5. března 2020

Interpelace na ministryni financí ve věci Mezinárodní investiční banky - zrušení našeho členství

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Petra Beitla na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci Mezinárodní investiční banky - zrušení našeho členství.

Petr Beitl:

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně. Můj dotaz se týká posunu ve věci Mezinárodní investiční banky a Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci. Bod týkající se ratifikace dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky ve smyslu přesunutí sídla banky z Moskvy do Budapešti byl stažen z jednání Sněmovny 17. října 2019.

Stanovisko senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost k tomuto bodu je zamítavé, a zjednodušeně řečeno, doporučuje vládě dál nenavyšovat základní jmění Mezinárodní investiční banky a zahájit kroky k vystoupení České republiky z této instituce. Členství v Mezinárodní investiční bance nepovažuje za přínosné pro naši republiku ani Ministerstvo zahraničí. Mezinárodní investiční banka i Mezinárodní banka pro hospodářskou spolupráci vznikly v dobách Varšavské smlouvy. Ačkoliv se situace v Evropě od těchto dob velmi zásadně změnila, Česká republika je stále jejich součástí i přesto, že se dá říci, že obě banky dnes slouží proruským zájmům a podporují zejména projekty na ruských zájmových územích. Podpora v Česku se týká rovněž zejména firem, které mají ruského majitele. Navíc přesun sídla banky do Budapešti, kde bude pod diplomatickým krytím, je více než problematický z hlediska praní špinavých peněz a špionáže.

A já se nyní ptám, proč jsme stále členy Mezinárodní investiční banky a jaké konkrétní kroky jste již v souladu s vládní politikou, postojem Ministerstva zahraničních věcí a výzvou zahraničního výboru Senátu učinili k vystoupení Česka z Mezinárodní banky pro hospodářskou spolupráci.


Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová:

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, Ministerstvo financí se od roku 2014 intenzivně zabývá otázkou členství ve všech mezinárodních finančních institucích v gesci Ministerstva financí, včetně dvou institucí bývalé Rady vzájemné hospodářské pomoci. Na základě analýzy včetně konzultací s Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem průmyslu a obchodu bylo vyhodnoceno členství v Mezinárodní investiční bance, dále budu používat zkratku MIB, jako výhodné a přínosné.

MIB prošla od roku 2012 úspěšnou transformací. V současné době jsou v bance nastaveny moderní postupy, což potvrzují i ratingové agentury, mezinárodní rating mají s průměrem A-. Dodržuje veškeré mezinárodní sankce, včetně sankcí EU vůči Ruské federaci. Je potřeba zdůraznit, že české podniky služby této banky aktivně využívají. Od roku 2013 podpořila MIB české podniky v celkové výši 210 mil. eur. Banka nikdy neaspirovala na to stát se celosvětově významnou institucí, při podpoře a diverzifikaci českého exportu však supluje limity ČEB a EGAP.

Jako pozitivní považujeme i přesun sídla do Budapešti, jelikož bude banka povinna dodržovat nařízení EU týkající se sankcí. Rozhodně je lepší, když je na území EU. Jedná se o nařízení Rady EU č. 833 z roku 2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

V této souvislosti bych ráda doplnila, aby nedošlo k záměně, že Česká republika je kromě MIB členem i další finanční instituce bývalé RVHP, a to Mezinárodní banky hospodářské spolupráce. Dále budu používat zkratku MBHS. Oproti MIB MBHS transformací neprošla a v podstatě se už léta nachází ve fázi stagnace. V této souvislosti vláda České republiky v roce 2017 diskutovala působení České republiky v této organizaci a přijala odpovídající usnesení. Jelikož se jedná o složitou mezinárodněprávní otázku a je potřeba maximálně chránit zájmy České republiky, nemůžeme v tuto chvíli sdělovat bližší informace, ale ráda bych vás ubezpečila, pane poslanče, že ve věci MBHS činí Ministerstvo financí nezbytné kroky v souladu s tímto usnesením vlády z roku 2017. Také z tohoto důvodu není otázka ukončení členství v MIB aktuální. Nejdříve musíme vyřešit otázku členství v MBHS, ale to je v tuto chvíli všechno, co vám k tomu mohu říci, protože se to všechno odehrává v režimu utajení. Děkuji.

Ing. Petr Beitl

poslanec PČR