30. dubna 2020

Usnesení Regionální rady ODS k hlasování o nemocnici

Regionální rada ODS Zlínského kraje vzhledem k očekávanému prudkému hospodářskému poklesu a s tím spojenému snížení výběru daní považuje současný rozpočtový výhled Zlínského kraje za nerealistický. Veškeré budoucí výdaje kraje se budou muset nové situaci přizpůsobit. Regionální rada ODS proto vyzývá své zastupitele, aby na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje dne 4. května 2020 navrhli odložení hlasování o výstavbě nové nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – Malenovicích, a to o půl roku, kdy už budou hospodářské dopady faktického kolapsu českého hospodářství na rozpočet Zlínského kraje jasnější. Pokud se nepodaří hlasování odložit, pak regionální rada ODS vyzývá své zastupitele, aby projekt výstavby nemocnice nepodpořili.