Interview ČT24
20. ledna 2020

Martin Kupka: Interview ČT24

(ČT 24 ) Hostem diskusního pořadu Interview ČT24 byl místopředseda ODS Martin Kupka.

Celý rozhovor s Martinem Kupkou můžete zhlédnout na ČT24.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Zemřel nepřehlédnutelný politik ODS, ale i celé české politiky, Jaroslav Kubera. Dlouholetý primátor Teplic. Od roku 2000 senátor, který se dostal až do pozice předsedy horní komory Parlamentu. V čem spočívala jeho politická síla? S jakou silou chce vítězit na politické scéně ODS? Dokáže nejen kritizovat, ale i jasně formulovat, v čem je věrohodnější než ostatní, jak tvrdí? Hostem Interview ČT24 je místopředseda ODS
Martin Kupka. Děkuju za to, že jste přišel. Hezký podvečer.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Hezký podvečer.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jaroslav Kubera, jak moc bude chybět vám osobně a čím bude chybět celé politické scéně podle vás?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Mě se ten odchod dotkl velmi. Pro mě a řekl bych, že pro spoustu dalších starostů za ODS a troufnu si dokonce tvrdit, že nejenom starostů za ODS, byl Jarda Kubera vzorem starosty. Starosty, který mluvil s lidmi, který jim rozuměl, který hledal pro něco co nejlepší řešení v místě, který měl pro své město vizi. Já si pamatuju před lety, jak mně nadšeně líčil, že Teplice jednou budou mít sto fontán. Myslím, že 100 fontán nemají sice, ale že to město se pod jeho vedením významně změnilo, že je dneska pro lidi pro všechny návštěvníky, kteří tam jezdí, příjemnějším místem. Byl jsem tam nedávno. A je to průkazné. Je to jasné. Je to vidět na prvním místě. Je to navíc politik, který měl přesah významně nadregionální, který ukazoval, kam má mířit zdravý rozum, kam má mířit politika, co je v životě důležité, co je v politice důležité. V tomhle směru určitě bude chybět občanským demokratům, ale hlavně bude chybět celé České republice.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
V říjnu roku 2019 byl stejně jako jste teď vy hostem Interview ČT24 a my si teď připomeňme jeho slova. Jeho slova v době, kdy byl předsedou Senátu.

Jaroslav KUBERA, předseda Senátu /ODS/:
Toto je v naší politice přece zvykem, že tady se nepolemizuje s názorem, ale s člověkem a ty osobní útoky zejména, proto mimochodem nejsem na sociálních sítích. Bohužel politiky to hrozně baví spolu polemizovat a nejenom české, ale i světové, že Putin komunikuje s americkým prezidentem přes Twitter. To mi připadá až nedůstojné.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jakou energii vnášel Jaroslav Kubera do politiky a jak jste si třeba vy dokázal poradit s jeho svérázným humorem?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Jarda Kubera bavil všechny svým humorem, svým vystupováním. To byl zároveň člověk, který vždycky s sebou nesl, ať už to byly vtipy, výrazné vystupování, to, že byl schopen nadhledu, to, že byl také schopen velké zkratky, přímého pojmenování a provokace. A to k výraznému politikovi patří taky. Takový byl Jarda Kubera. Takový pro mě zůstane. Myslím, že pro něj přesně platí, že je to ten typ lidí, kteří by tu měli být a mohli být další desítky let a pořád by byli mladí tím, co přinášejí. Tím, jak nenechají to veřejné mínění lhostejné. Jak pořád nastoluje i svými hláškami nějaké nové téma. Tak to si myslím, že je jako významná hodnota, která s Jardou Kuberou odchází.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Na kongresu ho chválil i váš znovuzvolený předseda Petr Fiala.

Petr FIALA, předseda strany /ODS/:
Jaroslav Kubera možná překvapuje sám sebe, s jakou motivací a nasazením do toho dne do toho jde. A když s ním sedím v jeho pracovně v Senátu, tak nevím, jestli se mi točí hlava z množství vykouřených cigaret, nebo z jeho energie. Ale ať je to jakkoliv, tak v Jaroslavovi má dnes Senát viditelného a přesvědčeného obhájce druhé komory, ale i svobody našich občanů.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Co by si tedy podle vás měla ODS po odchodu Jaroslava Kubery umět uchovat?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Nepochybně občanští demokraté budou dále hájit, je to i naše odpovědnost vůči Jardovi, jasný názor jasné hodnoty svobody demokracie. To, že v současné době plní Senát tu jasnou pojistku, je také významný vliv jeho působení. A já jsem přesvědčený o tom, že tohle občanští demokraté nikdy neopustí, že to máme v genetickém kódu, že budeme hájit dobré hodnoty osvědčené časem, že se budeme bránit všemu, co bude zavánět oligarchií, nebo dokonce totalitou, co bude do českého prostředí vnášet podivné prvky nedemokratického jednání. Samozřejmě spolu s tím připojíme Jardovu praktičnost. To, že všechny ty problémy, se kterými se on se potkával v Teplicích, tak vždycky musely mít nějaké jasné řešení, výhled, jak to udělat. Musely být dostatečně konkrétní a byly vždycky pronášené s velkou energií a pohledem dopředu a naplňovaly se. Tak tohle podle mě je zároveň výsledek toho kongresu. I toho, co občanští demokraté budou dál české veřejnosti nabízet.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ano, ODS má za sebou svůj 29. kongres. Jak byste ten letošní otitulkoval? V čem spočívá jeho jasná zpráva, jasně formulovaná výzva?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Jasná alternativa současné agrosocialistické vládě. Jasný odpor tomu, co dělá Antibabiš ve smyslu našeho ustrojení ve smyslu naší politiky, ale konkrétní v tom, co budeme nabízet, jak to budeme lidem sdělovat. A energie se s tím poprat tak, aby opravdu výsledek těch krajských voleb i těch sněmovních byl jednoznačný a po tom dalším roce jsme neměli vládu, na které se podílejí komunisté. I tohle byla jedna z věcí, kterou Jarda Kubera opakovaně kritizoval, že 30 let po listopadu se ocitáme v zemi, kde do vládnutí významně zasahují komunisté. Dokonce významněji než ten menší koaliční partner, sociální demokraté, za komunisty se chodí Andrej Babiš radit podle toho, co má udělat. Ale vrátíme se k tomu, co je náš program. Tak náš program pro ty další 2 roky bude srozumitelná politika pojmenovaná v konkrétních číslech tak, aby ve školství bylo dost finančních prostředků na zvyšování platů učitelů. Aby se konečně podařilo najít finanční prostředky na investice zejména do dopravní infrastruktury. Abychom opravdu neklopýtali mnoho mil daleko za všemi ostatními zeměmi kolem nás, třeba za Polskem, ale dokázali jsme dobudovat D35. A se zkušenostmi, které máme, víme jak na to. Zatímco vláda přešlapuje na místě třeba v oblasti stavebního zákona. My jsme přišli s elektronizací, což je reálná odpověď na to, jak urychlit stavební řízení v České republice a jak ty investice snáz…

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Teď už vás zastavím, protože vy dokážete dobře pojmenovat to, co vám vadí. To, co jsou vaše programové priority. Ale jak chcete zvítězit? Máte vy jakožto členové vedení ODS nějakou jasnou strategii, třeba strategii, kterou veřejnosti neříkáte? Mně jde o ty cesty. Rozumíte mi?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem zmínil jeden konkrétní příklad, co se nám podařilo prosadit i z opozičních lavic ve sněmovně. To, že například díky návrhu občanských demokratů od 1. ledna letošního roku nabývají zákony v České republice účinnosti jen 2 dny v roce. To je významné zjednodušení pro všechny občany České republiky, pro ředitele škol, pro podnikatele, pro všechny, kteří...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Tomu rozumím. Máte jaksi legislativní úspěchy z opozičních řad. Ale přesto, předpokládám, že vám to nestačí. Když hovoří Petr Fiala o tom, že je potřeba jaksi vést zápas o naši republiku, tak bych řekla, že má na mysli nějaký větší úspěch ODS. Jak ho chcete dosáhnout? Přesvědčováním o politických prioritách, nebo chcete vyjíždět více za lidmi do regionů? Co musí ODS změnit, aby skutečně bylo slyšet to, co chcete prosadit?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Budeme aktivnější. A když zmiňuji ten konkrétní návrh, tak on má širší platnost. My chceme to, aby v České republice nebylo tolik byrokracie, aby lidé neměli tolik papírování na každém kroku. Tak tohle je konkrétní příklad, kterým jsme ukázali, že to nejen myslíme vážně, ale že jsme schopni to naplňovat. Že je to konkrétní cesta. Nejenom abstraktní pojem, ale dokonce konkrétně naplněný cíl. Půjdeme v tom pokračovat. Chystáme další právní úklid. Změny, které povedou k tomu, že stát nebude nad lidmi vládnout ve smyslu poroučení, rozkazování, povýšeneckého přístupu, ale že jim bude sloužit. Ukazujeme to na konkrétních návrzích. A ptáte-li se na strategii, tak i Petr Fiala zmínil na tom kongresu, že se vydá znovu do krajů, že navštíví všechny regiony.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
To znamená, ztratila třeba ODS podle vás kontakt s lidmi v regionu?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem s lidmi v regionu kontakt neztratil.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dobře, ale asi to nestačí úplně.


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Tak bude to znamenat pořádně šlápnout do pedálů, ale to je i jedno z důležitých poselství toho kongresu. A myslím, že si ho neuvědomuje jenom vedení, ale že to, jakým způsobem se nám podaří uspět v těch krajských volbách, bude určovat to, jak budeme rozumět lidem v jednotlivých krajích, co jim konkrétního nabídneme, jak přesvědčivě a s jakou energií jim to půjdeme povědět. Tohle ODS chybět nebude.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Co bude pro ODS úspěch v krajských volbách?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Když získáme některé kraje s hejtmanskými posty. Teď nemáme žádného, tak jednoduše jakékoliv navýšení od jednoho výše je úspěch.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jak moc podle vás ODS bojuje s tou svou starou pověstí, o které třeba Petr Fiala říká, že už není fér ji připomínat. Ale přesto, vnímáte, že se vám možná až tak, jak jste očekávali nedaří masivněji přesvědčit mnohé nové voliče a získat je na vaši stranu? Protože jaký si vy dáváte horizont úspěchu? Máme tady nějaké senátní volby. To často říká váš předseda, ty jsme vyhráli, ale tam asi není zastoupen úplně ten mainstream. Je to třeba těžší, než jste si vy na počátku politické kariéry Andreje Babiše dovedl představit?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Je to těžší. Je to těžší. Když se bavím s lidmi v okolí ve středních Čechách, tak mnoho lidí říká, to je pořád ODS, nás zklamala. Na nás je, abychom přesvědčili, že si zasloužíme důvěru, a že máme recept pro Českou republiku a ukazujeme ho. Je to běh na delší trať. Je to dáno nepochybně tím, že se změnila česká politická scéna, že je tu nabídka všeho možného slibování na každém kroku, rozhazování peněz. Tomu čelíme. V takovém prostředí v situaci, kdy se navíc České republice daří, tak nabízet zodpovědnou alternativu, která je možná složitější, protože je méně líbivá, protože znamená víc vysvětlování, ale to já si troufnu tvrdit, že umíme, že to budeme umět taky víc i v případě regionálních voleb, abychom lidem ukázali. Ano, my myslíme na budoucno. Na to, aby Česká republika jenom nepromarňovala svoji přítomnou prosperitu, ale aby dokázala díky té prosperitě budovat lepší podmínky do budoucna. Aby se opravdu stala zemí, která bude schopná držet krok s dalšími státy, rozvíjet dopravní infrastrukturu, pamatovat na vzdělávání, protože to je jeden ze základů úspěchu, na vědu a výzkum. To jsou naše priority, které jsme ukázali i na tom kongresu. Nejsou to, znovu zdůrazňuju, jenom abstraktní obecné pojmy. My na to máme konkrétní návrhy. Promítají se už teď do našich návrhů legislativních úprav.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Vy připouštíte, že to je těžší, jak si získat, anebo získat převahu politickou minimálně nad hnutím ANO. Neměla už ODS dostatek času prokázat, že je přesvědčivou věrohodnou protiváhou?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Jiné politické strany v situaci, v níž jsme se ocitli my, nedokázaly přežít a rozpadly se. My jsme přežili. Přešli jsme přes údolí smrti. Vzpomeňte opravdu na rok 2014, kdy podle průzkumů veřejného mínění jsme se vůbec nemuseli dostat do Sněmovny. Teď o tom nikdo nepochybuje. Jsme nejsilnější opoziční stranou. Přinášíme konkrétní témata. Ano, jsme konzervativci. Už to samozřejmě znamená větší pozornost věnovat vysvětlování. To není populismus. To je politika, která sází na to, že kromě spektáklu potřebujeme obsah. Že ten program musí být jasný, potřebujeme výrazné osobnosti. Potřebujeme lidi, kteří dokážou zaujmout pozornost, protože to je také pravda, že se svět médií proměnil.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Právě výrazné konkrétní politické osobnosti. Není to politický deficit současné politické scény, když se podíváte třeba i na řady ODS? Úplně upřímně. Nechybí tady lidé, kteří dokáží čelit i kdyby třeba těm populistickým politikům, proti kterým bojujete?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Samozřejmě, že se zvedáme z těch malých čísel preferencí a stoupáme. Já znám spoustu významných výrazných komunálních politiků, regionálních politiků, ale znám samozřejmě své kolegy ve Sněmovně i v Senátu, kteří nabízejí na celostátní úrovni dobrá řešení. A samozřejmě, že spolu s proměnou mediálního světa se také učíme to říkat tak, aby tomu bylo víc rozumět, a aby samozřejmě lidé za tím viděli i ty konkrétní kroky. I to, co se třeba podařilo ve Sněmovně. Samozřejmě, že nemáme za svými zády takový mediální kolos jako Andrej Babiš. V tom směru jsou ty podmínky v české politice výrazně odlišné. Ta konkurence teda rozhodně nemá pro všechny stejné podmínky.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Promiňte, jedna věc je mediální kolos. Já jsem se ptala spíše na ty osobnosti s tím celostátním přesahem tak, jak jste o tom koneckonců i vy v úvodu hovořil. Má jich skutečně ODS v současnosti dost, anebo je spíše stranou těch regionálních úspěšných silných politiků?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem tyhle komentáře četl před kongresem od Bohumila Pečinky. To, zda nevyrůstáme teď více z regionů a z komunálu. Nepochybně regiony a komunál nám umožnily snáz překonat to komplikované období, ale dneska patříme i ve Sněmovně mezi ty, kteří nabízejí reálné a aktivní politické osobnosti. Když si promítnete. Já vím, že Sněmovna není všechno, ale když se podíváte na to, kdo tam jak vystupuje. Tak občanští demokraté patří mezi ty nejaktivnější, ale také mezi ty, kteří přinášejí nejvíc témat konkrétních návrhů na zlepšení situace v České republice. A to se přece počítá. A já jsem přesvědčený o tom, že s tímhle potenciálem jsme opravdu schopni zvrátit situaci v České republice. V případě regionálních krajských voleb a senátních, které budou letos, a pak i v případě těch sněmovních. Samozřejmě, že se velmi komplikovaně znovu získává důvěra lidí. V těch podmínkách je to o to delší, ale to, co...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
S tím se potkáváte třeba i ve vaší politické realitě? Vy jste to trochu naznačil


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Tyhle odezvy narážím. Navíc víme, čemu čelíme a jak složité to je, když vedle stojí populismus, který navíc má teď z čeho čerpat. Té ekonomice se daří. Ale já v tomhle směru rozhodně nehází flintu do žita. To bych nekandidoval do vedení občanských demokratů. Já jsem přesvědčen, že ten potenciál občanských demokratů se zúročí, a že to je poctivá cesta krok za krokem. Rozhodně netrpím tím, že bych zmiňoval a patřil mezi ty malověrné, kteří říkají stejně, nic nezmůžete. To není pravda a ukazujeme to v konkrétních krocích.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
V osobnostní proměně ODS například neuspěla Alexandra Udženija. Bylo to pro vás překvapující to, co se odehrálo teď na kongresu?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
To bylo překvapení. Ten kongres se choval opravdu jako demokratická událost. To se prokázalo.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Bez plánu a svobodně, ano chápu. Ale přesto, ona byla oceňována například předsedu, že je pracovitá a tak dále. Nakonec neuspěla ve volbě, kdy jste to třeba ani vy nečekal. Tak co zatím mohlo stát? Byla to nějaká regionální vnitřní pomsta, nebo bylo to namířeno vůči ní osobně?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Byla to odezva delegátů a delegátek. Tak to prostě bylo. Asi se počítalo víc faktorů. O tom, co zaznělo, to já podepisuji v plném rozsahu. Já jsem se Sandrou Udženijí spolupracoval. To je příklad pravicového politika, pracovitého člověka, velmi aktivního. A ano, osobně mě to mrzí, ale je to zhodnocení delegátů a delegátek. V tom směru ten kongres přinesl překvapení.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Mimochodem zmínil jste politika, nechci vás chytat za slova, ale když se podíváte mimochodem na složení vedení současné Občanské demokratické strany, nechybí vám tam, pane místopředsedo, nějaká žena?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
To mi tam chybí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Čím to je? Protože v řadách ODS ženy jsou. V jiných politických stranách ve vedení těch stran ženy vidíme. Proč je nevidíme ve špičce ODS?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Protože ten kongres probíhal tak, jak probíhal, protože se rozhodovalo na místě a řešili jsme logicky situaci, která vznikla, kterou nikdo předjímat nemohl. A troufnu si navíc tvrdit, že tohle je samozřejmě věc, která nepochybně se časem změní a těch výrazných političek v ODS je plno. Jana Černochová v Poslanecké sněmovně, Miroslava Němcová...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
To jsou výrazné tváře a poměrně známé. Proto se i ptám čím to podle vás je? Je to jenom shoda náhod? Není to tak, že byste je ve vedení ODS nechtěli?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Samozřejmě, že ne. Já myslím, že všichni, kteří jsme tady, tak s ženami spolupracujeme. Já léta pracuju na úřadě, kde je jednoznačná převaha žen. A nedovedu si představit, že by to vlastně mělo být jinak.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Nakonec nominaci na post prvního místopředsedy odmítl i Alexandr Vondra s tím, že je europoslanec a dostatečně vytížený, že by to nezvládl třeba na 100 % obě ty pozice. Nikdo jiný se ale do toho vedení, myslím pod Petra Fialu, úplně nedral. Čím to je podle vás?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Jednak to samozřejmě souviselo s tím, že já a všichni ostatní další kolegové jsme měli důvěru a máme důvěru v to, jak fungovala Sandra Udženija. To opravdu celé předsednictvo byl tým, který táhl za jeden provaz. A to je důležité v každé politické straně.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Takže jste předpokládali, že zvolena bude?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
A také to bylo jako součástí loajálního postoje. Pokud se s někým na něčem podílíte, neobjevil se nikdo a na tom také nic není, kdo by ji prostě vyzval. Kongres dopadl tak, jak dopadl. Tu situaci jsme dokázali vyřešit v poměrně krátkém čase, ale žena mezi námi teď v úzkém vedení není. Ale nepochybně každý z nás bude dál spolupracovat s celou řadou žen, které budou v televizi vidět a ponesou logo občanských demokratů a naši politiku.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Mezi výraznými projevy se uchytil taky ten od starosty Řeporyjí Pavla Novotného. My si můžeme poslechnout část jeho projevu.

Pavel NOVOTNÝ, starosta Řeporyjí /ODS/:
Proč všichni víte, kdo jsem já. Já nevím, kdo jste vy. Tady se nepoznávají navzájem starostové hovadsky velkých měst. Nevíme vzájemně o svojí práci ani tady. Jak to mají vědět ty lidi, co od rána do večera čumí jenom do bulváru a lahváče a Ordinace v růžové zahradě?

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Teď se usmíváte. Řekněte mi, patřil jste, nevšimla jsem si, když jsem to sledovala, mezi delegáty, které pan Novotný pobavil, nebo mezi ty, kdo se modlili, až skončí?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
No já jsem se snažil na to dívat taky s nezbytný nadhledem. To je přece taky potřeba. Do politiky také jistý druh zábavy patří provokací a podobně. Nejsme opravdu, byť jsme konzervativci, tak úzkoprsí, abychom tohle neunesli. A v tom, co říkal Pavel Novotný, je samozřejmě celá řada pravdivých sdělení. O formě se nebavme, to je Pavel Novotný s veškerou provokací.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Ale v něčem podle vás pravdu má v tom smyslu toho sdělení?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
To nepochybně. Když pojmenovává, jak vypadá mediální svět, s čím Andrej Babiš oslovuje českou veřejnost a jakou to ve skutečnosti má hodnotu. Co všechno je třeba ten investiční plán, jako nahodilá sbírka nejrůznějších přání bez ale reálné vize. Celá řada dalších věcí, které Pavel Novotný pojmenoval, pravda bez ladu a skladu a bez formy, ale na druhou stranu, když se podíváte dneska do médií, zaujal pozornost. A to se přece v politice počítá také, tak tohle nepochybně je jeho výhoda.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Podle vás je to politik Pavel Novotný, když se na něj podíváte vy, protože on hodnotil vás, který škodí, nebo přispívá ODS?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem přesvědčený o tom, že víc pomáhá než, že by ODS ubližoval. Bylo to patrné i v tom projevu. Je to patrné i dnes s odstupem, pokud se na to opravdu dokážeme podívat trochu s nadhledem a pomineme, což třeba není můj styl, vulgarismy. Tak ale na druhou stranu prostě dokázal zaujmout pozornost a celou řadu věcí pojmenovat správně. Jeho odpor vůči komunismu je věc, kterou já sdílím v plném rozsahu. Vyjadřuju se jinak, ale z hlediska toho, jak jsem na tom názorově, tak tady se s Pavlem Novotným celá řada lidí v ODS přesně shoduje.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Jak podle vás ODS zvládá politický marketing? Protože všichni mluví o týmu Andreje Babiše jako o jakémsi zázraku a buldozeru a tak dále. Jak to můžete změnit vy?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem to naznačil. Větší aktivitou, větší prací v Poslanecké sněmovně, v jednotlivých městech a obcích tam, kde se daří opravdu prosazovat naše konkrétní pravicová řešení. A bude to znát všude tam, kde jsme uspěli v komunálních volbách a v tuhle chvíli máme příležitost ukazovat lidem, jak to občanští demokraté jsou schopni řešit. Jak jsou schopni spravovat obce a města, včetně zelených témat, ale prakticky pojmenovaných, jako je starost o čistotu parků, o čistotu ulic, o čistotu vody v řekách. To umíme v komunální rovině. Chceme také ukázat, že pokud se to pojme takto pravicově takhle jednoznačně nasměrovat k lidem to, jakým způsobem bude stát spravovat svoje záležitosti a jak bude pečovat o životní prostředí, tak to bude prostě dobře. A je to recept občanských demokratů, bez hysterie, bez zbytečné ideologičnosti s pohledem na to, jak to udělat správně a hlavně ve službách lidí.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Dá se předpokládat, že v těch příštích volbách, ať to už budou volby krajské, nebo volby parlamentní, tedy do Poslanecké sněmovny, hnutí ANO uspěje. Na tom se asi shodneme. Nedokážu říci, v jaké míře, ale tak nepředpokládám, že by třeba vypadlo úplně z Poslanecké sněmovny. Na tom se asi shodneme.


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Záleží na tom, čemu řekne velký úspěch.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Myslím tím tak, že se dostane do té politické jaksi soutěže v nějakém, dejme tomu, zastoupení, které nebude úplně zanedbatelné. Proto by mě zajímalo, jestli je pro vás hnutí ANO vyloučeným, nebo možným vládní partnerem?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem to řekl už v tom, co znělo na začátku. Náš program, naše politika je vnitřně Antibabiš. My prostě nikdy nebudeme politickou stranou, která by nahradila formu výkřiky za obsah. Za to, že to musí mít hlavu a patu a musí to respektovat zdravý rozum.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
To znamená, Antibabiš v tom má ODS jasno. Ani s Andrejem Babišem, ani bez Andreje Babiše vláda s hnutím ANO je v nějaké variantě možná pro ODS? Protože bylo to téma posledního období, když se sestavovala vláda Andreje Babiše, zdali by do toho ODS šla, či nikoliv.


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Náš cíl je nabídnout v České republice lepší vládu než to, co předvádí Andrej Babiš s veškerou svou zátěží a s tím, jak vyprazdňuje českou politiku, jak nahrazuje ty skutečné kroky nasměrované do budoucna jenom rozhazováním peněz a lacinými sliby. To není cesta, kterou by ODS šla a uděláme všechno pro to, abychom dokázali vytvořit po volbách vládu, která prostě tohle obsahovat nebude. To je náš cíl. A to já říkám s veškerou vážností. K tomu míří naše konkrétní kroky a s tím budeme oslovovat českou veřejnost.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Já se na to ptám i proto, že pro řadu voličů to bylo zásadní téma ještě před volbami, než nakonec usednou poslanci do těch svých lavic. Zdali by ti či oni vládli spolu, či nikoliv? Jsou tady parlamentní strany, které to jasně vylučují. Proto se ptám na to, v jaké pozici se dnes nachází ODS v roce 2020?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
A víte, co jsme my tehdy řekli a nepochybně to uděláme podobně, třeba s jinou formou. Vydali jsme tehdy vyšehradskou deklaraci jasný slib a závazek našim voličům, co občanští demokraté udělají, co má pro ně smysl, a co dělat nebudeme. A byla v tom celá řada důležitých bodů programových, ale samozřejmě mezitím také bylo to, že nebudeme v České republice podporovat vládu a podporovat řešení, které by se vzdalovalo demokracii, které by se vzdalovalo normální politice, která na prvním místě má perspektivu té země budoucnosti.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Už mi to řeknete úplně jednoznačně, nebo se na to...?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem vám to jednoznačně řekl. My jsme tehdy také řekli, že pro nás EET není přijatelné.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Takže vláda s hnutím ANO je pro vás nepřijatelná?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Pokud Andrej Babiš říká, že pro něho EET je vlajková loď, tak pro nás v takové chvíli prostě Andrej Babiš není přijatelný. A pokud Andrej Babiš bude mít takovou zátěž, jakou má, tak pro nás spolupráce s hnutím ANO prostě přijatelná není.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Andrej Babiš se rozhodl navrhnout odvolání ministra dopravy pana Kremlíka. Jaký je váš komentář? Je to muž, který byl zodpovědný za řadu, dejme tomu, poměrně náročných projektů poslední doby a podle premiéra to nezvládl. Prezident republiky návrh přijal bez dalšího. Má to vaši podporu?


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Já jsem zaznamenal, jak Andrej Babiš reagoval na náš kongres. Věnoval se mu intenzivně. To mě osobně potěšilo. Byl to teda 1 hate za druhým, ale to se dalo čekat. A říkal, jak tedy on tu zemi vede vítězně na rozdíl od nás.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Tak teď není ministr dopravy. Uznává, že ministr nezvládal.


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
To je teda dokonalý důkaz jako vítězného vedení České republiky. To je další geniální ukázka prozíravé politiky Andreje Babiše. Další výměna na důležitém postu, když má Česká republika...

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Mimochodem, co si myslíte o té náhradě? Ministr průmyslu a obchodu by měl zvládat oba resorty.


Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Já myslím, že pan první místopředseda zvládne ještě několik dalších resortů se svojí genialitou a hlavně chutí spolupracovat s Andrejem Babišem. Já myslím, že ještě by mohl životní prostředí. Ministerstvo pro místní rozvoj, tam jsou teď taky problémy s tím stavebním zákonem, a že by to ti 2 mohli spolu dotáhnout k vítězným volbám. V duchu dnešní výměny pana ministra dopravy. Je ale jasné, že to, co se teď odehrálo na Ministerstvu dopravy, nějaký krok vyžadovalo. Já jsem od první chvíle na to upozorňoval, že takové výběrové řízení v České republice prostě fungovat nemůže.

Zuzana TVARŮŽKOVÁ, moderátorka:
Říká místopředseda ODS
Martin Kupka, který přišel v dnešním Interview ČT24. Já vám za to děkuju.

Martin KUPKA, místopředseda strany /ODS/:
Děkuju za pozvání.

Martin Kupka

Martin Kupka

místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu

Více o autorovi