Interpelace na ministra dopravy ve věci dotací na elektromobilitu
5. prosince 2019

Jan Zahradník: Interpelace na ministra dopravy ve věci dotací na elektromobilitu

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ve věci dotací na elektromobilitu.

Jan Zahradník:
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, včera nás pan premiér seznámil s ambiciózním plánem na podporu budování nabíjecích stanic pro elektromobily. Některé ty programy už běží. Podle mých informací ČEZ a E.ON dostaly již dotace ve výši zhruba 800 milionů korun na budování dobíjecích stanic pro elektroauta. Jiná je ale situace u autorizovaných dealerů jednotlivých značek automobilů, které se u nás prodávají. Například Škoda nutí své dealery, aby ve svých podnicích budovali nabíjecí stanice. Ovšem samozřejmě, nic jim na to nedává, oni to musí ze svého zisku investovat sami. Oni jsou tím vlastně vystaveni určité nerovné konkurenci. No a můj dotaz směřuje k tomu, zdali je tahle věc vám známá. A za druhé, zdali ministerstvo chystá v rámci operačního programu nějaké dotace i pro tyto soukromé investory. Děkuji.

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík:
Děkuji vám, vážený pane poslanče, za váš zájem o oblast elektromobility a budování dobíjecích stanic. Rád bych se k vaší interpelaci vyjádřil. Ministerstvo dopravy v současnosti v rámci operačního programu Doprava poskytuje dotace na výstavbu takzvané páteřní sítě rychlonabíjecích stanic, kdy v rámci celkem čtyř výzev bude podpořeno 500 takových stanic. Účelem těchto dotací je zajistit rovnoměrné pokrytí České republiky elementární základní dobíjecí infrastrukturou. Tři výzvy již byly uzavřeny a vyhodnoceny a v rámci nich byly dotace poskytnuty mimo jiné vámi zmiňovaným společnostem ČEZ a E.ON. Obdobnou dotaci však obdržela i společnost Pražská energetika.

Tyto tři uvedené společnosti dohromady obdržely dotaci ve výši přibližně 250 milionů korun českých za účelem vybudování 375 rychlonabíjecích stanic, tedy jedná se o částku 250 milionů na 375 rychlonabíjecích stanic. Uvedené společnosti obdržely dotace na výstavbu i běžných dobíjecích stanic. Konkrétně by tyto společnosti měly vybudovat 299 běžných dobíjecích stanic a s dotací 67 milionů korun.

Pokud se ptáte, proč dané dotace zatím neobdržely žádné automobilky, musím v prvé řadě konstatovat, že v době přípravy dotačního programu a jednání s Evropskou komisí ohledně notifikace daného programu z hlediska veřejné podpory jsme neměli v té době sebemenší signály o zájmu automobilek zapojit se do tohoto programu. Především s naší národní automobilkou Škoda Auto, a.s. je přitom Ministerstvo dopravy v čilém kontaktu a to zejména v rámci koordinační skupiny k implementaci Národního akčního plánu čisté mobility. Nezaznamenali jsme v této souvislosti z jejich strany žádnou stížnost. Já jsem s vedením Škodovky jednal, je to podle mě tak dva měsíce zpátky.

Skutečností rovněž je, že podmínky notifikace veřejné podpory k tomuto programu tak, jak byly schváleny Evropskou komisí, v tuto chvíli neumožňují automobilkám se do tohoto dotačního programu zapojit. V příštím roce však chceme zahájit kroky na přípravu nového dotačního programu, jehož podmínky bychom rádi částečně zjednodušili a umožnili tak mimo jiné i poskytování dotací pro vámi zmiňované automobilky. Čili, vážený pane poslanče, budeme dělat změny a chceme dotační tituly i pro automobilky.

Ministerstvo dopravy si uvědomuje, že zejména již zmiňovaná společnost Škoda Auto má v oblasti elektromobility smělé plány a budeme proto jistě rádi, pokud se přihlásí i do budoucího dotačního programu. Jeho spuštění očekáváme začátkem roku 2022, neboť v mezidobí bude muset opět proběhnout jednání s Evropskou komisí ohledně notifikace veřejné podpory.

Závěrem mi dovolte se vyjádřit i k otázce, zda současné nastavení dotačního programu nějakým způsobem křiví trh. Jsem toho názoru, že tomu tak není, neboť uvedených několik stovek dobíjecích stanic, které postaví zmiňované společnosti díky dotacím operačního programu Doprava, představuje jen zlomek toho, kolik stanic by mělo v České republice být vybudováno do roku 2030. Připravovaná aktualizace národního akčního plánu čisté mobility předpokládá, že by do roku 2030 mělo vzniknout okolo 19 tisíc dobíjecích stanic. Nelze proto hovořit o křivení trhu v současné době.

Jan Zahradník:
Děkuji. S tou elektromobilitou je to samozřejmě věc složitá. Nakonec ten vývoj akceleruje velmi rychle, jak je nakonec vidět možná i v tom zájmu Škodovky v budoucnosti. Ono vybudování té dobíjecí stanice není jenom otázkou postavení té samotné stanice s tou zásuvkou, ale ve vybudování kapacitního kabelu, který právě investičně zatěžuje toho dealera. Takže tady odsud pochází ta jejich snaha.

Já samozřejmě vidím, že ten rok 2022, o kterém mluvíte, je natolik vzdálený od současného času, od současného okamžiku, že se může stát tolik věcí, že to všechno může ještě vypadat jinak. Ale přesto děkuji za alespoň snahu změnit ten neblahý stav a o to i tyhlety subjekty v rámci činnosti, která bez dotací nebude fungovat. Bez dotací ta elektromobilita prostě zahyne, tak je třeba ji alespoň nějak podporovat.
 

Jan Zahradník

Jan Zahradník

poslanec
expert pro životní prostředí

Více o autorovi