Interpelace na ministra zemědělství ve věci kůrovcové kalamity a sucha v ČR
23. ledna 2020

Jan Zahradník: Interpelace na ministra zemědělství ve věci kůrovcové kalamity a sucha v ČR

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na ministra zemědělství Miroslava Tomana ve věci kůrovcové kalamity a sucha v ČR.

Jan Zahradník:

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, vzhledem k průběhu teplot v roce 2020, který je očekáván, je možné, že dojde k další značné gradaci kůrovce, konkrétně zhruba v polovině dubna roku 2020. Koncem roku 2019 bylo snímkováním odhadováno napadení až 150 milionů stromů, tedy zhruba jedné třetiny všech jehličnanů. Podotýkám, že České lesy mají stejnou výměru jako lesy Bavorska 5,6 milionů hektarů, ale kalamitní těžba u nás dosahuje pouze jedné pětiny úhrnu bavorské.

Neocenitelný je také význam toho, že neopadavé jehličnany mají kladný vliv na vodní bilanci v krajině. Podíváme-li se na údaje z meteorologické stanice v jihočeských Hejnicích mezi lety 2006 až 2019, vidíme, že dochází ke srážkovému deficitu za tato léta ve výši 36 %. Konkrétně v roce 2006 byl srážkový úhrn 653 milimetrů, pak se to snižuje, 422 v roce 2014, až tedy 361 milimetrů v roce 2019. Je to určitě důsledkem likvidace smrkových porostů kůrovcovou kalamitou v Národním parku Šumava. Tento výrazný aspekt jehličnanů by měl být zhodnocen i při druhové skladbě obnovovaných holin po kalamitních těžbách, tedy nesmíme vyřadit smrk a včas si objednat sazenice jehličnanů.

Moje otázka na pana ministra Tomana zní, zda hodlá využít nástroj, který mu dává zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, a vyhlásit stav nouze, který by umožnil rychlý a operativní postup jak při likvidaci napadených stromů, tak při vytváření zásob sazenic pro zalesňování holin po kalamitní těžbě. Děkuji.

Jan Zahradník

Jan Zahradník

poslanec

Více o autorovi