90' ČT24: Nákup zdravotnického materiálu a veřejné zakázky
18. května 2020

Vojtěch Munzar: 90' ČT24: Nákup zdravotnického materiálu a veřejné zakázky

(ČT 24 ) Hostem diskusního pořadu Devadesátka ČT24 k nákupu zdravotnického materiálu a veřejným zakázkám byl poslanec a místopředseda kontrolního výboru PS PČR Vojtěch Munzar.

Celý rozhovor s Vojtěchem Munzarem můžete zhlédnout na ČT24.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
A já připomínám, že Nejvyšší kontrolní úřad prověří státní nákupy zdravotnických prostředků ochranných, pomůcek a souvisejících služeb v rámci nouzového stavu, a to celkem za 10 miliard korun. Zaměří se na ně například kvůli rozdílným cenám, které platily různé resorty za stejné pomůcky. Kontrola má začít tento týden a potrvá do listopadu. Inspektoři je zamíří na ministerstva vnitra a zdravotnictví a taky do Správy státních hmotných rezerv.

Miloslav KALA, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu:
Je to velký objem peněz, utracený poměrně bez zvýšené kontroly. Druhá věc, jsou velmi výrazné rozdíly v těch cenách a pravděpodobně jsou i problémy v oblasti těch certifikátů a vůbec těch všech dokladů, které musí být předloženy.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
A posledním hostem dnešní Devadesátky je
Vojtěch Munzar z ODS, poslanec a místopředseda kontrolního výboru Poslanecké sněmovny. Dobrý večer i vám.

Vojtěch MUNZAR, místopředseda kontrolního výboru /ODS/:
Dobrý večer z Kladna.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
A s vámi se samozřejmě chci pobavit především o tom, že opoziční TOP 09 chce ve sněmovně zřídit vyšetřovací komisi, která by prověřila hospodárnost nákupů ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu, měla by už mít podpisy šesti opozičních stran, včera to totiž v Otázkách Václava Moravce potvrdil předseda
ODS, pan Fiala. A já se ptám, jaký smysl tahle komise má, co si od ní slibujete?

Vojtěch MUNZAR, místopředseda kontrolního výboru /ODS/:
My jsme samozřejmě připojili své podpisy, protože ty zprávy ze strany Ministerstva zdravotnictví a z Ministerstva vnitra, respektive co se týká jejich nákupů, o tom, že některé ochranné pomůcky byly několikanásobně předraženy, nebo že se využívaly neprověření dodavatelé nějaké garážové firmy, respektive firmy s neprůhledným vlastnictvím, případně firmy v exekuci, to jsou děsivé zprávy a nás samozřejmě zajímá, jak moc nouzový stav byl zneužit i právě v rámci těchto nákupů. Já bych to oddělil, protože 1 věc je vyšetřovací komise a ta druhá věc je kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu, která samozřejmě se zaměřuje na srovnávání cen a podobně. Ale pro nás jako pro kontrolní výbor je tato kontrola velmi důležitá z toho důvodu, že Nejvyšší kontrolní úřad má spoustu analytiků a odhaluje si spíše i ty nesystémové nedostatky, z kterých se můžeme do budoucna poučit, takže to jsou 2 trochu rozdílné věci.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Nemáte přesto obavy, že vyšetřovací komise ztroskotá? Přece jen tady máme z minulosti nedobré zkušenosti, jak mi vyargumentujete, že jen na sebe nestrhává opozice pozornost?


Vojtěch MUNZAR, místopředseda kontrolního výboru /ODS/:
Myslím si, že nemusíme na sebe strhávat tímto způsobem pozornost, pozornost na sebe strhlo Ministerstvo zdravotnictví v některých svých krocích a v některých i Ministerstvo vnitra. Ale ten argument je vytvoření určitého tlaku. On to tady před chvilkou řekl pan
hejtman Netolický v tom, že každému musí být jasné, že sice je nějaký nouzový stav, ale po skončení nouzového stavu nastanou určité otázky, jak se stát pohyboval, a pro efektivní řízení státu stejně jako pro efektivní řízení firmy potřebujeme kontrolu, protože když známe chyby, tak se z nich můžeme samozřejmě poučit.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
No a co budete od koho chtít slyšet?


Vojtěch MUNZAR, místopředseda kontrolního výboru /ODS/:
Tak jestli můžu, tak z pozice kontrolního výboru, protože jsem tady jako místopředseda kontrolního výboru, tak my ty závěry Nejvyššího kontrolního úřadu projednáváme vždycky až poté, co je projedná vláda a přijme nějaká opatření. A my právě kontrolujeme, zda vláda a jednotlivá ministerstva přijaly nějaké systémové kroky. A právě vzhledem k té analytické části, kterou já považuju za velmi důležitou, tak mě třeba hrozně zajímá, zda skutečně to manažerské rozhodnutí vlády centralizovat zakázky na ministerstvu zdravotnictví někdy na začátku března, zda skutečně třeba to zpřetrhání vazeb se stávajícími dodavateli, zda to bylo efektivní skutečně a zda to bylo hospodárné, a k tomu bychom se měli dostat jak tou kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu, tak možná i tou vyšetřovací komisi.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Ta kontrola NKÚ má začít tento týden, skončit by tedy měla v listopadu, co říkáte na tu délku šetření?


Vojtěch MUNZAR, místopředseda kontrolního výboru /ODS/:
Většinou, pokud chcete něco kontrolovat správně, tak musíte zkontrolovat spoustu dokumentů. To znamená, já s tím nemám nějaký problém, ono to skutečně není jen o srovnání cen, ale je to o, řekněme, kontrole těch systémových nedostatků, zda měly dostatečná ministerstva kontrolní mechanismy, je to i o určitém mezinárodním srovnávání. A pro nás jako pro
Poslaneckou sněmovnu jsou ty závěry právě těch systémových nedostatků důležité, protože pak může stát samozřejmě se z toho poučit, my z toho můžeme přijmout třeba i nějaké závěry do legislativy, lépe kontrolovat ministerstva, a sám stát, pokud je rozumný, tak si z těch závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu vezme ponaučení a snaží se zase zlevnit a zefektivnit své procesy.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
Pane Munzare, děkuju, pěkný večer dobrou, noc.


Vojtěch MUNZAR, místopředseda kontrolního výboru /ODS/:
Taky vám děkuju, na shledanou, hezký večer.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka:
A tolik tedy hlavní téma pondělní Devadesátky ČT24. Já vám děkuju, že jste se dívali, dobrou noc.

Vojtěch Munzar

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi