Povinné kvóty na české potraviny v obchodech? To připomíná RVHP

26. června 2020
Povinné kvóty na české potraviny v obchodech? To připomíná RVHP

(FORUM 24) Bývalý ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) kandiduje na post senátora v obvodu č. 30 – Kladno. Chce se mj. věnovat životnímu prostředí, velkým tématem je podle něj voda a její zadržování v krajině. Bendl je ale také sám zemědělec, a pro deník FORUM 24 říká, že stát v současné době pomáhá jen „těm velkým“. Odmítá také nápad na povinné kvóty na české potraviny v obchodech.

Co byste rád prosazoval v Senátu?

Narodil jsem se na Kladně. Mám pocit, že to, co tam lidi trápí, je nedostatek pracovních příležitostí, chybí dopravní spojení, nejsou parkovací místa, není zde napojení na průmyslovou zónu. A samozřejmě je zásadní kvalita zdravotní péče. To, jak byla nemocnice zmodernizována, je málo. Občanům to nestačí. Mám tedy tři priority: doprava, životní prostředí – tam je zásadním tématem voda, pod Kladnem je obrovský rezervoár vody, a zdravotnictví.

Zeptám se vás jako bývalého ministra zemědělství. Jaká je zemědělská politika České republiky?

Dnes jsme svědky toho, že přecházíme z extrému do extrému. Chvíli je sucho, pak přicházejí povodně. Je to hodně o tom, že krajina není schopna zadržet vodu. Nejsme tedy chráněni před rychlou povodní, protože voda v půdě nezůstane. A důsledkem toho je samozřejmě i to obrovské sucho. To všechno je dědictvím tlaku na maximálně intenzivní zemědělství. My potřebuje zadržovat vodu v krajině, zmenšovat pole a zabránit nejen vodní, ale i větrné erozi. Je nutné, abychom změnili systém hospodaření. Současný systém není příliš funkční. Dvě stě let jsme vyháněli z krajiny vodu a dnes za to platíme.

Jaká je situace menších zemědělců?

Mají to těžší a těžší. Poslední zpráva o stavu českého zemědělství za rok 2019 říká, že skončilo skoro 360 malých zemědělců, kteří měli do deseti kusů krav. Stát se snaží pomáhat těm velkým. Na číslech je vidět, že ti malí jen složitě přežívají. To, co nás motivuje, je, že pomáhat se nemůže jen velkým, ale i malým a středním. Musíme snížit byrokracii a hledat způsob, jak jim pomůžeme. Tím totiž pomůžeme i české potravině. Když bude v každé třetí obci někdo, kdo vyrábí sýr nebo mléko, prodává masné výrobky atp., jako to dělají třeba v Bavorsku nebo v Rakousku, bude to jednoznačně cesta správným směrem.

Jak hodnotíte návrh na povinné zastoupení českých potravin v obchodech?

Ti, co to navrhují, vzpomínají na RVHP. Tehdy si jednotlivé státy rozdělily, kdo komu co dodá, a vlastně si tak zajistily odbyt. Ale nemysleli na zákazníka. ODS je zásadně proti kvótám, nechceme nařizovat žádný povinný podíl českých potravin. Vždyť my dnes ani nevíme, co ještě je česká potravina a co už ne. Chceme, aby na trhu s potravinami byla konkurence, protože právě na tom může zákazník vydělat. Na ceně i na kvalitě.

Podle vás je tedy podobné nařízení pro zákazníka nevýhodné?

Ano. Je to proti zákazníkovi, ale i proti rozvoji českého zemědělství.

Rozhovor vyšel na serveru Forum24.cz.

Petr Bendl

poslanec PČR