Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zvláštního příplatku
10. března 2020

Jana Černochová: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci zvláštního příplatku

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslankyně Jany Černochové na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci zvláštního příplatku.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás ve věci vyplácení zvláštního příplatku příslušníkům bezpečnostních sborů, především příslušníkům Policie České republiky zařazeným k Ochranné službě.

Práce v Ochranné službě Policie ČR je velmi náročná a vyznačuje se zvýšeným rizikem, které mj. plyne z rozsahu a obsahu stanovených úkolů. Nejen že příslušníci přímo zajišťují fyzickou ochranu ústavních činitelů ČR a osob, kterým je po dobu jejich pobytu na území ČR poskytována ochrana podle mezinárodních dohod, ale dále mj. zajišťují i ochranu zastupitelských úřadů a rezidencí velvyslanců a ochranu chráněných objektů a prostor zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které schválila vláda. Jako jeden z příkladů, kdy se tito příslušníci Policie ČR setkávají s mimořádnou psychickou zátěží, při které může dojít k ohrožení jejich života a zdraví, je nedávný incident v Poslanecké sněmovně, při kterém se ozbrojený muž snažil proniknout přímo do budovy dolní komory s noži a byl příslušníky Ochranné služby profesionálně zpacifikován, což jen potvrzuje náročnost a rizikovost této práce.

Jistě souhlasíte s tím, že výkon zmíněné práce je značně rizikový, a proto si právem zaslouží adekvátní odměnu mj. v podobě vyplácení zvláštního příplatku v I. skupině dle § 120 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Příslušník má v této I. skupině nárok na zvláštní příplatek ve výši 5 000 Kč až 10 000 Kč měsíčně, přitom výši zvláštního příplatku pro služební místa v bezpečnostním sboru stanoví ředitel bezpečnostního sboru služebním předpisem.

Ráda bych se Vás v této souvislosti zeptala na následující dotazy:

  1. Jaká je současná výše zvláštního příplatku stanovená pro služební místa u Ochranné služby Policie ČR a jaká je výše zvláštního příplatku u příslušníků sloužících v rámci Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy?
  2. Podle jakého klíče je stanovena diferenciace vyplácení zvláštních příplatků v rámci Ochranné služby a příslušníků sloužících v rámci Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy?
  3. Považujete tuto diferenciaci za dostatečnou a adekvátní? Pokud ano, z jakých důvodů?
  4. Podle některých informací je v současné době příslušníkům Ochranné služby, kteří vykonávají službu v budovách a okolí Parlamentu ČR, vyplácen zvláštní příplatek ve výši 7 500 Kč. Přitom příslušníkům sloužícím v rámci Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy je vyplácen zvláštní příplatek ve výši 9 000 Kč. Zakládají se tyto informace na pravdě? Pokud ano, považujete to za systémové? Obzvláště když je výkon služby v obou případech na území hlavního města Prahy? Nebylo by vhodnější, aby výše zvláštního příplatku byla vyplácena ve stejné výši příslušníkům Ochranné služby i příslušníkům sloužícím v rámci Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy?

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

Mgr. Jana Černochová

Jana Černochová

Jana Černochová

1. místopředsedkyně poslaneckého klubu PČR
předsedkyně sněmovního výboru pro obranu
expertka pro obranu
starostka MČ Praha 2

Více o autorovi