Písemná interpelace na premiéra  ve věci omezení základních práv a svobod a ukládání povinností během nouzového stavu.
17. června 2020

Pavel Žáček: Písemná interpelace na premiéra ve věci omezení základních práv a svobod a ukládání povinností během nouzového stavu

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na premiéra Andreje Babiše ve věci omezení základních práv a svobod a ukládání povinností během nouzového stavu.

Vážený pane předsedo vlády,

vzhledem k faktu, že ani Vy ani žádný jiný člen Vaší vlády v souvislosti s ukončením nouzového stavu neprovedl nezbytnou právní „inventuru“ či vyhodnocení situace, a alespoň zpětně nevymezil, „která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu“ byla v souladu s Listinou základních práv a svobod omezena a „které povinnosti v jakém rozsahu“ byla uložena (srov. čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky), obracím se na Vás alespoň s těmito dotazy:

1/ která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu byla vládou ČR v souladu s Listinou základních práv a svobod po dobu nouzového stavu omezena?

2/ které povinnosti a v jakém rozsahu vláda ČR uložila za dobu nouzového stavu?

3/ omezovala vláda ČR základní práva a svobody po dobu nouzového stavu podle jiné právní normy? Pokud ano, tak podle které a o které základní práva a svobody šlo?

4/ uložila vláda ČR nějaké povinnosti po dobu nouzového stavu podle jiné právní normy? Pokud ano, tak podle které a o které povinnosti šlo?

Pro úplnost uvádím, že požaduji, aby do výčtů dle jednotlivých dotazů ad 1/ až 4/ byly zahrnuty také mimořádné právní akty jednotlivých ministrů, pokud je vláda ČR schválila či vzala na vědomí.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

dokument: odpoved_pž.pdf

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi