Interpelace na ministryni financí ve věci rušení Celního úřadu ve Strakonicích
28. listopadu 2019

Jan Zahradník: Interpelace na ministryni financí ve věci rušení Celního úřadu ve Strakonicích

(www.psp.cz ) Ústní interpelace poslance Jana Zahradníka na ministryni financí Alenu Schillerovou ve věci rušení Celního úřadu ve Strakonicích.

Jan Zahradník:
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Paní ministryně, mám na vás interpelaci, která má svůj původ v dotazu, kterým se na mě obrátil místostarosta města Strakonice v Jihočeském kraji. Ptal se mě, zdali je pravdou, že Ministerstvo financí chystá zrušit pobočku Celního úřadu ve Strakonicích, a pokud tomu tak je, jakým způsobem potom bude zajištěno poskytování celních služeb ve městě Strakonice pro subjekty, které tam jsou a které tyto služby potřebují. Děkuji předem za odpověď.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová:
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, k vámi přednesené interpelaci uvádím, že to nemohu vyloučit, že skutečně územní pracoviště Celního úřadu Strakonice, zdůrazňuji celního, je vytipováno ze strany Celní správy jako případný adept na zrušení tohoto územního pracoviště. Těchto pracovišť je více, pracuje se na tom.

Já bych chtěla říct, že Celní správa v rámci svého výkonu působnosti zavádí technologie. Celní správa funguje ještě trochu jinak než třeba Finanční správa, protože komunikace dneska už v podstatě převážně probíhá elektronicky. Celní správa de facto nepotřebuje být v okruhu působnosti subjektů, o kterých mluvíte, protože převážná část úkonů se dělá elektronicky a jejich podíl se postupně zvyšuje, a klesá tak potřeba veřejnosti navštěvovat osobně pracoviště celních úřadů, takže tím dochází k administrativní, finanční i časové úspoře a stávající počet územních pracovišť celních úřadů se jeví nadbytečný. Takže v současné době probíhá analýza těchto věcí.

Já jsem zadala, že nepřistoupím bezhlavě k vydání vyhlášky, pokud nebudu mít podrobnou analýzu, nebudu mít komunikaci z toho místa se subjekty, s komorami a asociacemi, které v tom regionu vlastně zastřešují podnikatele, ale samozřejmě i se zástupci municipalit - proto se na vás asi pan místostarosta možná obrátil. Protože my dlouhodobě v rámci Celní správy usilujeme o to, aby vlastně ta elektronizace byla úplná. Celní správa tím, že je vlastně i koordinovaná evropsky, je zde přímá působnost evropských předpisů, tak listinné dokumenty jsou změněny za dokumenty digitální, a samozřejmě primárně je snahou nabízet digitální služby, takže umožnit subjektům uskutečnit podání v elektronické podobě na úkor podání v listinné podobě. 

Jednalo se v této chvíli - mám informaci, že se jednalo se zájmovými subjekty, byly jim nabídnuty možnosti zjednodušených postupů a elektronického celního řízení. Tento postup umožňuje vývoz zboží do 30 minut od oznámení, a to 24 hodin 7 dní v týdnu.

Ve Strakonicích se evidují vývozy dvou pivovarů, které za období roku 2018 a prvního pololetí 2019 realizovaly 16 a 45 vývozů. Jeden z nich už využívá zjednodušený postup. A pro představu, Celní správa projednala v roce 2018 téměř 1,5 milionu vývozních celních prohlášení, přičemž v tom zjednodušeném režimu, o kterém jsem teď hovořila, je 88 %. Takže obdobně bylo postupováno ještě v dalších devíti případech.

Takže ta věc není rozhodnutá, ale nebudu vám zastírat, že analýza probíhá. To vám říkám zcela upřímně. Má to adekvátní důvody, protože jestliže elektronizace tak postupuje, tak skutečně my dnes nemusíme v regionech - a bude to vytipováno, bude to podrobně analyzováno - nemusíme ve všech regionech územní pracoviště tam držet. Platíte budovu, platíte lidi atd. Je to prostě neefektivní. Posouváme se dále a s tím musí souviset i nějaké hospodárné řízení. Se všemi dotčenými subjekty včetně zástupců pivovarů je jednáno a ta jednání probíhají.

Jan Zahradník:
Děkuji za odpověď, paní ministryně. Máte pravdu, tím hlavním subjektem je strakonický pivovar, který je ve vlastnictví právě města Strakonice. Je tam také snad i nemovitost, která je s tím pracovištěm celního úřadu, s tou pobočkou, spojena, takže i tuhle věc vezměte v úvahu, že pak asi bude třeba, aby se stát nějak vypořádal s tím pozůstatkem. Ale v zásadě bych chtěl požádat - vezměte v úvahu, že Strakonice jsou významným průmyslovým centrem, tradičním, v Jihočeském kraji, že je tam opravdu průmysl na poměrně velmi dobré úrovni, ať už tedy pivovarnický, ale i ostatní, kapacity jsou tam dobré a možnost zachovat celní úřad by určitě strakonickou samosprávu, ale i občany potěšila. Děkuji mockrát za vaši přímluvu.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová:
Děkuji za toto doplnění. Já samozřejmě vůbec nechci nikoho trápit, ráda potěším občany, ale musím uvažovat spravedlivě a efektivně. Takže analýza se provádí, Strakonice jsou vytipovány, to říkám otevřeně. Vyhlášku podepisuji já a rozhodnu se opravdu po zralé a zodpovědné úvaze. Není to ještě na stole, pokud já nebudu všechny aspekty mít zhodnoceny. Nemovitost by se samozřejmě řešila.

Jan Zahradník

Jan Zahradník

poslanec
expert pro životní prostředí

Více o autorovi