14. února 2020

Události, komentáře: Zrušení lustračního zákona?

(ČT 24) Má dál platit lustrační zákon jako pojistka proti bývalým udavačům a spolupracovníkům zločinného režimu, nebo už je nepotřebný a přežitý? KSČM ho znovu navrhuje zrušit, Piráti naopak rozšířit i na členy vlády. Je čas na revizi lustračního zákona? A je vůbec účinný, když jsou svazky spolupracovníků neúplné? Téma Událostí, komentářů ČT24 pro poslance a historika Pavla Žáčka.

Celý rozhovor s Pavlem Žáčkem můžete zhlédnout na ČT24.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Lustrační zákon, pojistka proti vlivu lidí spjatých s minulým režimem, anebo 30 let po revoluci přežitek? Piráti požadují, aby se vztahoval i na členy vlády. Strana proto podala pozměňovací návrh k novele komunistů, kteří chtějí naopak lustrace zrušit. Lustrační zákon měl zamezit přístupu do vysokých funkcí třeba bývalým agentům StB představitelům Lidových milicí a některým funkcionářům KSČ.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Je to zákon, který diskriminuje určitou skupinu lidí pro jejich zaměstnání. A nemyslím si, že je nějakou ozdobou českého právního řádu.

Jan HAMÁČEK, vicepremiér, ministr vnitra /ČSSD/:
Po té relativně dlouhé době si myslím, že je víceméně vyhaslý, takže já už bych nijak do toho nezasahoval.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Hosty Událostí, komentářů jsou
Pavel Žáček, poslanec ODS, a Vojtěch Filip, předseda KSČM. Dobrý večer, pánové.

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Dobrý večer.

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Dobrý večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane předsedo, jaký je zásadní argument KSČM pro zrušení lustračního zákona?

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Zásadním argumentem je, že to je diskriminační zákon, který odsoudila už v roce 1992 Mezinárodní organizace práce, vlastně, že to je jakýsi --- České republiky. Tehdejší federální vláda odpověděla do Ženevy, že jde o to, aby platil jenom 5 let, tím také argumentovali, s tím že nebude prodloužen. Opak byl pravdou. V roce 95 ještě před vypršením jeho platnosti byl prodloužen a vlastně další 2 novely, které se týkaly tohoto zákona, ho vlastně daly na dobu neurčitou, respektive do jeho vyhasnutí, protože samozřejmě věk těch, kterých se týkal ten zákon, je takový, že většinu těch funkcí ani zastávat už dnes nemohu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Vy pana Žáčka nevidíte, on tu kroutil hlavou. Pane Žáčku, co říkáte na ten argument, že odporuje právnímu řádu České republiky? Že je diskriminační?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
To je samozřejmě absolutní nesmysl. Pan předseda komunistické strany zapomíná, že Ústavní soud v listopadu 1992 rozhodl, potvrdil, že to je ústavně konformní řešení toho, abychom zabránili přílivu představitelů komunistického režimu do vysokých funkcí. To není o zaměstnáních, ale jmenovaných funkcích. Myslím, že to je absurdní. A o to absurdnější je, že se ten zákon týká i jeho. Kdyby zvolil někoho jiného. Já samozřejmě nevím, kolik v ústředním výboru Komunistické strany Čech Moravy je bývalých příslušníků Státní bezpečnosti, agentů státní bezpečnosti, ale dokonce on to obhajuje, ono se to týká jeho. A teď se nebavme o panu premiéru Burešovi, respekt Babišovi. Takže já jsem trošku na vážkách na to reagovat, aby nebylo bráno osobně. Je to politický postoj a já se tomu divím, je to provokace, každému demokratovi hozená rukavice, každému demokratovi, který je spjatý s listopadem 89.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Vy jste sám teď zmínil pana premiéra Babiše. Ale nutno tedy dodat, že on se soudí už 8 let a ještě pořád se nedobral výsledku, který by byl pravomocný. Řekněte mi, jakou relevanci mají dnes svazky třeba státní bezpečnosti, když vidíme, že ani po 30 letech není schopná justice rozhodnout, jestli je někdo agentem Státní bezpečnosti, nebo ne. Dá se na ty informace stoprocentně spolehnout tak, abychom nikoho nediskriminovali, aby někdo byl bit a někdo ne, protože některé části těch informací a svazků nejsou už k dispozici.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Rozumím, co říkáte. Nicméně lustrační zákon je postaven na evidenci u Státní bezpečnosti. To znamená na registračních protokolech. Čili i kdyby pan premiér, teď nebudu říkat Bureš, budu říkat Babiš, vyhrál soudy na Slovensku, jako že je nevyhrál, tak by od Ministerstva vnitra České republiky dostal pozitivní lustrační osvědčení. Jinými slovy, že může být dneska vzhledem k té úpravě z minulého volebního období...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
To říkáte vy, ale on tvrdí, že se Státní bezpečností nikdy nespolupracoval...


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
To ale na věci nemění, lustrační zákon, z kterého vychází...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Ale řekněte mi, jestli ty --- jsou relevantní natolik, abychom nediskriminovali jenom část lidí.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Znova vysvětlím. Lustrační zákon, z kterého vychází Ministerstvo vnitra, které vydává to osvědčení, tak pokud si pan premiér Babiš o něj požádal, dostal ho pozitivní. Stejně tak pan předseda KSČM, pokud o ně požádali, to by mě zajímalo, tak dostali pozitivní, i kdyby vyhráli ten soud. Ten soud je pak zastaven.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane předsedo, máte…

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Já myslím, že pan Žáček tady plete pojmy s dojmy. Jediné, co má pravdu, je, že ten lustrační zákon stojí na evidenci, neříká nic o tom, co ten člověk dělal, jaký byl, co udělal. Jinak mimo jiné pan Žáček zapomněl, že jsem ten soud já vyhrál, na rozdíl od jiných.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
To není pravda, to není pravda...

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Ale prosím vás, nechte toho, jako já mám pravomocný rozsudek...


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Ale jaký.

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Pokud jde o...


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Řekněte obsah toho rozsudku, to není, že jste vyhrál, to jste to nevyhrál.

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Jestli mně chcete skákat do řeči, tak se začnete chovat slušně jako normální člověk. A já jenom podotýkám to, že ano, je pravda, že tento zákon stojí na evidenci, neříká o tom, co ten člověk dělal nebo nedělal, jaký ten člověk byl. V podstatě je to diskriminační zákon, který říká: ty jsi byl v takovém zaměstnání, například, byl tajemníkem okresního výboru strany nebo byl politickým zástupcem v armádě, jiný zákon je 451. A to je prostě věc, která neukazuje o tom, jestli ten člověk udělal něco špatného nebo neudělal něco špatného.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
A pane předsedo, tak nám prozraďte, co máte v tom rozsudku, když tedy tvrdíte, že jste vyhrál soud, a pan Žáček tvrdí, že ne.

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Já samozřejmě mám v rozsudku, že jsem nevěděl, ani vědět nemohl, že spolupracuju se Státní bezpečnosti. Já jsem byl ve vysoké hospodářské funkci ve státním podniku Sfinx a byl jsem příjemce informací, které byly důležité pro ekonomický vývoj státního podniku Sfinx. Dostal jsem informace, které byly důležité pro to, abychom byli schopni v tom konkurenčním boji jako exportní továrna, která vyvážela za tři čtvrtě miliardy tehdejších československých korun zboží do západní Evropy, do Ameriky, do Kanady...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pan Žáček zase nesouhlasí, tak pane Žáčku...

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Jako je to možné, že nesouhlasí...


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Pan předseda v tom rozsudku má napsáno, že nevěděl, že to byla Státní bezpečnost, ale nemá tam, že nebyl agentem. Jinými slovy...


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Při vzdělání pana předsedy...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pánové, to si asi vyřešme někde jinde...


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
... by ho nevysílala kriminální policie do Německa pracovat jako agenta rozvědky, to si myslím, že je zcela jasné.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pojďme k tomu jádru věci, pane předsedo, řekněte mi, proč s tím návrhem přicházíte teď? Vy už jste se několikrát snažili o to lustrační zákon zrušit. Máte teď s někým předdomluvenou podporu pro váš návrh zákona? Znamená to, že to je nějaký obchod něco za něco, protože když už jste několikrát zkusili a nikdy to neprošlo, tak mi řekněte, co se teď změnilo? Protože je to až po půlce volebního období, je to nějaká hra pro voliče nebo to myslíte vážně a víte, že vás někdo podpoří...

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
My to myslíme vážně, my to máme v politickém programu, protože to nepovažujeme za žádnou ozdobu českého právního řádu. Předkládali jsme to v každém volebním období, buď jako samostatný návrh zákona, nebo jako návrh, kterým jsme derogační ustanovení antidiskriminačního zákona o to obohatili. Ale neprošlo to. Prostě je to...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Máte teď vyjednanou podporu od někoho?

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Nemáme, zatím jsme to předložil, jistě budeme vyjednávat s ostatními politickými kluby.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Jste ochotni hnutí ANO něco slíbit za to, že vám podpoří návrh na zrušení lustračního zákona?

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Není to součástí dohody o toleranci, takže uvidíme, jaké bude jednání. Ale v tom politickém vyjednávání nám jde o to, abychom vyhověli rozhodnutí Mezinárodní organizace práce, ale i rozsudkům, které vedli ti, kteří se dostali do konfrontace s tím zákonem a vedli ty spory až u Evropského soudu pro lidská práva. A myslím si, že je důležité, abychom nedělili dál společnost. Tady existuje řada lidí, kteří si pořád myslí, že nejdůležitější pro Českou republiku je heslo „rozděl a panuj“, aby lidé byli stále rozdělování. Pokud bychom to porovnali, tak například rehabilitace těch, kteří byli nespravedlivě odsouzeni v padesátých letech, začali už v roce 60, 68, tedy nejpozději...


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
To nemá žádný význam, to, co tady říkáte.

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Ale to má význam, to má význam. Buď chceme integraci společnosti tak, aby Česká republika hájila národní zájem ve prospěch všech svých občanů, nebo chceme ty občany dělit. Vy chcete dělit občany, chcete je rozhádat.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane předsedo, promiňte, já jenom, abychom divákům nabídli pohled na to, co to vůbec lustrační zákon je, tak já poprosím Martina, aby nám řekl, koho všeho se týká.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor:
Ano. Ta základní informace už tady padla. Původně byla účinnost zákona omezená na 5 let, teď tedy žádný termín, minimálně ten konečný, tedy nemá. Norma se týká bývalých příslušníků nebo spolupracovníků StB, funkcionářů KSČ od okresního tajemníka výše, příslušníků Lidových milicí nebo členů akčních výborů či prověrkových komisí. Tito lidé nemohou vykonávat vedoucí funkce ve veřejné správě, justici, armádě, policii nebo veřejnoprávních médiích. Nevztahuje se na členy vlády či jejich náměstky. Na Slovensku podobný zákon, který by zakazoval bývalým příslušníkům StB práci ve veřejných funkcích, neplatí. Německo schválilo zákon o dokumentech Stasi zaměstnanci nebo uchazeči o práci ve státní správě, vyšší funkcionáři ale taky například představitelé justice, ti všichni podléhali přezkumu kvůli možnému napojení na tajnou policii.
Parlament rovněž do roku 2030 prodloužil lhůtu, do kdy se bude prověřovat, jestli politici či státní úředníci v minulosti pro Stasi nepracovali. Poláci přijali lustrační zákon v roce 97. Povinné prohlášení o nespolupráci se týká prezidenta, členů parlamentu, osob vykonávající veřejnou moc, členů Ústavního soudu, soudců, prokurátorů, advokátů a vedoucích veřejnoprávních médií. Pokud se ale zjistí, že si někdo s tajnou policií zadal a nepřiznal to nebo o tom lhal lépe řečeno, můžeme být funkce zakázána na 10 let.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane Žáčku, je to 30 let, kdy tady byla revoluce. Má takový zákon i 30 let od revoluce ještě smysl? Není ta norma už opravdu přežitá?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Ta norma má velkou symbolickou hodnotu, myslím si pro každého člověka, který prostě souhlasí s listopadem 89, věděl, že je nutné v zákoně vyjádřit nějakou diskontinuitu mezi představiteli tamního režimu a mezi představiteli toho nového právního státu, demokratického státu, ústavního zřízení. A bylo to uděláno zákonem. Ten zákon není dokonalý, prostě chybí v něm některé represivní orgány, já nevím, třeba důstojníci pohraniční stráže, chybí v něm vojenská rozvědka a tak dále. Nicméně máme ho zde a je zapotřebí. Tím spíše, že dneska se komunisté vrátili do značné míry k moci. A umožnil jim to premiér, kde ty pochyby, kde ta vazba na Státní bezpečnost sice na jinou správu než tady pana předsedy KSČM, na 12. správu na Slovensku, prostě je. Čili mě by určitě zajímalo, kdyby pan předseda jaksi přiznal, jestli to nedělá v zájmu pana premiéra, a jestli to nedává...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
To jsem se ptala, jestli má dohodu s ním.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Mě překvapuje, ale možná by mohli vyložit karty na stůl a mohli by říci, jestli to teda není, vlastně že to podává KSČM za pana premiéra Babiše.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane předsedo, podáváte to za pana premiéra Babiše, nebo ne?

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Asi z té logiky věci, kterou jste říkal na začátku, vyplývá, že ne, protože jsme to předkládali v roce, jestli chcete čísla tisku, tak v roce 1998...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Tentokrát, jestli nemáte větší šanci, když vám hnutí ANO řekne že, když je podpoříte, tak vy dáte jim taky něco...

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Ta šance například byla v roce 2002. My jsme to předkládali jako tisk 74...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Dobře, pane předsedo, já vám řeknu jeden argument TOP 09, který říká, že lustrační zákon je sice nedokonalá, ale pojistka, aby vysoké státní pozice nezastávali lidi, kteří sloužili minulému režimu jako udavači, nebo členové Lidových milicí. Podle vás mají tihle lidé právo na to, aby zastávali vysoké funkce ve státu, aby pracovali pro stát ve velkých funkcí?

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Ústava České republiky, říká zcela jasně, že každý má právo se podílet na veřejné správě, takže to je jeden argument. A druhý argument je ten, že opravdu ten zákon, jak řekl i pan Žáček, stojí na principu evidence, čili neříká vůbec nic o tom, co ten člověk dělal nebo nedělal. A prostě ta otázka té evidence přece neříká nic o tom, jestli ten člověk má nějaké omezené právo, nemá omezené právo...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Ale, to že byl u Lidových milicí, že byl v některých organizacích KSČ, tak už něco říká.

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Byl členem Lidových milicí. Udělal něco špatného?


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
U příslušníků SS v Německu to máte také, prostě nemůžou se v některých funkcích veřejných...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane Žáčku, řekněte mi, jaký je názor...


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
… to je ochrana demokratického zřízení.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Jaký je názor
ODS na návrh Pirátů, kteří chtějí naopak zpřísnit ten zákon tak, aby se týkal ministrů? Podpoříte návrh Pirátů?

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já jsem teda mile překvapen, že kolegové, mladší kolegové z řad Pirátů toto podali, protože mnohdy některá jejich vyjádření, trošku mi vyplývalo z toho, z té diskuse, že někdy nechápou, jak je důležitá diskuse o totalitním režimu, jak je nutné reagovat na svým způsobem každou arogantní reakci nebo dokonce provokaci komunistů dneska v
Poslanecké sněmovně, které tam máme každý druhý den. Protože říkají: mysleme na budoucnost. Ale dokud my nevyřešíme tu minulost, tak jak tady máme hledat tu shodu na některých řešeních, které se týkají budoucnosti. Čili jsem rád, že to podali, a rozhodně Občanská demokratická strana to podpoří.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane předsedo, vy to nepodpoříte, předpokládám. Řekněte mi, vy nemáte požadavek na ministry, aby měli větší morální kredit než ostatní?

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
My máme požadavky na morální kredit, například tím, že se nedotkli korupce. Podívejte se...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
To je pro vás zásadnější než to, jestli byli třeba udavači?

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Ano, protože to říká on o nich, to, co dělají nyní, ne to, co dělali do roku 89.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
A to není důležité, co člověk dělal před 30 lety, podle vás?

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Já nevím, jestli je promlčitelnost privatizačních zločinů jenom 20 let a tady máme 30 let, tak něco je nepromlčitelné a je to, ještě je to postaveno na principu evidence čili nikoliv na tom, co ten člověk dělal.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Ale tady nejde jen o evidenci Státní bezpečnosti, ale taky o Lidové milice, o okresní tajemníky KSČ a další věci.

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Dobře, a udělal, byl... Já se zeptám jinak. Dobře, byl někdo tajemníkem okresního výboru Komunistické strany Československa, nic nespáchal, nespáchal žádný trestný čin, neprovinil se proti československému právnímu řádu, neprovinil se jiný proti českému právnímu řádu a proč má být tedy diskriminován? Jaká je tady logika?

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane Žáčku, poslední věta, prosím pana Žáčka.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Na to odpověděl Ústavní soud už v listopadu 1992, že demokratický systém, po té době té obnovy po tom totalitním systému tady napáchal obrovské škody, má právo se bránit…

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Odpověděl na to, že…

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pane předsedo, prosím, nechte pana Žáčka...


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
… proti těm představitelům té minulosti. A my to máme takto definováno. Říkám, ten zákon není dokonalý, některé kategorie tam chybí. A ta nomenklatura přísluší státní bezpečnosti a agenti Státní bezpečnosti prostě byli, jsou dneska stále považováni za osoby, které mohou narušovat demokratické řízení, proto ten zákon platí a proto má tu symbolickou i faktickou hodnotu velmi...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:
Pánové, my budeme samozřejmě sledovat jednání ve Sněmovně. Děkuju za to, že jste byli hosty Událostí, komentářů. Hezký večer a na shledanou.


Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Děkuji moc za pozvání.

Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:
Na shledanou, dobrou noc.


 

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek