Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci možného politického ovlivňování orgánů činných v trestním řízení vedeném proti managementu ÚSTR
24. ledna 2020

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministra vnitra ve věci možného politického ovlivňování orgánů činných v trestním řízení vedeném proti managementu ÚSTR

(www.psp.cz) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministra vnitra vlády ČR Jana Hamáčka ve věci možného politického ovlivňování orgánů činných v trestním řízení vedeném proti managementu Ústavu pro studium totalitních režimů bezpečnostních složek, pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě, a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Vážený pane ministře,

v souvislosti s probíhajícím přípravným řízením vedeným Národní centrálou proti organizovanému zločinu (dále „NCOZ“) za dozoru městského státního zastupitelství v Praze proti managementu Ústavu pro studium totalitních režimů (dále „ÚSTR“) pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě, a poškození finančních zájmů Evropské unie, jsem se doslechl o vážném podezření z možného politického ovlivňování této smutné kauzy – jednoznačně ve snaze zamést vyšetřování doslova pod koberec. V této souvislosti bych se pochopitelně konkrétně zeptal, resp. ujistil:

1/ Je ze strany vedení ministerstva vnitra ČR vyvíjen v této věci nějaký tlak na vedení Policie České republiky, respektive NCOZ, aby tento případ odložila?

2/ Je do tohoto nepřijatelného jednání jakkoliv zapojen Váš poradce a členy Rady ÚSTR František Bublan?

3/ Vyžádalo si, či obdrželo vedení ministerstva vnitra od Policie ČR anebo přímo NCOZ jakékoliv písemné informace o průběhu vyšetřování? Kolik těchto informací bylo, kdy byly vypraveny a jaká jsou jejich čísla jednací?

4/ Byl s těmito informacemi seznámen Váš poradce František Bublan? Jak s nimi případně naložil?

Pro úplnost dodávám, že považuji tuto praxi – pokud k ní došlo – za zásadně nepřijatelnou a odsouzeníhodnou. Zároveň upozorňuji na zřejmý střet zájmů u Františka Bublana, vycházející ze souběhu jeho veřejné funkce člena Rady ÚSTR a člena Vašeho poradního týmu.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

dokument: odpověď mv (pdf)

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.
poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi