Události, komentáře: Nový stavební zákon
8. ledna 2020

Martin Kupka: Události, komentáře: Nový stavební zákon

(ČT 24 ) Situaci se zdlouhavým povolováním staveb v Česku chtějí řešit všichni – nový zákon z Ministerstva pro místní rozvoj má ale hned na začátku taky řadu kritiků z různých stran. Ubude papírování a zrychlí se stavby v Česku? A nebude to na úkor zájmů veřejnosti, nebo kvality a bezpečnosti staveb? Téma Událostí, komentářů ČT24 pro místopředsedu ODS a poslance Martina Kupku.

Celý rozhovor s Martinem Kupkou můžete zhlédnout na ČT24.

Michal KUBAL, moderátor:
Debaty o novém stavebním zákonu. Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo řadu připomínek, ministerstvo je může vyřizovat o 2 měsíce déle, do konce března. S kritikou přišli památkáři, obce a města, hasiči i opozice. Mezi hlavní výtky patří, že návrh nahrává developerům, nechrání veřejné zájmy, nebo že otevírá prostor pro korupci.

Radka VLADYKOVÁ, výkonná ředitelka svazu měst a obcí:
Kupříkladu vyčlenění právě nejvyššího stavebního úřadu. Ten zákon opravdu může narazit na detaily toho praktického provedení, jakým způsobem převést úředníky, něco je nastíněno, ale těch úředníků bude potřeba výrazně víc, a my z území víme, že úředníci v tuto chvíli nejsou.

Vlastislav OURODA, náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví:
Hlavní ohrožení současné úrovně péče o památky vidíme ve zrušení závaznosti stanovisek k úpravám, případně demolicím památek anebo objektů v rezervacích a zónách.

Jiří NOUZA, prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví:
Protože jsme byli součástí toho týmu, který byl ustanoven v rámci kolegia ministryně pro místní rozvoj, tak jsme se zúčastnili té přípravy. Tak já za sebe ne jaksi nemám nebo za svaz není těch zásadních výhrad.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Já souhlasím s tím, že je potřeba projednávat, jsem velmi ráda, že pan premiér vyslyšel moji prosbu, posune vypořádání připomínek až do konce března. To znamená, budeme mít 3 měsíce. Skutečně to není ve fázi, že bychom měli zákon stahovat.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová teď živě v Událostech, komentářích. Dobrý večer.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A spolu s ní místopředseda ODS a taky starosta Líbeznic
Martin Kupka, i vás vítám.

Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Dobrý večer.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Dobrý večer. Paní ministryně, co říkáte studii Ministerstva vnitra, které vede váš koaliční partner ČSSD, která konstatuje, že nový zákon může místo avizovaného zrychlení celý ten systém povolování staveb naopak ochromit na rok až na rok a půl a způsobit propad ve stavebnictví zhruba o 200 miliard korun?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Já samozřejmě jsem i ráda, že se stáhla ta studie z vlády, protože Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu má mnoho připomínek. Já jenom bych chtěla říci, že my se v podstatě v těch základních ale obrysech vlastně shodujeme. To znamená, vlastně dopadová studie takzvaná Ria k zákonu je velmi podobná té analýze. V čem se lišíme...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A v čem se neshodujete?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
V čem se neshodujeme, je to, že vlastně Ministerstvo vnitra vyčíslilo, jako kdybychom stavěli všechny úřady na zelené louce, jako kdyby tady žádné stavební řízení nebylo. Tak samozřejmě to vyčíslilo nové úřady pro úředníky na 30 miliard korun. Nic takového se nestane a mrzí mě, že v analýze Ministerstva vnitra není napsáno, že stát si dneska u obcí platí za ty úředníky, kteří vyřizují stavební řízení, za ten pronájem těch samozřejmě místností, za režii, a tak dále. Není to málo. Stát si ročně platí u obcí 4 miliardy ročně. A z toho 360 milionů je zhruba na tu režii a nájem.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
No a kolik by tedy byly náklady na zřízení toho vlastně centrálního úřadu a převedení úředníků, kteří teď jsou na obcích, tak pod ten nejvyšší stavební úřad?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
To tam je vyčísleno, je to zhruba, my se opravdu shodujeme, je to zhruba těch jeden říká 2,2 miliardy, jeden 2,7 miliardy, ale to se samozřejmě, to číslo je velmi podobné. Co se týká nejvyššího stavebního úřadu, tam není potřeba žádný nový úřad, protože Ministerstvo pro místní rozvoj má celý stavební odbor a celou sekci v letenské ulici, takže samozřejmě by se využily stávající budovy. A my v žádném případě, opravdu v žádném nepočítáme s tím, že bychom někde cokoliv stavili na zelené louce.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Tak pojďme opustit čísla. Pojďme se bavit o těch o podstatě těch výhrad, které k tomu panují, které jsou. Které jsou pro vás ty hlavní, pane Kupko?


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Ty největší spočívají opravdu v tom, že ten nový zákon v té podobě, jak je teď na stole, tak opravdu může znamenat ne zrychlení, ale fakticky ochromení vydávání veškerých stavebních povolení. A to je vážná obava, protože to, co vyčísluje Ministerstvo pro místní rozvoj do plusu, Ministerstvo vnitra ve stejné metodice vyčíslilo do minusu. A shoduje se s námi v tom, co my říkáme od léta, to znamená, že to ve výsledku může vygenerovat škody až 200 miliard korun.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A čím by k tomu ochromení došlo?


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Zejména tím, že najednou vytváříte nový úřad, v České republice je jeden vážný problém nebo ono jich víc, ale v oblasti stavebního řízení je jeden konkrétní vážný problém, na který upozorňují všichni, krajské úřady, obecní úřady, a to je nedostatek kvalifikovaných úředníků. Pokud vymyslíte nový úřad, tak tenhle závažný problém nevyřešíte. Ten nutně jenom prohloubíte, než se nastaví všechny směrnice, než se nastaví organizační řád, to samozřejmě trvá nějakou dobu a ten úřad jako nový vždycky spotřebuje spoustu vlastní energie a spoustu peněz na to, aby se vůbec rozhýbal. Řešit ten problém vytvořením nového úřadu já pokládám za slepou uličku, kterou bychom se rozhodně vydat neměli. Ale to, že máme připravit nový zákon, to, že je potřeba vyřešit opravdu tu neúnosně dlouhou dobu povolování staveb v České republice, na tom se shodujeme. Zásadní odlišnost je ale v tom, jak to udělat. My jsme a v tom směru i ministerstvo pro místní rozvoj tomu velmi napomohlo, přišli jsme a podařilo se prosadit digitalizaci stavebního řízení. Před Vánoci se podařilo ve třetím čtení ten komplexní pozměňovací návrh schválit, a to je jedna z konkrétních cest, jak tu situaci zlepšit a přijít s novým zákonem, který nebude obsahovat slepé uličky, nebude ve výsledku přinášet opravdu větší korupční rizika, než ten současný stav.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
K tomu se ještě dostaneme. Mě by zajímali ti úředníci, protože Sdružení místních samospráv si nechalo udělat průzkum, který ukázal, že do té nové struktury se chystá přejít nebo přemýšlí o tom zhruba třetina těch stávajících zaměstnanců, ale 43 % tam přejít nechce, tak kým byste je nahradili a v jakém časovém horizontu, protože ty lidi by bylo potřeba ty nové zaučit, přeškolit, a tak dále.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Já jsem hrozně ráda, že tady slyším i z úst samozřejmě opozice, že cílem zákona je zrychlit a zjednodušit stavební řízení, za to jsem opravdu ráda, protože, pokud toto dořekneme a zároveň, když pan poslanec říká, že v podstatě skutečně je potřeba kvalifikovaných úředníků a že jich ani dneska není dost, no to je právě jeden z těch zásadních problémů, které jsou. Prostě občan málokdy tuší, že vlastně 1 stavební úřad si nemůže pomoct tomu druhému stavebnímu úřadu. A když to převedu na konkrétní případ, když si třeba vezmete teď stavební úřad v Uhříněvsi, který povoluje Pražský okruh. Prostě mně se lidé ptají, proč tam stát nepošle nové úředníky? Nemůže.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Nebo když si vezmete stavební úřad v Liberci, tak to bude podobné.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
No ano, ale tím pádem, pokud budou povolovat v tom novém, v té nové jednotné soustavě složitější stavby, tak do toho mohou nahlížet úředníci z celé České republiky, nejenom toho, ty omezených, co jsou v rámci toho jednoho stavebního úřadu, a to je princip toho, aby se skutečně udělala ta jednotná hierarchie. Oni všichni zůstanou sedět, kde jsou, jenom budou placeni státem, nikoliv obcí, to je jediný rozdíl, který bude.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A všichni budou vidět do všeho.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
A všichni budou vidět všeho, to znamená, ta digitalizace je opravdu nutnost, protože to ztransparentní ten proces, ukáže se, ale sama digitalizace to nikdy nezrychlí. Digitalizace jenom zakotví zákonné lhůty, které jsou i dneska. To právě...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Ale nedrží se.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Ano, přesně tak. To vyčíslila Světová banka, to jsou lhůty ze zákona to, co jsme v tom 157. místo ten žebříček, to jsou lhůty ze zákona. To znamená, když to zdigitalizujete, tak furt budeme dodržovat lhůty, ale které jsou dané zákonem, to znát pořád budeme na 157. místě.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Pan Kupka nesouhlasí.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
To vytížení, to vytížení těch úředníků, jak o tom hovoříte, představuje takový problém proti takhle obrovskému problému a na to odkazovat není fér, protože tohle nemůže být důvod pro změnu, která ve výsledku může ohrozit stavební řízení v České republice.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
S tím si dovolím nesouhlasit.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Protože ani ten převod těch úředníků na jinou práci nebo někam jinam, rozhodně tak jednoduché nebude, a to velmi dobře víte. Tohle opravdu není důvod k tomu, aby se vymýšlel tak problematický návrh. Potřebujeme zjednodušit stavební řízení, potřebujeme vyřešit ten naprosto nepřijatelný počet orgánů dotčených, které se ke všemu vyjadřují, potřebujeme také to zjednodušit tak, aby to netrvalo věčnost, aby to netrvalo tolik, jak to dnes trvá. Ta tabulka je pro nás velmi nepříznivá. To zdržení, ke kterému dochází v posledních šesti letech nás staví opravdu za africké země, a to přijatelné není. Jak to udělat, tak to dílem na to odpovídá ta digitalizace a pak se musíme vydat cestou rozumnější, než kterou nabízí ten aktuální návrh, tak aby se to opravdu podařilo zjednodušit a nekomplikovat, protože v okamžiku, kdy ty úředníky nebudete mít...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A proč se nevydat třeba cestou Dánska, kde to trvá 64 dnů a u nás trvá 246 dnů, proč nejít dánskou cestou?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
My samozřejmě jsme se dostali zatím k tomu číslu 120, což je tady jako vedeno v těch zelených jako dobrých číslech, ale je to právě proto, že jdeme cestou jednoho razítka, to znamená, že skutečně bude eliminace těch kulatých razítek, to znamená, proti kterému je možnost odvolání, přezkumu, a tak dále, což strašně natahuje ty lhůty. Dneska ten stavebník jich musí vyřídit 40-50, u Pražského okruhu až 200, tak si to dovedete představit násobené tou lhůtou. Pak samozřejmě ty razítka doputují na stavební úřad, ten také nedodržuje lhůty, že samozřejmě, když to nezůstane, když to zůstane tak, jak to je dneska, tak samozřejmě, pokud se objeví v rámci té digitalizace červené jako nějaké tlačítko, že úřad nedodržuje lhůty, tak jak to budeme tu lhůtu vymáhat? Budeme dávat pokutu obcím?


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
To jsme koneckonců navrhovali my, prostě...

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Ale to nejde.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
…fikce závazného souhlasného stanoviska jako recept na to, jak v tom udělat pořádek, jestliže na jedné straně stát nutí občany, aby všechny lhůty respektovali, sám je nerespektuje, no tak na tom je něco naprosto nepřijatelného.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Přesně tak. Já se teda omlouvám, pane poslanče, fikce souhlasu závazného stanoviska je určitě dobrá věc. Vydáte ji, to znamená budete bezpodmínečně souhlasit, ale pokud to zůstane furt kulatým razítkem, tak je proti tomu možnost odvolání a přezkumu a zase to neurychlíte a jste furt v těch 246 dnech. Já jenom pojďme si sednout, pojďme, opravdu my vám to krásně zprocesujeme, jak jsou nastaveny ty lhůty v České republice a jenom digitalizace to fakt nezrychlí.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Ale já předpokládám, že to přece muselo ministerstvo pro místní rozvoj udělat, mimochodem jedna z výčitek ministerstva vnitra jako dalšího resortu byla, že to prostě neprovázela poctivá analýza všech těch kroků.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Ale provázela.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Já tady můžu citovat ze slov ministerstva vnitra.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Ano, no, proto bych...

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Já bych si dovolila do té doby zase na okamžik vstoupit.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Byla stažena z vlády, protože právě tam jsou nepřesnosti, protože samozřejmě my tu analýzu máme, máme 17 % jednohlavých stavebních úřadů, když tam paní onemocní, co myslíte, že se stane? No, zavře stavební úřad.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Já chci na jednu věc zareagovat.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Prosím krátce.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
To, kde dochází ke zdržení, je samozřejmě významné procento, ale není to většina. Je to tam, kde se odehrávají reálné spory, kde si protiřečí i jednotlivé orgány na straně státu, to musíme vyřešit.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Ano.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Protože v tu chvíli se opravdu ten stavebník ocitá v naprosto nepřijatelné situaci, v jakémsi neznámu, kdy na jedné straně říká, 1 orgán mi to zakazuje, druhý mě do toho nutí.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Přesně tak.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Tohle musíme vyřešit, ale je to znovu konkrétní procento těch případů. Tam, kde nevzniká problém, kde není ta kolize, kde není ten spor, tak tam samozřejmě i ta stavební povolení...

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Fikce pomůže, to určitě jako ano, ano, to je pravda.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
... trvají mnohem kratší čas, takže poctivě se máme zaměřit na to, kde jsou ty problémy a tam hledat autoritu, která bude schopná rozhodnout, rozhodnout i spor mezi těmi orgány státní správy, aby stát vyřešil spor, který sám vlastně vytváří.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
A o to vlastně nám jde. To souhlasím, vrátit ji skutečně kompetence úřadu.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
A mě zajímá teď už opravdu ta fikce souhlasu, která znamená, tam je lhůta 30, respektive 60 dnů pro delší stavbu. Opravdu si myslíte, že je a potom se to bere jako automatický souhlas, není právě tohle úplně ideální prostředí pro korupci, protože je složité nebo je vůbec možné za 60 dní posoudit nějaký složitý developerský projekt?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Ale to je potřeba rozdělit fikce souhlasu závazného stanoviska, to v podstatě se snažíme řešit už teď v rámci zákona o urychlení výstavby, to znamená takzvaný liniový zákon. A něco jiného je automaticky vygenerované povolení, pokud mluvíte už v souvislosti s novým zákonem, že by se naopak snažíme v tom novém zákonu integrovat všechny dotčené orgány pod ten stavební úřad, aby měl, bylo jedno razítko. Všichni dají to svoje vyjádření pod to jedno kulaté razítko, proti kterému samozřejmě bude možnost odvolání, přezkumu, všechny tyhle věci. Něco jiného je automaticky vygenerované povolení, ale to je spíše opatření v tom zákoně proti nečinnosti úřadu. Jakmile to se stane, tak to okamžitě v ten moment přebírá nadřízený orgán, který musí meritorně rozhodnout. To znamená, musí ho posoudit v zákonné lhůtě a říct, bylo to vydáno oprávněně, nic nestalo, všechny zájmy byly skutečně zohledněny anebo ne a musí samozřejmě do toho řízení znovu vstoupit.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Prosím, jestli chcete reagovat, tak velmi krátce.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Chci reagovat, protože já vidím tu korupční příležitost v něčem trochu jiném, v tom, že vytvoříte novou úřední strukturu, která vždycky bude žít vlastním životem, kde to bude mnohem dál, než je to dnes k lidem v regionech, i třeba ke starostům, kteří samozřejmě, že v okamžiku, kdy je někdo nespokojený s tím, jak funguje stavební úřad, tak jde za tajemníkem nebo jde za starostou, stěžuje si tam a je na starostovi a tajemníkovi, aby s tím něco udělal. V okamžiku, kdy tu bude...

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Pane starosto, on dneska právě nemůže nic udělat.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Ale to není přece pravda.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Ale je.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
V okamžiku...

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
No, tak porušujete zákon.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Ale to není pravda, v okamžiku, kdy přijde, počkejte, v okamžiku ...

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Bohužel je, no.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
V okamžiku, kdy přijde za tajemníkem občan a říká - tady...

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Za tajemníkem ano, za starostou ne.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Když přijde za starostou, tak starosta řekne: Vážený pane tajemníku, máme tady problém, ve městě jste nebyli schopni 60 dnů uspokojit občana, který řádně požádal. A v okamžiku, kdy vytvoříte novou strukturu, nový úřad, který bude mít svůj vlastní řád, nikdo na něj nedohlídne. Koneckonců Andrej Babiš si nedávno na Facebooku stěžoval, že mu nějaký úředník z ministerstva dopravy zastavil dálnici. Tak tady najednou budujeme strukturu, která si může žít vlastním životem, nikdo nebude schopen vlastně tam sjednat nápravu, pokud tam k něčemu dojde, bude se rozhodovat v rámci jedné hierarchické struktury, kdy to odvolání půjde zase jenom k tomu dalšímu nadřízenému.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Ano, vy se tedy bojíte korupce v této centrální nově vzniklé struktuře. A já prosím o bleskovou reakci ještě paní ministryni, vy jste řekla, že zákon nestáhnete, ale jste ochotná ho přepracovat, jak hluboce?

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Já jsem říkala, že se všemi budeme jednat, to znamená se všemi připomínkovými místy, jsem moc ráda, že mi pan premiér vyhověl v tom posunu té lhůty, to znamená až do konce března. A pokud samozřejmě ten zákon dozná významných změn, jsem samozřejmě připravena klidně i třeba zopakovat meziresortní připomínkové řízení, není to o stažení zákona, ale skutečně opravdu se kompromisně bavit o tom, jak vlastně ty věci, které ti partneři chtějí, jak to v tom zákoně upravit.

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka:
Bohaté téma, budeme v něm určitě pokračovat. Děkuju vám pro dnešek.

Klára DOSTÁLOVÁ, ministryně pro místní rozvoj /nestr. za ANO/:
Také děkuji.


Martin KUPKA, místopředseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR a místopředseda strany /ODS/:
Díky za pozvání.

Martin Kupka

Martin Kupka

místopředseda strany
poslanec PČR
expert pro veřejnou správu

Více o autorovi