Interpelace na ministra dopravy ve věci investic do železnic
28. listopadu 2019

Vojtěch Munzar: Interpelace na ministra dopravy ve věci investic do železnic

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Vojtěcha Munzara na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ve věci investic do železnic.

Vojtěch Munzar:
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, v návrhu státního rozpočtu není dostatek peněz do infrastruktury ani na dálnice a bohužel ani na železnice. Právě železnice, které jsou důležité kvůli rychlé dopravě, dostanou na příští rok znatelně menší částku než letos. Nyní mají na kontě 44 mld., ale rozpočet pro příští rok uvádí pouze 26 mld. Sice se počítá s tím, že částka se v průběhu roku ještě trochu zvýší, ale plánovaná částka na příští rok je cca o třetinu nižší než ta letošní, nemluvě o tom, že Správa železniční dopravní cesty požadovala na nutné investice 47 mld. korun a dostala cca polovinu toho, co by potřebovala.

Vláda plánuje modernizace tratí a vysokorychlostní železnice, ale při takto nízké plánované částce dojde spíše na údržbu a opravy současných zastaralých tratí. Takže se chci zeptat, jestli dokážete navrženým rozpočtem pokrýt investiční potřeby a naplánované a připravené stavby, a chci se zeptat, jak se toto snížení odrazí a jestli to postihne stavby, které jsou plánované ve Středočeském kraji, resp. jejich přípravu, například modernizaci trati Kladno - letiště Praha. Děkuji.

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík:
Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, já jsem byl, myslím, že to bylo minulý týden, na setkání lídrů českého stavebnictví, kde jsme probírali klíčové investice v dopravní infrastruktuře pro období 2020 až 2021. Tam jsem prezentoval takovouto tabulku. (Ukazuje ji.) Ta má modré a oranžové sloupce. Když se podíváte na poslední tři modré sloupce, tak uvidíte roky 2020, 2021 až 2022. A tady vidíte, že předpokládané rozpočty bez úprav, jak jste o nich hovořil, jsou jedny z nejvyšších od roku 2007. Byly tam excesy v roce 2010, to byla éra ministra Řebíčka, a rok 2015, kdy se dočerpával operační program. Je běžně standardní, že se vždy rozpočty během roku upravují. 

A teď konkrétně k vaší otázce. Státní fond dopravní infrastruktury bude příští rok hospodařit s rozpočtem 87,3 miliardy Kč včetně finančních prostředků z fondů Evropské unie. Tato částka však bude ještě letos navýšena o dodatečné zdroje ve výši 3,6 miliardy Kč, z toho 3 miliardy od Ministerstva financí a 600 milionů z kapitoly Ministerstva dopravy. Dohromady tak bude mít Státní fond dopravní infrastruktury k dispozici pro financování dopravní infrastruktury v roce 2020 částku téměř 91 miliardy Kč.

Dále Státní fond dopravní infrastruktury předpokládá, že v roce 2020 do financování dopravní infrastruktury rovněž zapojí očekávané zůstatky na účtech SFDI ve výši 2,5 miliardy Kč. Celková částka zdrojů pro financování dopravní infrastruktury v roce 2020 tak přesáhne 93 miliard Kč, což je jedna z nejvyšších částek, které budou z rozpočtu SFDI vynaloženy do financování dopravní infrastruktury. Za posledních pět let jsme do dopravní infrastruktury dali celkem 526 miliard Kč. Když se podíváte na můj facebook, tak uvidíte, jakým způsobem a jak rychle stavíme a jaké prostředky čerpáme. Vše mám v detailu tam uvedeno. Z této celkové částky, kterou jsem teď zmínil, to znamená z částky přibližně 93 miliard korun, budou více, než 17 miliard tvořit finanční prostředky z fondů Evropské unie a zbylou část pak představují národní zdroje.

Schválený rozpočet příjemce Státní železniční dopravní cesty v roce 2019 činil v národních zdrojích celkem částku 30,1 miliardy a v průběhu roku 2019 byl navýšen na výsledných 35,4 miliardy. Rok 2020 - návrh rozpočtu příjemce SŽDC činí v národních zdrojích 29,8 miliardy Kč. V roce 2020 bude rozpočet SŽDC postupně navyšován a již nyní je předpoklad navýšení k lednu 2020 na 30,28 miliardy Kč. V případě, že vznikne v průběhu roku 2020 vyšší potřeba financování, například díky urychlení přípravy některých akcí, a tato potřeba bude vyšší, než jaká je alokace uvedená v rozpočtu SFDI včetně aktuálních disponibilních prostředků SFDI, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu.

A pokud jde o váš dotaz, který se týká konkrétně železniční trati Kladno a Praha, pak realizace je plánována od prosince roku 2021 do roku 2024 a v rozpočtu SFDI na rok 2020 jsou vyčleněny prostředky na přípravu v dostatečné výši. Děkuji.

Vojtěch Munzar:
Děkuji, pane ministře. Já začnu odzadu. Děkuji za ujištění, že na tuto stavbu je plánováno dostatek finančních prostředků. Přesto mě zaujalo to, co jste říkal v tom množství čísel, která jste nám tady přednesl. Na konci jste řekl, že uvažujete, nebo že na začátku roku bude mít SŽDC něco přes 30 miliard korun. Přitom ona požadovala na nutné investice 47 miliard korun. Takže mě stále někde chybí zhruba 17 miliard korun, aby dostála těm všem naplánovaným stavbám, které by chtěla dělat v České republice. Takže bych poprosil o doplňující odpověď na svoji otázku, zda skutečně dokážete tím rozpočtem, i o něco zvýšeným, pokrýt investiční potřeby a připravené stavby. Děkuji.

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík:
Tak já velmi stručně. Jak jsem tady na začátku uvedl tu tabulku. Tabulku o tom, jak je běžné a standardní, že v průběhu roku dochází ke změnám rozpočtu a zpravidla k navyšování těchto částek. Čili já bych chtěl říct, že stavby, které skutečně budou připraveny, tak samozřejmě budeme chtít financovat. Chceme budovat tady tu zemi, chceme budovat dálnice, chceme budovat železnice. To je odpověď na vaši otázku.

Vojtěch Munzar

Vojtěch Munzar

poslanec PČR
zastupitel statutárního města
člen regionální rady
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi