Interpelace na ministra dopravy ve věci zákaz předjíždění kamionů

30. ledna 2020
Interpelace ministra dopravy ve věci zákaz předjíždění kamionů

(www.psp.cz) Ústní interpelace poslance Petra Bendla na ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka ve věci zákaz předjíždění kamionů.

Petr Bendl:

Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, v České republice existuje dopravní značení zákazu předjíždění kamionů. Podle mých informací doposud nebyla udělena žádná pokuta v tomto opatření, zjevně nikdo se této záležitosti nevěnuje, nekontroluje ji, nevymáhá. Možná že kdyby někdo se té situaci věnoval, mám tím na mysli zejména Policii ČR, tak bychom v praxi zjistili, co vlastně tento zákon přináší, zdali vůbec se máme bavit o plošném zákazu předjíždění, nebo jestli náhodou by nebylo lepší zavést v některých částech opatření, tzv. proměnlivé značení.

Vy jste minulý týden nebyl na projednávání příslušného zákona, který se tímto zabývá, proto mě zajímá váš názor, jak se na zavedení plošného zákazu předjíždění kamionů díváte a zdali by opravdu nebylo lepší v některých lokalitách zavést proměnlivé značení a v některých třeba, kde je to vyhodnoceno jako klíčové opatření, tak by tam zůstalo, ale také, aby bylo kontrolováno. Děkuji vám.
 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček:

Vážený pane poslanče, děkuji za dotaz. Tak jak už jste zahájil vaši interpelaci, je pravda, že to nepadá jen na resort dopravy. Já nedokážu říct, proč policie nepokutuje někoho, kdo nedodržuje pravidla. To je třeba směřovat případně na pana vicepremiéra Hamáčka. Já se k tomu mohu vyjádřit z úhlu pohledu resortu dopravy, který nesouhlasí s plošným zákazem předjíždění kamionů, což určitě víte. Bylo to zde diskutováno i v těch minulých dnech. Proč nesouhlasíme s plošným zákazem - je důležité stále říkat ten plošný. Protože současné znění zákona o silničním provozu upravuje obecné podmínky jízdy v jízdních pruzích, tak tedy předjíždění, nechci teď tady chodit do přílišných detailů, ale podle § 12 odst. 4 platí to, že nad 3,5 tuny, pokud dodávka přesahuje 7 metrů, může užít výhradně dvou jízdních pruhů, které jsou nejblíže k té pravé straně vozovky, a v ostatních může tehdy, pokud se třeba otáčí, něco objíždí nebo nějaké mimořádné odbočování.

Podle § 36 řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti opět více jak 3,5 tuny a zase více jak 7 metru nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud tedy předjetí nemá dostatečnou rychlost. To je možná i to, na co jste narážel, jestli to policie dostatečně kontroluje. Ale jak říkám, to není úplně otázka na mě nebo na náš rezort.

Pak je třeba ještě vzít do úvahy velmi důležitou současnou právní úpravu, to je sedmdesátsedmička, která navíc umožňuje pomocí stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích omezit jízdu některých kategorií silničních vozidel pouze na vymezené jízdní pruhy s tím, že je možné takové omezení přizpůsobit stavu konkrétního úseku té pozemní komunikace, aktuální dopravní situaci, případně klimatickým podmínkám. Využít lze buď tedy konkrétní zákazovou dopravní značku, takzvanou B22a, což je zákaz předjíždění pro nákladní automobily, nebo značku IP21, omezení v jízdním pruhu, případně doplnit o symbol dopravní značky zákaz vjezdu nákladních automobilů. Současně veškeré dopravní značení lze využívat ve formě proměnného značení, což je také důležité, umožňujícího pružně reagovat na aktuální podmínky, a to kdykoliv, tedy nejen v té takzvané vymezené době.

My pochopitelně nechceme, aby se opakovala nešťastná událost z 12. prosince 2018, na kterou si určitě někteří z nás vzpomínají, kdy v důsledku vysoké kalamitní situace došlo k zablokování D1, a právě proto ŘSD z tohoto důvodu vytvořilo určitý nový režim a stanovuje takzvanou přechodnou úpravu provozu na dálnicích, která zakazuje předjíždění nebo jízdu v určitých pruzích právě pro kamiony, přičemž ty dopravní značky by měly být instalovány, a to shodou okolností již zítra, na dobu od 30. dubna 2020. Mělo by to být konkrétně na dálnicích D1 nebo na vybraných úsecích dálnic D1, D5, D8 a D11.

Takže snad jsem alespoň částečně uspokojil váš dotaz. Děkuji.
 

Petr Bendl:

Děkuji za vaši odpověď, pane vicepremiére. Já jsem interpeloval i pana ministra Hamáčka, bohužel není přítomen a nebyl přítomen ani minulý týden, takže mi neodpověděl. Věřím, že odpoví písemně.

Stejně se mi zdá, že byste mezi sebou nějak komunikovat asi měli. Mělo by Ministerstvo dopravy vědět, že Ministerstvo vnitra, potažmo Policie České republiky tohle v podstatě nekontroluje, takže zavádění nových a nových značek bez toho, že by to někdo kontroloval, je poměrně nadbytečné a ten problém to vlastně nevyřeší. Rozuměl jsem vaší odpovědi, že s tím plošným opatřením nesouhlasíte, že je berete jako opatření v jistých lokalitách, kde to vidíte jako důležité. Problém zůstává v tom, že to stejně nikdo nekontroluje a nevymáhá. Děkuji vám za vaši odpověď.


Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček:

Kdybych to měl říct s nadsázkou, tak k těm 24 interpelacím můžete dát ještě resort vnitra, pak by to bylo úplně kompletní. Ale já vám rozumím, že to není jenom na otázky interpelace poslanců. Tak jako vy můžete komunikovat s panem Hamáčkem určitě i jinak než přes interpelace, tak s ním mohu komunikovat já. A nechci se tady teď vymlouvat, proč zrovna policie nekontroluje a proč mu to někdo neřekl někdy v minulosti. Pro mě i to je relativně nová informace, ale v každém případě se s tím pracovat dá. Myslím si, že nám jde o jednu věc, a to pokud jsou někde nějaké značky a je tam nějaké omezení, tak aby to bylo dodržováno, aby samozřejmě ta policie činila v tomto.

Takže skutečně i bez nadsázky říkám, že se tomu věnovat budu. Zeptám se i pana kolegy Hamáčka, jaký způsobem se to vyhodnocuje. Děkuji.

Petr Bendl

poslanec PČR