Interpelace na ministra životního prostředí ve věci erozní vyhlášky
5. prosince 2019

Petr Bendl: Interpelace na ministra životního prostředí ve věci erozní vyhlášky

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Petra Bendla na ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci erozní vyhlášky.

Petr Bendl:
Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, pane předsedající, na mě se obrátila paní starostka z obce Lety na Berounsku, u Berounky, neboť v závěru letních měsíců je postihla erozní událost, kdy se množství ornice sesulo na zahrady a cesty obce, a při jejím řešení se zjistilo, že neexistuje protierozní vyhláška, která by měla upravovat způsob hodnocení eroze, způsob opatření ke snížení ohrožení eroze půdy apod. Já věřím, že my dva se spolu velmi shodneme na tom, konec konců tady o tom vedeme debaty už dlouhou dobu, jak je půda a její kvalita pro ČR cenná. Ale Ministerstvo životního prostředí nekoná. Od poloviny roku 2017, kdy byl do eKLEP vložen návrh vyhlášky, se nestalo v podstatě nic. Vyhláška dodnes neplatí, neexistuje. Je to dva a půl roku a čas utíká. V zemi je potenciálně postiženo zhruba 60 % půdy zejména vodní erozí vzhledem k tomu, jaký máme typ srážek, kdy jsou velmi intenzívní, za velmi krátkou dobu napadne hodně vody a dochází k tomu, že půdní eroze likviduje ornici a likviduje kvalitní půdu na území ČR a Ministerstvo životního prostředí nemá vyhlášku. Ptám se, kdy bude a proč není, proč to musí trvat 2,5 roku, abychom měli účinný nástroj, jak nakládat s opatřeními nejenom s těmi, když už se to stane, ale zejména tím, abychom preventivně erozi bránili. Děkuji vám za odpověď.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec:
Děkuji za slovo a děkuji za dotaz. Odpověď bude stručná a já myslím, že snad potěšující, a věřte, pane kolego, i vaším prostřednictvím, pane předsedající, že je potěšující i pro mě. Příští týden půjde protierozní vyhláška do mezirezortu a je široce diskutovaná s akademickou obcí, s Českou zemědělskou univerzitou, s ČVUT, s dalšími, s Českou pedologickou společností a vy dobře víte, já se nechci vymlouvat na ten čas, ten čas byl dlouhý a i teď ta debata nebude snadná, protože jsme se neshodovali s Ministerstvem zemědělství a s některými odbornými nebo zájmovými svazy, jako např. s Agrární komorou, o tom, jak vlastně má protierozní vyhláška vypadat. Byly tam namítány tenkrát věci jako byrokratická náročnost, nenávaznost na dotační systém. Jsem přesvědčen po diskuzích právě s akademiky, ale i s odborníky z praxe, že to tento návrh řeší a že bude přijat.

Takže já doufám, že skutečně tentokrát dojdeme k nějaké dohodě, byť vím, že to nebude jednoduché. Není tajemstvím, že těch erozních událostí jsou stále stovky. Letos, jestli se nemýlím, jich bylo asi 417 do listopadu, takže ani DZES, vlastně systém DZES 5 a v budoucnu třeba DZES 7 to úplně neřeší, a to byl ten argument, který třeba mělo i Ministerstvo zemědělství, že pojďme to řešit prostě jenom systémem DZES, a to samo o sobě bude stačit, a když se stane nějaká erozní událost, tak rozšiřme. Já si vážím kroků, které teď dělá ministr Toman třeba z hlediska snížení velikosti půdních bloků. Ten návrh na maximálně 30 hektarů a některá další opatření, která by měla snížit erozi; a souhlasím s vámi, že ta protierozní opatření jsou třeba. Já myslím, že dneska se celá řada opatření dělá i bez protierozní vyhlášky, ale ten zákon dává jasné zmocnění a vyžaduje tu protierozní vyhlášku. Takže uvidíme, jak to bude probíhat v tom mezirezortu. Já doufám, že přesvědčíme kolegy, že ta protierozní vyhláška skutečně nemá v sobě byrokracii nebo nemá v sobě zátěž pro zemědělce, je napojena na dotační systém, je samozřejmě volně přístupná a nebude problém s ní pracovat pro nikoho, kdo běžně vyplňuje jakýkoliv formulář. Děkuji. 

Petr Bendl:
Já bych se nerad vracel na začátek, protože ono už to v meziresortu bylo. Ono už to proběhlo, takže teď to půjde celé znovu. Schválně se to projednávalo v roce 2017, aby se to už přizpůsobilo, a účinnost vyhlášky na začátek toho nového finančního období 2021. Mělo by platit od 1. 1. 2021. S tím, že vyjde brzy, aby se systém na to připravil. V okamžiku, kdy my to vrátíme teď na začátek, kdy už máme tu výhodu, že známe různé finanční nástroje, které mají operační programy a evropské fondy na Ministerstvu zemědělství, tzn., že to možná v tomto ohledu bude snazší. Ale pane ministře, čím dříve, tím lépe, protože příroda nepočká. To vy snad dobře víte.

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec:
Ano, já s tím naprosto souhlasím, pane kolego. A skutečně ta účinnost by měla být 1. 7. 2021 navrhovaná. A jsem přesvědčen, že se nevrátíme na ten začátek úplně.Tam byla spousta práce na tom samozřejmě už udělaná a bude to právě napasováno na to nové období. To znamená 2021 pouze jsme uvažovali 1. ledna, 1. 7. Nakonec tedy je tam navrhováno 1. 7., ale je to meziresort a samozřejmě uvidíme, jaké k tomu budou připomínky. Ale uvědomujeme si to, že to musíme stihnout do tohoto období. Děkuji.

Petr Bendl

Petr Bendl

poslanec PČR

Více o autorovi