře. A ta data, no a ta data o tom hovoří. Ale souhlasím s tím.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pojďme k tomu druhému plánu.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Ano, souhlasím s tím co, co říká pan docent, že je nutné v tomto směru stále být obezřetný. Ale já si nemyslím, že to je tak, že bychom, nebo že by lidé nevěděli, jaká jsou ta rizika, a vlastně, jaké jsou ty příznaky, a tak dále. Vždyť o tom se hovoří posledních tři týdny, 3 měsíce vlastně prakticky každý den, jaké jsou příznaky daného onemocnění, co mají lidé dělat. Já se obávám spíše, že to je skutečně nějakým mentálním nastavením společnosti, když se podíváte, co se teď děje třeba v Británii, ty nedávné fotografie.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Z Brightonu, přeplněné pláže.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Plných pláží, a podívejte se, jak na tom byla Británie. Kolik tam zemřelo lidí, jaké tam byly fatální následky toho onemocnění.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Nemůže to být i to mentální nastavení tím, že lidé mají pocit, že to vláda přehnala, že to vlastně dopadlo dobře. Já jsem zaznamenala i názory, že někteří lidé zpochybňují vůbec existenci koronaviru a Covidu-19. Nebyla některá ta opatření příliš tvrdá, příliš dlouhá, možná zbytečná pro vás. Teď z toho pohledu, pokud byste na to měl jít i z pohledu nějaké sebereflexe, pane ministře.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Všechny takovéto události plodí různé konspirativní teorie. Podívejte se na 11. září, kolik různých teorií, že vlastně to vůbec neproběhlo, a že to bylo jinak, se nakonec vyrojilo. Stejně to je s koronavirem.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
To je extrém, ale možná lidé už prostě měli pocit, že to je příliš tvrdé. Že se vlastně až tak moc toho stalo. A teď už bude těžké je přimět k tomu, aby dodržovali nějaké opatření.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Já se obávám, že to je trošku daň za ten úspěch, protože ono kdybychom tady skutečně byli v situaci, jako v jiných zemích, kde měli největší mortalitu v těch příslušných měsících za 20 let, například ve Švédsku v dubnu byla nejvyšší mortalita. Ve Švédsku od roku 1993. Tak by lidé také smýšleli trošku možná jinak. Tady se nám podařilo těmi opatřeními právě zamezit tomu masivnímu šíření té nemoci. Víte, že na začátku skutečně to byl plošný problém. To nebyla otázka jednoho regionu, ale kolik bylo zasaženo různých regionů, a třeba sociálních zařízení a podobně, a nakonec se to podařilo zvládnout. Takže kdybychom tady skutečně měli mnohem více úmrtí, a ten zásah by byl mnohem masivnější, tak by možná také lidé smýšleli jinak. Ale to se těžko teď dá nějak odestát. Prostě takto to bylo. A my musíme stále apelovat na zodpovědnost. Víte, že to tedy je pravda, co říkal pan docent. My jsme z těch kolektivních omezení, z těch plošných, přecházíme čím dál tím více na individuální zodpovědnost každého z nás, nechceme se už vracet do doby té, toho vypnutí.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
To už nenastane, to můžete slíbit stoprocentně, pane ministře, nebo co budete zavírat regiony, města?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Co můžete říct stoprocentně a slíbit? Je otázka, jak se to bude vyvíjet na podzim, a tak dále. Ale naším hlavním záměrem je, abychom toto už nemuseli dělat. To znamená řešit tu situaci skutečně lokálně, regionálně. Už nechceme ta plošná opatření, která v té době, kdy jsme vlastně nevěděli, jak se ta nemoc bude vyvíjet, kdy skutečně tady bylo masivní šíření i v rámci jiných zemí, byla zcela na místě, a jsem o tom přesvědčen, že ta opatření byla správná. Ale teď už jsme se posunuli. Máme už vybudovanou infrastrukturu, také vůbec toho celého zachycení, vlastně těch kontaktů testování. Takže myslím si, že jsme schopni to nyní zvládnout na té regionální úrovni.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Téma chytrá karanténa. Máte, pánové, aplikaci eRouška? Pane
poslanče.

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Téma chytrá karanténa je samozřejmě téma, které je velmi zásadní. Ale já musím říct ještě několik slov panu ministrovi, protože to je to, co by lidé měli vědět. Pane ministře, já jsem lékař, tuto problematiku kupodivu docela umím, protože mám za sebou nějakou specializaci v této oblasti. A ten hlavní problém, který my máme, je ten, že já jsem přesvědčen, že ty výsledky, které máme, nejsou až tak úplně naše zásluha. My nevíme, kolik tady máme nemocných, protože to nemáme protestováno. Ale co víme bezpečně, že to probíhá jako lehké onemocnění. A to je, prosím pěkně, to je pravděpodobně genetická informace v rase, která je na našem území. Je to prostě obecná informace, kterou už dneska víme, že pro ty jižany je to daleko horší průběh. Prostě proto, že ten virus má jinou možnost dostat se do té buňky. Prostě tam je jiná genetická informace, na tom buněčném obalu, a proto tam dochází k tak těžkým infekcím, k takové obrovské náloži infekční u toho pacienta, že to dělá ty smrtící komplikace. A to, že to u nás probíhalo dobře, není naše zásluha. Říkám to nerad jako lékař, ale principiálně ta zásluha je pravděpodobně někde v té oblasti genetiky, a v oblasti toho, jak veliká nálož tady v této zemi byla. Proto bych byl taky velmi opatrný ve všech dalších rozhodováních. Prostě proto, že my tedy víme, že to probíhá u nás dobře. Je pravděpodobné, že to se nemusí změnit, i když ten vir mutuje, a může udělat cokoliv. Ale měli bychom skutečně zabraňovat tomu, aby tady byly i ty lehké infekce. Aby ten úspěch, který máme, byl skutečným úspěchem. Ne to, že máme málo závažných onemocnění. Ale to, že teď to onemocní máme, a že tedy budou nějak valírovat, a to je to, před čím chci varovat, aby si lidé uvědomili, že ten dobrý výsledek, který tady je, nemusí platit. Já nestraším, já jenom konstatuji. Nemusí platit, když se nebudeme chovat tak, abychom minimalizovali počet těch infekcí. A to je skutečně úkol každého jednotlivce. A tady u nás jsme se dostali do takové fáze, takovéto toho flunk. Všecko je dobrý. Ničeho se nebojíme.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče.

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
To není dobrý.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pojďme na tu chytrou karanténu. Máte aplikaci eRouška, která má pomoci potom s chytrou karanténu a trasováním, máte ji nainstalovanou ve svém mobilním telefonu?


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Nainstalovanou ve svém mobilu ji nemám. Mám ji nainstalovanou ve své oficiální počítačové informaci medicínské.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pan ministr ji předpokládám má.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Já ji mám. Ano.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Mají ji 2 % lidí. Podle toho, aby nebo proto, aby ta karanténa mohla fungovat, by ji mělo 60 % lidí užívat, jak je chcete přesvědčit?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Zase je to o tom mentálním nastavení.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Dvě procenta a šedesát je opravdu velký, velký rozdíl. Češi si to nechtějí nainstalovat do mobilu.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Ano, tak my teď chystáme zaprvé určitou změnu v té aplikaci ještě. Protože ona ne úplně dobře funguje na telefonech značky Apple. To se i řešilo. Takže to musíme, musí dojít k určitému přeprogramování, ale… To není, ne, to není ale bohužel, to není náš problém. To je problém spíš na straně vlastně nového protokolu Apple, je to spíše technická otázka. Ale na tom pracujeme tak, aby skutečně i na těchto telefonech ta aplikace fungovala bez problémů. A chystáme i v tomto směru kampaň, která by měla cílit zejména na tu dobu té potenciální druhé vlny, kterou očekáváme na podzim. A já věřím tomu, že více lidí si tu aplikaci nainstaluje. Ono se tady totiž o tom i vedla velká debata, která nebyla vždy korektní. O tom, že to je aplikace, která někoho sleduje, a že je schopna říci, kde ten člověk byl, a tak dále. Což vůbec ta aplikace nedělá. Ona vůbec není schopna lokalizovat vlastně místo, kde ten člověk byl. Ona pouze říká. Setkali jste se s někým, kdo je pozitivní, protože vlastně jste s ním byli nablízko a spojily se navzájem vaše telefony. Takže jenom, abych skutečně opět jsem řekl lidem. Tato aplikace neřeší to, jestli člověk byl v místě A nebo B. Pouze jsi se setkal s někým, kdo byl pozitivní.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pojďme si pustit slova prof. Romana Prymuly, které řekl v pořadu 360 stupňů Pavlíny Wolfové tento týden, já poprosím režii.

Roman PRYMULA, epidemiolog:
Nechtěl bych se dožít toho, že ten stát to bude nařizovat nějakým způsobem násilím. To znamená, že legislativně řekne musíte používat takovýto prostředek, když dobře víme, že v řadě zemí to vzbudilo potom obrovské vášně, a ani v Izraeli, což je země, která je poměrně ukázněná a zvyklá na takovéto věci, tak se to nesetkalo úplně s přijetím, a v podstatě soud to zrušil.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Nechtěl bych se dožít toho, že to budeme lidem nařizovat násilím, je to možné nebo ne?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Já si myslím, že to možné není.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Máte něco v plánu?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Určitě ne, já jsem to jasně říkal, že to je dobrovolná věc. A já myslím, že ani u nás ta mentalita není nastavena na to, takto vlastně nařizovat něco povinně. To je třeba případ v některých možná asijských zemích. Ale Izrael jde tou cestou. U nás si myslím, že by to ani nebylo akceptováno. Takže my chceme, aby to bylo skutečně dobrovolné, aby lidé vnímali vlastně tu pozitivní stránku té aplikace, že skutečně, pokud budou pozitivní, nebo pokud bude někdo pozitivní, se kterým jsme se setkali, tak to trasování tím pádem bude mnohem rychlejší.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Zmínil jste kampaň, která by měla pomoci Čechy přesvědčit, aby něco takového užívali. Máte představu, jak bude vypadat, a kolik bude stát?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Teď na ní aktuálně pracujeme. Kolik bude stát, tak určitě nějaké peníze stát bude, neřeknu vám, jestli…

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Řádově.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Já si myslím v řádu milionů korun bude stát, protože musíte samozřejmě nakoupit nějaký mediální prostor, a tak dále. Takže na tom teď pracujeme. Směřuje to skutečně hlavně na tu podzimní vlnu. Myslím si, že teď ta situace je taková, že lidé, jak říká pan docent, možná trošku jsou už jinak nastaveni, ale věřím tomu, že na podzim, jak vlastně začnou se objevovat ty různé jiné respirační infekty a podobně, tak že ten zájem lidí opět o to vlastně, aby byli chráněni, bude mnohem větší. Já jsem o tom přesvědčen, že na podzim ta situace bude jiná.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče, pomůže kampaň nebo rozumíte Čechům, že se bojí užívat takovou aplikaci?

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Já tomu rozumím, protože ten pocit svobody a toho Velkého bratra, který nás všude hlídá, ten prostě v té společnosti existuje. Ale já mám na to trošičku jiný názor. Já jsem přesvědčen, že dneska jsme v situaci, kdy vlastně svým způsobem chytrou karanténu nepotřebujeme. Těch kontaktů je tak málo, že to lze normálně zvládnout klasickým epidemiologickým šetřením, jako se to dělá u jiných infekcí, jako se to dělá třeba u spalniček, u čehokoliv, a že ta chytrá karanténa by se měla dopracovat a nachystat tak, aby byla k nasazení v okamžiku, kdy to procento té infekce a procento toho kontaktu naroste natolik, že nebude možné ho mechanicky, lidsky zkontrolovat. Pak má ta počítačová věc smysl. A pak já bych byl ochoten a schopen akceptovat, že to je věc, která je věcně prospěšná. V okamžiku, kdy to nahrazuje něco, co normálně funguje a nevyžaduje to takové, takovéto, takovýto zásah do mých osobních práv, a můžeme se na ně dívat jakkoliv různě. Ale v okamžiku, kdy někdo ten pocit má, že to zasahuje do jeho lidských práv, musíme se s tím vyrovnat. A proto já říkám, nachystejme to, připravme to. Odstraňme všechny technické nedostatky, které to má, protože v tuto chvíli to vlastně v mnoha případech vůbec nefunguje. Je to jeden z mnoha důvodů, proč se na to dívám v tuto chvíli skepticky. A když to bude nachystané, tak to bude stejné, jako když my jsme varovali 28. ledna. Prostě budeme moct rovnou začít dělat něco, co nám bude pomáhat. Ale nemusíme to dělat a investovat do toho prostředky teď, když to vlastně ten věcný smysl, a ekonomický už vůbec ne, nemá. Kdy to trasování těch lidí se dá provést normálními klasickými epidemiologickými prostředky, tak jako se to běžně dělá. Prostě na tolik případů, které máme, na to trasování lidské to stačí.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Poprosím o krátkou reakci, pane ministře.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
To je to, o čem jsem hovořil, že my ty síly právě upínáme k tomu podzimu, kde skutečně ta situace, jsem přesvědčen o tom, že bude jiná. Už minimálně z toho důvodu, že bude nastupující chřipková epidemie. Budou tady právě různé jiné respirační choroby. A v takovém případě si myslím, že i ta atmosféra, tak také bude jiná. Takže k tomu, a to souhlasím, směřujeme vlastně celou přípravu té chytré karantény 2.0, aby skutečně na podzim byla připravena, byly obsazeny Krajské hygienické stanice, které chceme posilovat vlastně dalšími 140 pracovníky, tak jak schválila vláda. Takže to je skutečně ten celý projekt, na který si teď dáváme léto, a na podzim by měl být dopracován a spuštěn.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pojďme na další téma pánové, a to jsou odměny pro zdravotníky, které vláda slibovala. Já ve vysílání vítám paní Dagmar Žitníkovou, předsedkyni Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky. Dobrý den, paní Žitníková.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
Hezké poledne všem.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní předsedkyně, kolik zdravotníků už dostalo odměny a kolik ne?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
To číslo je teď velmi těžce určitelné, protože vždycky je potřeba vyčkat nějakou dobu po tom, co lidé dostanou vlastně výplaty. A mnoho zaměstnavatelů vyplácí například výplaty zaměstnancům až koncem měsíce. Takže my teď bedlivě tu situaci sledujeme. Nicméně z těch informací, které průběžně dostáváme, si myslím, že se to moc nezměnilo. V podstatě zaměstnavatelé, zvláště v malých nemocnicích finance na vyplacení mimořádných odměn nemají a nevyplácejí. Takže zatím průběžně to vypadá téměř stejně, jak to vypadalo v průběhu měsíce května.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Zlobíte se kvůli tomu na pana ministra, nebo na celou vládu. Slíbila zdravotníkům odměny. Mluvilo se o tom, že zdravotníci pracují v první linii?

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
No samozřejmě, že se zlobíme, protože my jsme opakovaně panu ministrovi a teď i panu premiérovi předkládali návrhy na odměny pro zdravotníky a další zaměstnance v nemocnicích. Ta práce tam byla velmi náročná. A myslíme si, že i díky nim se ta pandemie prostě výborně zvládla. Podívejte se, ti lidé v těch nemocnicích nejenomže ošetřovali pacienty z onemocnění COVID-19, ale oni také například přestavovali ta oddělení, dělaly tiráž, o které hovořil pan doc. Svoboda. Řešili vlastně provozy v těch nemocnicích. A všichni nějakým způsobem byli ohrožení. Já jsem si nechala totiž od pana prof. Duška vytáhnout čísla. A když se podíváme na počty těch zdravotníků v nemocnicích, kteří se potenciálně mohli setkat s pacienty, kteří měli onemocnění COVID-19, tak je jich skoro 100 000, a to si myslím, že je prostě zásadní, protože ti lidé udělali všechno pro to, aby se Covid nešířil. Pacienty, kteří Covid měli, ošetřovali, ošetřovali je velmi pečlivě, a část z nich se také bohužel nakazila. A to si myslíme, že je právě důvodem pro to, aby zdravotníci v první linii byli ocenění, aby dostali vlastně odměny. Třeba tak jako zaměstnanci v sociálních službách nebo pracovníci zdravotnických záchranných služeb.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní Žitníková, zůstaňte s námi. Pane ministře, pojďte reagovat na paní Žitníkovou. To, co říká. Měli by to podle ní dostat všichni, protože pracovali ve ztížených podmínkách. Byla to náročná práce s velkým rizikem, proč je nemají ty peníze?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Já jsem přesvědčen o tom, že celá řada zdravotníků již peníze má, že skutečně byly vyplaceny, že zkrátka není to tak, jak říká i paní Žitníková.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Že paní Žitníková neříká pravdu?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
No, tak možná to nemá tak tak zmapované. Vlastně já chodím do těch nemocnic. Ředitelé předkládají ta čísla, pokud jde tedy o nemocnice, které jsou řízené ministerstvem zdravotnictví, nedávno jsem byl na Bulovce, velmi zatížená nemocnice, kde byly odměny vyplaceny, ale i další. A to, co jsou ty další nemocnice, které neřídí ministerstvo zdravotnictví, tak tam my jsme jasně deklarovali, že tam půjdou peníze skrze takzvanou kompenzační vyhlášku, kde už ta je připravena, už je odeslána do sbírky zákonů. Bude účinná od 1. 7. tak, jak jsme slibovali, tak to platí. A tam budou další peníze určené pro zdravotníky, kteří skutečně byli v té první linii, a ty budou takto vyplaceny. Ale já si myslím, že skutečně neplatí to, když se tady říká, že vlastně nebyly vyplaceny žádné prakticky odměny zdravotníkům. Ve většině nemocnic, které skutečně byly zapojeny do té krize, tak ty odměny vyplaceny byly. A teď peníze půjdou ještě skrze tu takzvanou kompenzační vyhlášku, a to neříkám, že paní Žitníková nemluví pravdu. Ale jenom si myslím, že skutečně to nemá možná úplně zmapováno. Já občas někdy slyším, že v nějaké nemocnici nebyly poskytnuty odměny, tak se ptám ředitele. Chci to doložit. Teď to bylo nedávno například takový medializovaný případ na sociální sítích ve fakultní nemocnici v Plzni. Kdy tam vypadalo, že lékař dostal 250 Kč za Covid. Pak se ukázalo, že vlastně vůbec nebyl zapojen, byl to nějaký chirurg, který takto vlastně dal na sítě sociální, že dostal 250 Kč. Ale celá řada dalších zdravotníků dostala odměny v řádu desítek tisíc. Takže skutečně pojďme být poctiví, a dívat se na ta data, tak jak jsou.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Paní Žitníková, pojďte reagovat, prosím, jednak na to, že pan ministr říká, že možná nemáte tu situaci, to pole dobře zmapované.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
To si nemyslím. Pan ministr může tady říkat, co chce. Ti zdravotníci vědí, jestli nějaké odměny dostali nebo nedostali. Prostě ti lidé v tom žijí dennodenně, a skutečně většina z nich, kteří se na mě obrací, žádné odměny nedostali. Přesně ten případ s tím panem doktorem a s těmi 250 korunami je ukázkový. Pan doktor v té nemocnici v tu dobu pracoval, určitě operoval pacienty, a určitě to riziko bylo daleko větší v té době právě, než za normálních okolností, protože k těm operacím se museli ti chirurgové úplně jiným způsobem oblíkat, a museli k těm pacientům přistupovat úplně jinak. A to je to, v čem my se s panem ministrem pořád neshodneme. A neshodneme se ani těch penězích, protože když teď pan ministr hovoří o kompenzační vyhlášce, tak ta vlastně určuje nemocnicím kompenzace ve výši asi 2 miliardy, a další 3 miliardy možná, pokud splní nějaké parametry, které jsou téměř nesplnitelné, aspoň tak to tvrdí většina těch ředitelů z nemocnic. A když se podíváme na ta čísla. Já skutečně jsem si nechala ta čísla vypracovat ÚZIS, takže těch zaměstnanců ve zdravotnictví, kteří přímo pečovali o pacienty s COVID-19, bylo asi něco okolo 7 000. Takže když bychom vynásobili 7 000 těch pacientů těmi odměnami, o kterých hovoří pan ministr, tak se dostáváme k částce asi 1,3 miliardy. On ty kompenzace má na jedna, dvě, ale teda na 2 miliardy, ale v podstatě tam už není prostor vůbec pro odměnu téměř nikoho dalšího, protože těch dalších zaměstnanců je skoro 80 000. A to je to, co pořád já vlastně s panem ministrem se nemohu tak nějak ani filozoficky dohodnout na tom, kdo si zaslouží, kdo si nezaslouží. My si myslíme, že si zaslouží všichni, protože opravdu ta práce byla náročná, těžká. Ti lidé zůstali v nemocnicích, nešli na ošetřovné. Nešli na pracovní neschopnost. Prostě starali se o ty pacienty, starali se o ně, i když neměli osobní ochranné prostředky. Byli v tom zápřahu. Dělali všechno, aby ty nemocnice fungovaly, a právě proto já si myslím, že si ty odměny zaslouží všichni.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Pane
poslanče, kde vy stojíte v této debatě. Zaslouží si je všichni, nebo pouze ti lékaři a zdravotníci, sestry, které pečovaly o pacienty s Covidem?

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Já si myslím, že jednoznačně si je zaslouží všichni. Víte ta filozofie je jednoduchá. Zdravotníci pomohli nám, teď musíme pomoci my jim, a v tom pojem zdravotníci se neuvažuje o tom, kdo byl přímo v ohnisku Covidu, a kdo dělal něco ostatního. Kdo to nezažil, neví, co to je. Neví, co to je pracovat v nemocnici, kde to riziko je, kde se dělá triáž, kde musíte operovat pacienta, o kterém nevíte, jestli ho má nebo nemá. Operujete ho ve všech těch ochranných pomůckách - v helmě, v masce, v roušce, co si vzpomenete. A teď se začnete bát chodit domů, abyste to nedonesl do své rodiny, vystěhujte své staré rodiče někam jinam, aby nebyli s vámi v jedné domácnosti prostě, protože to je riziko. A ty problémy mají všichni, je úplně jedno, jestli jsou na infekčním oddělení, nebo jestli jsou na normálním oddělení. To je to, proč se to vztahuje na všechny. A teď kompenzace, kterou jsme vytvořili, je kompenzace, která říká, nemocnice dostanou nějaké prostředky cestou, která je jediná možná, cestou zdravotního pojištění, tedy změnou cenové hodnoty některých výkonů, protože jinou cestou se peníze do nemocnice nedostávají. Ale ta kompenzace vlastně hovoří o tom, že vykompenzovám to, co ta nemocnice nevydělala. Je tam to rozmezí 79-85 %, ale vůbec se tam nehovoří o tom, že je vlastně slíbená kompenzace těm zaměstnancům, že mají dostat nějaké prostředky, a že ty prostředky vlastně na tu kompenzaci, kterou vy děláte těmi body, jste nijak nedefinoval. A teď záleží na tom, jak to ten ředitel dokáže, který je vidět na hranice efektivity, a má ještě vyplatit odměny. To není dobrá myšlenka dát to na ředitele těch zdravotnických zařízení. Když se ukáže, že oni na to potom nemají.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Děkuji, pane
poslanče, nechám reagovat vás, pane ministře. Máme zhruba posledních půlminuty. Paní Žitníková, předsedkyně zdravotnických odborů. Děkuji vám, že jste byla hostem ve vysílání Nedělní partie.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a soc. péče:
Hezký den a hodně zdraví všem. Děkuju.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Děkuji vám, pane ministře, pojďte velmi krátce reagovat na to, co říkal i pan
poslanec Svoboda, i paní Žitníková. Neměly by ty odměny, ty peníze dostat prostě všichni?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Ono to není. To není úplně takto. Jedna věc je ta kompenzace, a druhá věc jsou peníze, ještě které jsou tam navíc. To jsou peníze navíc za…

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Jde mi o tu filozofii, ve které se evidentně s paní Žitníkovou neshodnete. Peníze i pro ty, kteří neopatrovali, anebo nepečovali o pacienty s Covidem.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Celkově do nemocnic půjde podle našeho plánu 5 miliard korun navíc. Podle toho, jak vlastně jsme nastavili tu kompenzační vyhlášku. To znamená, já jsem přesvědčen o tom, že my máme dát ty peníze takto cíleně těm zdravotníkům, kteří tam se starali o Covid pozitivní pacienty, ale u těch ostatních, na ně nejsme schopni od stolu na ministerstvu zdravotnictví říct, kdo jak byl zapojen, jaký zdravotník konkrétně. Já si myslím, že to by skutečně mělo být na těch ředitelích. My jim dáme peníze na to, a oni by to měli zkrátka rozhodnout. Protože oni jsou za to zodpovědní a řídí ty nemocnice…


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Máme obrovské pole ambulantních lékařů, kteří nemají žádného ředitele a musí si na sebe vydělat. A na ty jsme úplně zapomněli.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Nezapomněli, i tam dáváme.


Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Tam je kompenzace, která je o objemu výkonu, ale není o objemu jejich platů…

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
Bohužel, už čas nám nedovoluje pokračovat v debatě. Mými hosty byl Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví za hnutí ANO. Děkuji vám, že jste přišel.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /za ANO/:
Díky za pozvání.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A
poslanec ODS, pan Bohuslav Svoboda. Děkuji i vám.

Bohuslav SVOBODA, místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR /ODS/:
Děkuji, hezký den.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka:
A já vám, milí diváci, také přeji hezkou neděli. Partie za malou chvíli po krátké přestávce pokračuje na CNN Prima News. Mými hosty budou
hejtmani. Na shledanou zatím.

Bohuslav Svoboda

Bohuslav Svoboda

poslanec PČR
místopředseda výboru pro zdravotnictví PS PČR

Více o autorovi