Písemná interpelace na ministryni spravedlnosti ve věci možného politického ovlivňování orgánů činných v trestním řízení vedeném proti managementu ÚSTR
24. ledna 2020

Pavel Žáček: Písemná interpelace na ministryni spravedlnosti ve věci možného politického ovlivňování orgánů činných v trestním řízení vedeném proti managementu ÚSTR

(www.psp.cz ) Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na ministryni spravedlnosti vlády ČR Marii Benešovou ve věci možného politického ovlivňování orgánů činných v trestním řízení vedeném proti managementu Ústavu pro studium totalitních režimů bezpečnostních složek, pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě, a poškození finančních zájmů Evropské unie.

Vážená paní ministryně,

v souvislosti s probíhajícím přípravným řízením vedeným Národní centrálou proti organizovanému zločinu (dále „NCOZ“) za dozoru městského státního zastupitelství v Praze proti managementu Ústavu pro studium totalitních režimů (dále „ÚSTR“) pro podezření ze spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě, a poškození finančních zájmů Evropské unie, jsem se doslechl o možném politickém ovlivňování této kauzy se zřejmou snahou zamést vyšetřování pod koberec.

V této souvislosti bych se chtěl ujistit, zda si je příslušný dozorující městský státní zástupce vědom jakékoliv snahy o ovlivnění činnosti NCOZ v této kauze, či ji může vyloučit, a jde pouze o spekulace.

Pro úplnost dodávám, že považuji jakoukoliv snahu o ovlivňování postupu orgánů činných v trestním řízení za zásadně nepřijatelnou a odsouzeníhodnou, přičemž předpokládám, že státní zastupitelství by v případě potřeby bylo schopno zajistit všem orgánům činným v trestním řízení podmínky pro nestranné a objektivní uzavření tohoto případu.

Děkuji za Vaši odpověď ve lhůtě stanovené Jednacím řádem PS PČR.

S pozdravem

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR
zakladatel a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek

Více o autorovi