Písemná interpelace na ministra zdravotnictví ve věci omezení základních práv a svobod a ukládání povinností během nouzového stavu
17. června 2020

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra zdravotnictví ve věci omezení základních práv a svobod a ukládání povinností během nouzového stavu

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci omezení základních práv a svobod a ukládání povinností během nouzového stavu.

Vážený pane ministře,

vzhledem k faktu, že je zjevně přehlížena potřeba vyhodnocení právní situace během nouzového stavu, vyhlášeného vládou ČR, především klíčové otázky, „která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu“ byla v souladu s Listinou základních práv a svobod omezena a „které povinnosti v jakém rozsahu“ uložena (srov. čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky), případně podle dalších právních norem, obracím se na Vás alespoň zpětně s těmito dotazy:

1/ která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu byla ministerstvem zdravotnictví ČR v souladu s Listinou základních práv a svobod po dobu nouzového stavu omezena?

2/ které povinnosti a v jakém rozsahu ministerstvo zdravotnictví uložilo občanům České republiky za dobu nouzového stavu?

3/ podle jakých právních norem omezovalo ministerstvo zdravotnictví občanům České republiky základní práva a svobody po dobu nouzového stavu?

4/ podle jakých právních norem ministerstvo zdravotnictví ukládalo povinnosti po dobu nouzového stavu?

V neposlední řadě bych se rád zeptal u bodů 3/ a 4/ na zdůvodnění aplikace právě těchto právních norem.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

dokument: odpoved_mz.pdf

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi